Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Anvendt Folkehelse (AnFo)

Forskningsgruppeleder

Ursula-Georgine Småland Goth
Miroslava Tokovska

Ansvarlig enhet(er)

Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Beskrivelse

Forskningsgruppen Anvendt folkehelse (AnFo) bygger på historien, verdiene, metodene og formålene til folkehelsearbeid på et lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Med det bygger AnFo´ sine prosjekter på de fem prinsippene i folkehelsearbeid: Utjevne sosiale helseforskjeller, Helse i alt vi gjør, Bærekraftig utvikling og Føre-var & medvirkning. Prosjekter som inngår i AnFo fokuserer på helsekommunikasjon og helseledelse samt hvordan samfunnstrukturer, sosiale faktorer, bærekraftig utvikling og personlige karakteristika påvirker livsstil og risiko for sykdom, samt hvordan disse fører til helsesvikt. Alle prosjekter som er inkludert i AnFo inkluderer et brukerperspektiv og/eller brukermedvirkning og flere prosjekter har et yrkespedagogiske profil. I dag omhandler AnFo´s tverrfaglige og sektorovergripende prosjekter historiske og kulturelle perspektiver på helse; faktorer som påvirker helse; salutogenese og patogenese; sykdom og skade; helsefremmende og forebyggende arbeid; folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt. Forskningsgruppen ble oppstartet i 2019 og består av professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer samt en phd- og en masterstudent. Forskningsgruppen ønsker å inkludere flere masterstudenter.

