Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Registrer / logg inn

Navigasjon i CRIStin fungerer best når du bruker venstremenyen. Unngå å bruke CRIStin parallelt i flere nettleservinduer.

For å søke etter informasjon i CRIStin-systemet, velg kategori i venstremenyen. Du søker etter resultater/publikasjoner under «Forskningsresultater/NVI».
Har du problemer med å få logget på, se vår FAQ eller ta kontakt med din lokale superbruker.

To search for information in the CRIStin-system, choose a category in the menu on the left. You search for results/publications under “Research results/NVI».
If you have problems signing in contact your local super user.

Cristin (Current Research Information System in Norway), er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor UH-sektoren, helsesektoren og instituttsektoren i Norge.

Fakultetenes frist for kontroll og godkjenning av publiseringsdata for 2019 er 20. mars 2020. Nasjonal frist for rapportering er 1. april 2020.

Forskere oppfordres til å egenarkivere sine arbeider. Dokumenter kan lastes opp samtidig som man registrer publikasjonen. For mer informasjon og hjelp, kontakt munin@ub.uit.no.

Ta kontakt med din fakultetssuperbruker eller med Cristin-support ved UiT dersom du trenger hjelp, steinar.paulsen@uit.no.

Mer om Cristin ved UiT

Valgt institusjon:  
  
Logg inn