Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
LAMCOM—bibliotek, arkiv og museum i samfunnet

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Andreas Vårheim
Roswitha Skare
Geir Grenersen
Helena Francke
Noah Lenstra
Monica Grini
Gaute Barlindhaug
Kiersten F. Latham
Randolf Mariano
Harald Haraldsen Lindbach
Zoia V. Ravna

Kontakt

Universitetet i Tromsø Norge arktiske universitet
andreas.varheim@uit.no


Forskningsgruppeleder

Andreas Vårheim

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen LAMCOM-bibliotek, arkiv og museum i samfunnet undersøker den samfunnsmessige betydningen av LAM-institusjoner i den digitale tidsalderen. Gruppen fokuserer på hvordan folkebibliotek, arkiv og museer, og dokumentasjonssenter for samer, andre urfolk, og minioriteter utvikler og implementerer nye lokalsamfunnsorienterte strategier, prioriteringer, samarbeidsformer, arbeidsmetoder og aktiviteter. Lokalsamfunnene er mer eller mindre sårbare stilt overfor store, vedvarende endringsprosesser: økologisk endring, teknologisk endring, migrasjon og nye policy-regimer.

Publikasjoner

Recent changes in Norwegian public library law and the PLACE project (2015)
Audunson, Ragnar Andreas;Aabø, Svanhild;Evjen, Sunniva;Vårheim, Andreas
The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy 1880-1905 (2015)
Grenersen, Geir
The Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy
Landscapes as documents: The relationship between traditional Sámi terminology and the concepts of document and documentation (2016)
Grenersen, Geir;Kemi, Kjell;Nilsen, Steinar
Journal of Documentation
A Note on Resilience Perspectives in Public Library Research: Paths Towards Research Agendas (2016)
Vårheim, Andreas
Proceedings from the Document Academy (PDOCAM)
Public libraries, community resilience, and social capital (2017)
Vårheim, Andreas
Information research
Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg (2017)
Grini, Monica
Public libraries, as an infrastructure for a sustainable public sphere: A systematic review of research: a preliminary paper (2017)
Audunson, Ragnar Andreas;Aabø, Svanhild;Evjen, Sunniva;Larsen, Håkon;Jahnsen, Heidi;Ødemark, Ingjerd Legreid;Vårheim, Andreas;Rydbeck, Kerstin;Johnston, Jamie;Blomgren, Roger;Jochumsen, Henrik;Hvenegaard Rasmussen, Casper
The first Sámi intellectuals and their use of the libraries. (2017)
Grenersen, Geir
Digital Film Preservation: The Search for the Original (2017)
Skare, Roswitha
Proceedings from the Document Academy (PDOCAM)
Gir digitaliser arkivmateriale et enklere forskerliv? Erfaringer med Robert Flahertys "Nanook of the North" (2018)
Skare, Roswitha
Libraries as Public Sphere Infrastructure in the Digital Age: A Review of Research (2018)
Skare, Roswitha;Vårheim, Andreas;Audunson, Ragnar Andreas;Evjen, Sunniva;Aabø, Svanhild;Jochumsen, Henrik;Rasmussen, Casper Havnegaard;Rydbeck, Kerstin
Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter (2018)
Grini, Monica;Oskal, Nils
DIN - Tidsskrift for religion og kultur
The Public Library and Social Media – Developing Digital Meeting Places? A Case Study from Tromsø, Norway (2018)
Skare, Roswitha
Digital Literacy and Social Inclusion in Public Libraries: A Review of Research (2018)
Francke, Helena;Lenstra, Noah;Vårheim, Andreas;Skare, Roswitha
Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst (2018)
Grini, Monica
Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums (2018)
Grini, Monica
The Public Library and Social Media. A Case Study from Tromsø, Norway (2018)
Skare, Roswitha
Proceedings from the Document Academy (PDOCAM)
Translations of Poala-Ánde’s drum (2018)
Grini, Monica
Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie (2018)
Grini, Monica
A Research Program for Studying LAMs and Community in the Digital Age (2018)
Vårheim, Andreas;Skare, Roswitha;Lenstra, Noah;Latham, Kiersten F.;Grenersen, Geir
Proceedings from the Document Academy (PDOCAM)
Documentation Studies at the University of Tromsø: A new way to educate librarians? (2019)
Skare, Roswitha
Education for Information
Libraries and the Establishment of a Sámi Political Sphere (2018)
Grenersen, Geir
Proceedings from the Document Academy (PDOCAM)
Examining libraries as public sphere institutions: Mapping questions, methods, theories, findings, and research gaps (2019)
Vårheim, Andreas;Skare, Roswitha;Lenstra, Noah
Library & Information Science Research
Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum (2019)
Grini, Monica
Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research (2019)
Audunson, Ragnar Andreas;Aabø, Svanhild;Blomgren, Roger;Evjen, Sunniva;Jochumsen, Henrik;Larsen, Håkon;Rasmussen, Casper Havnegaard;Vårheim, Andreas;Johnston, Jamie;Koizumi, Masanori
Journal of Documentation
Paratext - a useful concept for the analysis of digital documents? (2019)
Skare, Roswitha
Institutional convergence in the LAM sector: A contribution towards a conceptual framework (2019)
Vårheim, Andreas;Skare, Roswitha;Lenstra, Noah
Texan public library programming in the digital age (2019)
Vårheim, Andreas
Libraries and a Sámi and Kven public sphere – a historical perspective (2019)
Grenersen, Geir
Public libraries as public sphere institutions A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries (2019)
Audunson, Ragnar Andreas;Aabø, Svanhild;Blomgren, Roger;Hobohm, Hans Christoph;Jochumsen, Henrik;Khosrowjerdi, Mahmood;Mumenthaler, Rudolf;Schuldt, Karsten;Rasmussen, Casper Hvenegaard;Rydbeck, Kerstin;Tóth, Máté;Vårheim, Andreas
Journal of Documentation
The Kids Want Noise - How Sonic Mediations Change the Aesthetics of Music (2019)
Barlindhaug, Gaute

Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst (2019)
Grini, Monica
Kunst og kultur