Publikasjoner

Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten (2019)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Brente, Trine Lise
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)
Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature (2018)
Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen;Berg, John Erik
Scandinavian Journal of Public Health
The role of information and communications technology (ICT) in enhancing service sector productivity in Palestine: An international perspective (2019)
Morrar, Rabeh;Abdeljawad, Islam;Jabr, Samer;Kisa, Adnan;Younis, Mustafa Z
Journal of Global Information Management
Håpets betydning for eldre sykehjemspasienter (2019)
Lunde, Thine Elisabeth;Goth, Ursula-Georgine Småland
Shift Work Including Night Work and Long Working Hours in Industrial Plants Increases the Risk of Atherosclerosis (2019)
Skogstad, Marit;Mamen, Asgeir;Lunde, Lars-Kristian;Ulvestad, Bente;Matre, Dagfinn;Aass, Hans Christian Dalsbotten;Øvstebø, Reidun;Nielsen, Pia;Samuelsen, Kari S.;Skare, Øivind;Sirnes, Per Anton
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
Changes in Quality of Life in Elementary School Children-The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) (2019)
Fredriksen, Per Morten;Olsen, Helene Kristin;Meza, Trine Johansen
Sports
A scoping review of health literacy measurement tools in the context of cardiovascular health (2019)
Chan, Rita Wai Yu;Kisa, Adnan
Health Education & Behavior
Perceptions and predictors of dating violence among nursing and midwifery students (2019)
Kisa, Sezer;Zeyneloglu, Simge
Journal of Advanced Nursing
Examination of a new functional firefighter fitness test (2019)
Mamen, Asgeir;Heimburg, Erna Dianne von;Oseland, Harald;Medbø, Jon Ingulf
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)
Mapping child growth failure across low- and middle-income countries (2020)
Kisa, Adnan;Child Growth Failure Collab., Local Burden of Disease
Nature
Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers (2020)
Lunde, Lars-Kristian;Skare, Øivind;Mamen, Asgeir;Sirnes, Per Anton;Aass, Hans Christian Dalsbotten;Øvstebø, Reidun;Goffeng, Elisabeth Martinsen;Matre, Dagfinn;Nielsen, Pia;Heglum, Hanne Siri Amdahl;Hammer, Stine Eriksen;Skogstad, Marit
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
Global, Regional, and National Levels and Trends in Burden of Oral Conditions from 1990 to 2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease 2017 Study (2020)
Kisa, Adnan;Disorders Collaborators, GBD 2017 Oral
Journal of Dental Research
Global trends of hand and wrist trauma: a systematic analysis of fracture and digit amputation using the Global Burden of Disease 2017 Study (2020)
Kisa, Adnan;Hand Fractures Collaborators, GBD 2017
Injury Prevention
Global, Regional, and National Burden of Calcific Aortic Valve and Degenerative Mitral Valve Diseases, 1990–2017 (2020)
Kisa, Adnan;Mitral Valve Disease Collab., Global Burden of Aortic and
Circulation
Health sector spending and spending on HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria, and development assistance for health: progress towards Sustainable Development Goal 3 (2020)
Kisa, Adnan;Health Financing Collab. Netw., Global Burden of Disease
The Lancet
Death, Dying, and End-of-Life Care in the US and the Netherlands: A Scoping Review (2020)
Rizvi, Shaheda;Kisa, Adnan;Younis, Mustafa Z.
European Journal of Environment and Public Health
Presenting Health Status in Children Using a Radar Plot (2020)
Mamen, Asgeir;Braaum, Lars Erik;Fredriksen, Per Morten
Sports
High-Intensity Training Reduces CVD Risk Factors among Rotating Shift Workers: An Eight-Week Intervention in Industry (2020)
Mamen, Asgeir;Øvstebø, Reidun;Sirnes, Per Anton;Nilsen, Pia;Skogstad, Marit
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
The Burden of Skin and Subcutaneous Diseases in the United States From 1990 to 2017 (2020)
Laughter, Melissa R.;Maymone, Mayra B. C.;Karimkhani, Chante;Rundle, Chandler;Hu, Sophia;Wolfe, Sophia;Abuabara, Katrina;Hollingsworth, Parker;S.Weintraub, Gil;Dunnick, Cory A.;Kisa, Adnan;Damiani, Giovanni;Sheikh, Aziz;Singh, Jasvinder A.;Fukumoto, Takeshi;Desai, Rupak;Grada, Ayman;Filip, Irina;Radfar, Amir;Naghavi, Mohsen;Dellavalle, Robert P.
JAMA dermatology
Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 (2020)
Kisa, Adnan;Disease Collaborators, GBD Chronic Respiratory;Soriano, Joan B.;Kendrick, Parkes J;Vos, Theo;Kisa, Sezer;Naghavi, Mohsen;Mokdad, Ali H.
The Lancet Respiratory Medicine
Under-reporting of COVID-19 cases in Turkey (2020)
Kisa, Sezer;Kisa, Adnan
International Journal of Health Planning and Management
Assessment of Norwegian physicians’ knowledge, experience and attitudes towards medical cannabis (2020)
Arnfinsen, John Laurence;Kisa, Adnan
Drugs: education prevention and policy
Mapping geographical inequalities in access to drinking water and sanitation facilities in low-income and middle-income countries, 2000–17 (2020)
Kisa, Adnan;Reiner Jr, Robert C;Deshpande, Aniruddha;Miller-Petrie, Molly K.;Kisa, Sezer;Lindstedt, Paulina A;WaSH Collaborators, Local Burden of Disease
The Lancet Global Health
Byvandring: Byen som sosial arena. (2020)
Tjora, Aksel;Henriksen, Ida Marie;Mamen, Marie
The Weather Impact on Physical Activity of 6–12 Year Old Children: A Clustered Study of the Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) (2020)
Kharlova, Iana;Deng, Wei Hai;Mamen, Jostein;Mamen, Asgeir;Fredriksen, Maren Valand;Fredriksen, Per Morten
Sports
Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 (2020)
Kisa, Adnan;Viewpoint Collaborators, GBD 2019;Kisa, Sezer
The Lancet
Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 (2020)
Kisa, Adnan;Viewpoint Collaborators, GBD 2019;Kisa, Sezer
The Lancet
Is fighting against COVID-19 enough? (2020)
Lyshol, Heidi;Tellnes, Gunnar;Kofler, Walter;Glazachev, Oleg S.
Scandinavian Journal of Public Health


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Folkehelse og vern av historiske fartøy i Norge  
Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie  
Verdier til besvær? Aktuelle didaktiske utfordringer i skole og barnehage.  
“Det er viktig for brukeren å bli satt pris på …” En kvalitativ studie av vernepleiestudenters kompetanse innen helsefremming  
Simulering som didaktisk tilnærming i helsefaglig opplæring  
Mangfold i det norske klasserommet. Utfordringer og muligheter i lærerutdanningen  
Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)  
Undervisning og Læring gjennom Zoom  
Elderly in The Virtual World of Gambling Norway, Czech Republic and Slovakia: An Overview  
Health Promotion for Informal Caregivers of Persons with Dementia: An Analysis of European Documents  
Rural Elderly and People with chronic condition and Access to Health and Social Services: A Public Health Perspective  
Impact of the Covid-19 pandemic on digital divide for older adult employees: A scoping review  
Leadership Communication Styles of Country Leaders in Times of Crisis: The Example of Novel Coronavirus Outbreak in the United States, the United Kingdom, Norway, and New Zealand