Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Anvendt Folkehelse (AnFo)

Forskningsgruppeleder

Ursula-Georgine Småland Goth

Ansvarlig enhet(er)

Institutt for helsevitenskap

Beskrivelse

Forskningsgruppen Anvendt folkehelse (AnFo) bygger på historien, verdiene, metodene og formålene til folkehelsearbeid på et lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Med det bygger AnFo´ sine prosjekter på de fem prinsippene i folkehelsearbeid: Utjevne sosiale helseforskjeller, Helse i alt vi gjør, Bærekraftig utvikling og Føre-var & medvirkning. Prosjekter som inngår i AnFo fokuserer på hvordan samfunnstrukturer, sosiale faktorer, bærekraftig utvikling og personlige karakteristika påvirker livsstil og risiko for sykdom, samt hvordan disse fører til helsesvikt. Alle prosjekter som er inkludert i AnFo inkluderer et brukerperspektiv og/eller brukermedvirkning og flere prosjekter har et yrkespedagogiske profil. I dag omhandler AnFo´s tverrfaglige og sektorovergripende prosjekter historiske og kulturelle perspektiver på helse; faktorer som påvirker helse; salutogenese og patogenese; sykdom og skade; helsefremmende og forebyggende arbeid; folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt. Forskningsgruppen ble oppstartet i 2019 og består av professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer samt en phd- og en masterstudent. Forskningsgruppen ønsker å inkludere flere masterstudenter.

Publikasjoner

Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten (2019)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Brente, Trine Lise
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)
Opplæring for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter som undervises og ferdigheter som etterlyses (2020)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Voll, Liv Oddrun;Schønfeldt, Espen Braathen
Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling
Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature (2018)
Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen;Berg, John Erik
Scandinavian Journal of Public Health
The role of information and communications technology (ICT) in enhancing service sector productivity in Palestine: An international perspective (2019)
Morrar, Rabeh;Abdeljawad, Islam;Jabr, Samer;Kisa, Adnan;Younis, Mustafa Z
Journal of Global Information Management
Håpets betydning for eldre sykehjemspasienter (2019)
Lunde, Thine Elisabeth;Goth, Ursula-Georgine Småland
Simulering som didaktisk tilnærming: å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordring (2020)
Abudayya, Abdallah;Goth, Ursula-Georgine Småland;Asadi-Azarbaijani, Babak;Gullhav, Inga;Jacobsen, Evelyn
UNIPED
Shift Work Including Night Work and Long Working Hours in Industrial Plants Increases the Risk of Atherosclerosis (2019)
Skogstad, Marit;Mamen, Asgeir;Lunde, Lars-Kristian;Ulvestad, Bente;Matre, Dagfinn;Aass, Hans Christian Dalsbotten;Øvstebø, Reidun;Nielsen, Pia;Samuelsen, Kari S.;Skare, Øivind;Sirnes, Per Anton
International Journal of Environmental Research and Public Health
Changes in Quality of Life in Elementary School Children-The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) (2019)
Fredriksen, Per Morten;Olsen, Helene Kristin;Meza, Trine Johansen
Sports
A scoping review of health literacy measurement tools in the context of cardiovascular health (2019)
Chan, Rita Wai Yu;Kisa, Adnan
Health Education & Behavior
Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 (2019)
Kisa, Adnan;Collaborators, GBD 2016 Neurology
Lancet Neurology
Perceptions and predictors of dating violence among nursing and midwifery students (2019)
Kisa, Sezer;Zeyneloglu, Simge
Journal of Advanced Nursing
Examination of a new functional firefighter fitness test (2019)
Mamen, Asgeir;Heimburg, Erna Dianne von;Oseland, Harald;Medbø, Jon Ingulf
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Frivillig aktivitet i norsk fartyvern  
Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie  
Puss fra første tann  
Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?