Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Anvendt Folkehelse (AnFo)

Forskningsgruppeleder

Ursula-Georgine Småland Goth
Miroslava Tokovska

Ansvarlig enhet(er)

Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Beskrivelse

Forskningsgruppen Anvendt folkehelse (AnFo) bygger på historien, verdiene, metodene og formålene til folkehelsearbeid på et lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Med det bygger AnFo´ sine prosjekter på de fem prinsippene i folkehelsearbeid: Utjevne sosiale helseforskjeller, Helse i alt vi gjør, Bærekraftig utvikling og Føre-var & medvirkning. Prosjekter som inngår i AnFo fokuserer på helsekommunikasjon og helseledelse samt hvordan samfunnstrukturer, sosiale faktorer, bærekraftig utvikling og personlige karakteristika påvirker livsstil og risiko for sykdom, samt hvordan disse fører til helsesvikt. Alle prosjekter som er inkludert i AnFo inkluderer et brukerperspektiv og/eller brukermedvirkning og flere prosjekter har et yrkespedagogiske profil. I dag omhandler AnFo´s tverrfaglige og sektorovergripende prosjekter historiske og kulturelle perspektiver på helse; faktorer som påvirker helse; salutogenese og patogenese; sykdom og skade; helsefremmende og forebyggende arbeid; folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt. Forskningsgruppen ble oppstartet i 2019 og består av professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer samt en phd- og en masterstudent. Forskningsgruppen ønsker å inkludere flere masterstudenter.

Publikasjoner

Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten (2019)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Brente, Trine Lise
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)
Opplæring for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter som undervises og ferdigheter som etterlyses (2020)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Voll, Liv Oddrun;Schønfeldt, Espen Braathen
Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling
Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature (2018)
Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen;Berg, John Erik
Scandinavian Journal of Public Health
The role of information and communications technology (ICT) in enhancing service sector productivity in Palestine: An international perspective (2019)
Morrar, Rabeh;Abdeljawad, Islam;Jabr, Samer;Kisa, Adnan;Younis, Mustafa Z
Journal of Global Information Management
Håpets betydning for eldre sykehjemspasienter (2019)
Lunde, Thine Elisabeth;Goth, Ursula-Georgine Småland
Shift Work Including Night Work and Long Working Hours in Industrial Plants Increases the Risk of Atherosclerosis (2019)
Skogstad, Marit;Mamen, Asgeir;Lunde, Lars-Kristian;Ulvestad, Bente;Matre, Dagfinn;Aass, Hans Christian Dalsbotten;Øvstebø, Reidun;Nielsen, Pia;Samuelsen, Kari S.;Skare, Øivind;Sirnes, Per Anton
International Journal of Environmental Research and Public Health
Changes in Quality of Life in Elementary School Children-The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) (2019)
Fredriksen, Per Morten;Olsen, Helene Kristin;Meza, Trine Johansen
Sports
A scoping review of health literacy measurement tools in the context of cardiovascular health (2019)
Chan, Rita Wai Yu;Kisa, Adnan
Health Education & Behavior
Perceptions and predictors of dating violence among nursing and midwifery students (2019)
Kisa, Sezer;Zeyneloglu, Simge
Journal of Advanced Nursing
Examination of a new functional firefighter fitness test (2019)
Mamen, Asgeir;Heimburg, Erna Dianne von;Oseland, Harald;Medbø, Jon Ingulf
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Vern av historiske fartøy i Norge  
Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie  
Puss fra første tann  
Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?  
Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)  
Undervisning og Læring gjennom Zoom