Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Treningsvitenskap innen helse- og prestasjonsutvikling (TreVit)

Forskningsgruppeleder

Espen Tønnessen

Ansvarlig enhet(er)

Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Beskrivelse

Treningsvitenskap er et fagfelt som beskriver hvordan en bør teste og trene for å få til optimale fysiologiske adaptasjoner i forhold til helse og prestasjon. Utholdenhet, styrke og balanse/mobilitet er sentrale egenskaper innenfor fagområdet, og har stor betydning for folks helse og prestasjonsevne. Treningssenterbransjen og idretts- og helse/rehabiliteringssektoren i offentlig og privat sektor arbeidslivet etterspør mer praksisnær og dyptgående kunnskap omkring denne tematikken. Forskningsgruppen sitt hovedformål er således å utvikle etterspurt kunnskap, slik at studenter tilegner seg den kunnskapen som arbeidslivet etterspør. Forskergruppens prosjekter vil i hovedsak bruke en naturvitenskaplig tilnærming, men kvalitativ metode vil bli tatt i bruk der det er hensiktsmessig. Sentrale forskningsområder er trening, testing og adaptasjon i forbindelse med trening av styrke, hurtighet, utholdenhet og balanse/mobilitet igjennom livsløpet i forhold til optimal helse og prestasjon.

Publikasjoner

Short intervals induce superior training adaptations compared with long intervals in cyclists - An effort-matched approach (2015)
Rønnestad, Bent;Hansen, Joar;Vegge, Geir;Tønnessen, Espen;Slettaløkken, Gunnar
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
Sprint Conditioning of Junior Soccer Players: Effects of Training Intensity and Technique Supervision (2015)
Haugen, Thomas Andre;Tønnessen, Espen;Øksenholt, Øyvind Øvrebø;Haugen, Fredrik Lie;Paulsen, Gøran;Enoksen, Eystein;Seiler, Stephen
PLOS ONE
Performance development in adolescent track and field athletes according to age, sex and sport discipline (2015)
Tønnessen, Espen;Svendsen, Ida Siobhan;Olsen, Inge Christoffer;Guttormsen, Atle;Haugen, Thomas
PLOS ONE
Maximal aerobic capacity in the winter-olympics endurance disciplines: Olympic-medal benchmarks for the time period 1990-2013 (2015)
Tønnessen, Espen;Haugen, Thomas Andre;Hem, Erlend;Leirstein, Svein;Seiler, Stephen
International Journal of Sports Physiology and Performance (IJSPP)
Correction factors for photocell sprint timing with flying start (2015)
Haugen, Thomas Andre;Tønnessen, Espen;Seiler, Stephen
International Journal of Sports Physiology and Performance (IJSPP)
Concurrent Development of Endurance Capacity and Explosiveness: The Training Characteristics of World-Class Nordic Combined Athletes (2015)
Tønnessen, Espen;Rasdal, Vegard;Svendsen, Ida S.;Haugen, Thomas A.;Hem, Erlend;Sandbakk, Øyvind
International Journal of Sports Physiology and Performance (IJSPP)
Idrettens Treningslære (2015)
Gjerset, Asbjørn;Nilsson, Johnny Erik;Helge, Jørn Wulff;Enoksen, Eystein;Raastad, Truls;Meen, Helge Dyre;Ommundsen, Yngvar;Tønnessen, Espen;Frøyd, Christian;Johansen, Egil Ivar;Eriksrud, Ola;Giske, Rune;Pensgaard, Anne Marte;Langberg, Henning;Kjær, Michael;Helge, Eva Wulff;Beyer, Nina
Gyldendal Undervisning
Training-related and competition-related risk factors for respiratory tract and gastrointestinal infections in elite cross-country skiers (2016)
Svendsen, Ida S.;Taylor, Ian M.;Tønnessen, Espen;Bahr, Roald;Gleeson, Michael
British Journal of Sports Medicine
The physiological capacity of the world's highest ranked female cross-country skiers (2016)
Sandbakk, Øyvind;Hegge, Ann Magdalen;Losnegard, Thomas;Skattebo, Øyvind;Tønnessen, Espen;Holmberg, Hans-Christer
Medicine & Science in Sports & Exercise
The Effect of Different High-Intensity Periodization Models on Endurance Adaptations (2016)
Sylta, Øystein;Tønnessen, Espen;Hammarström, Daniel;Danielsen, Jørgen;Skovereng, Knut;Ravn, Troels;Rønnestad, Bent;Sandbakk, Øyvind;Seiler, Stephen
Medicine & Science in Sports & Exercise
Analysis of classical time-trial performance and technique-specific physiological determinants in elite female cross-country skiers (2016)
Sandbakk, Øyvind;Losnegard, Thomas;Skattebo, Øyvind;Hegge, Ann Magdalen;Tønnessen, Espen;Kocbach, Jan
Frontiers in Physiology
Physical and physiological characteristics of male handball players: Influence of playing position and competitive level (2016)
Haugen, Thomas Andre;Tønnessen, Espen;Seiler, Stephen
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
The Training Characteristics of the World’s Most Successful Female Cross-Country Skier (2017)
Solli, Guro Strøm;Tønnessen, Espen;Sandbakk, Øyvind
Frontiers in Physiology
Power production and biochemical markers of metabolic stress and muscle damage following a single bout of short-sprint and heavy strength exercise in well-trained cyclists (2018)
Kristoffersen, Morten;Sandbakk, Øyvind;Tønnessen, Espen;Svendsen, Ida S.;Paulsen, Gøran;Ersvær, Elisabeth;Nygård, Irene;Rostad, Kari;Ryningen, Anita;Iversen, Vegard Vereide;Skovereng, Knut;Rønnestad, Bent;Gundersen, Hilde
Frontiers in Physiology
Effects of initial performance, gross efficiency and VO_2peak characteristics on subsequent adaptations to endurance training in competitive cyclists (2018)
Skovereng, Knut;Sylta, Øystein;Tønnessen, Espen;Hammarström, Daniel;Danielsen, Jørgen;Seiler, Stephen;Rønnestad, Bent;Sandbakk, Øyvind
Frontiers in Physiology
Antioxidant-rich foods and response to altitude training: A randomized controlled trial in elite endurance athletes. (2018)
Koivisto, Anu;Paulsen, Gøran;Paur, Ingvild;Garthe, Ina;Tønnessen, Espen;Raastad, Truls;Bastani, Nasser Ezzatkhah;Hallén, Jostein;Blomhoff, Rune;Bøhn, Siv Kjølsrud
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
Training, performance, and physiological predictors of a successful elite senior career in junior competitive road cyclists (2018)
Svendsen, Ida S.;Tønnessen, Espen;Tjelta, Leif Inge;Ørn, Stein
International Journal of Sports Physiology and Performance (IJSPP)
Block versus traditional periodization of HIT: A comparison of two roads leading to Rome for the world’s most successful cross-country skier (2019)
Solli, Guro Strøm;Tønnessen, Espen;Sandbakk, Øyvind


Lenker