Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskargruppe for Innovativ Teknologiutvikling i Utdanning (FORITEK)

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Aslaug Grov Almås
Anders Grov Nilsen
Liv Inger Engevik
Svein Ove Lysne
Elen Johanna Instefjord
Thomas Arnesen
Anne Kristin Rønsen

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet
KLingenbergvegen 4
5414 Stord
aslaug.almas@hvl.no


Forskningsgruppeleder

Aslaug Grov Almås

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskingsgruppemedlemmene er primært tilknytta lærarutdanning og er opptekne av forsking, utvikling og innovasjon knytt til læring og undervisning i læringskontekstar der teknologi er ein vesentleg del av læringsøkologien. Aktiviteten i gruppa orienterar seg kring fem aksar: 1) Fagleg-didaktisk, 2) pedagogisk, 3) infrastruktur, 4) teknisk og innovativ og 5) medium og design