Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Classical religious texts and global contexts (Classical)

Forskningsgruppeleder

Knut Holter

Ansvarlig enhet(er)

Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Forskergruppen ‘Classical religious texts and global contexts’ (‘Classical’) viderefører arbeidet i en forskerklynge med samme navn som var del av forskergruppen ‘Religion, kultur, globalisering’, et samarbeidsprosjekt mellom VID og Universitetet i Stavanger (UiS). Fra januar 2019 er Classical en egen forskergruppe under VIDs paraply, med medlemmer både fra VID, UiS og andre sammenhenger. Classical tar utgangspunkt i klassiske tekster innenfor religionshistorien: dels grunnleggende, hellige tekster, og dels avledede tekster, så som de ulike resepsjonsmiljøenes bekjennelser, liturgier og andre kultiske og didaktiske tekster. Klassisk tekst kan i denne sammenhengen også være en ikke-skriftlig tradisjonsbærende kilde eller normativ sammenheng. Tradisjonelt har tekstene preget – og vært preget av – deres respektive kulturelle og geografiske kjerneområder. Som resultat av, men også som uttrykk for vår tids globaliseringsstrømninger, leses tekstene i dag utenfor og til dels uavhengig av sine tradisjonelle resepsjonsmiljøer, noe som åpner for nye perspektiver på deres funksjon og betydning. Classicals kjerneområde er da analyse – gjennom forskningsmetoder hentet både fra humaniora og fra empirisk forskning – av de ulike og nye resepsjonene, og teoriutvikling inn mot dette. Classical fungerer dels som hjem for individuelle prosjekter, og dels som hjem for større samarbeidsprosjekter, så som for eksempel ‘Potentials and problems of popular inculturation hermeneutics in Maasai biblical interpretation’ (finansiert av Norges Forskningsråd, 2014-2018), jf. https://simb.africa/projects/potentials-and-problems-of-popular-inculturation-hermeneutics-in-maasai-biblical-interpretation/). For tiden jobber medlemmene med individuelle prosjekter inn mot kjerneområdet, i tillegg til at noen av medlemmene jobber med en antologi om hvordan studiet av klassiske religiøse tekster lest i globale kontekster kan utvikles som forskningsfelt, og noen med utvikling av nye og større prosjekter. Illustrasjon: San bushmen rain dance, artwork. [Photography]. Retrieved from Encyclopædia Britannica ImageQuest.

Publikasjoner

Muslimske familier - noen kulturelle og religiøse eksempler (2015)
Ådna, Gerd Marie
"Du trenger ikke tro på noe som helst!" - buddhistisk praksis og refleksjon (2015)
Skarpeid, Jon
"Forsvinn i Jesu namn!"- sjukdom, bibelbruk og impulsar frå global trusteologi (2015)
Lavik, Marta Høyland
Kosmologi i miniatyr?: Narrativitet i hindustanimusikk sett i relasjon til indisk musikk (2015)
Skarpeid, Jon

The Old Greek Translation of Zechariah (2015)
Eidsvåg, Gunnar Magnus
Brill Academic Publishers
The centrality of Christology: On the relation between Nicholas Cusanus and Martin Luther (2016)
Alfsvåg, Knut
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
Expanding Ecological Hermeneutics : The Case for Ecolonialism (2016)
Nilsen, Tina Dykesteen;Solevåg, Anna Rebecca
Journal of Biblical Literature
Some interpretive experiences with Isaiah in Africa (2017)
Holter, Knut
Memories of Moses: A Survey Through Genres (2017)
Nilsen, Tina Dykesteen
Journal for the Study of the Old Testament
Hysterical Women? : Gender and Disability in Early Christian Narrative (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
What shall we do with the Canaanites? An ethical perspective on Genesis 12:6 (2017)
Holter, Knut
Old Testament Essays
The wrath of a disappointed lover : on Luther’s attitude toward the Jews (2017)
Alfsvåg, Knut
Mishkan : a Forum on the Gospel and the Jewish People
The Maasai and the ancient Israelites : an early 20th century interpretation of the Maasai in East Africa (2017)
Holter, Knut
Scriptura
Texts of affirmation rather than negation: Jesse N. K. Mugambi and African biblical studies (2018)
Holter, Knut
Migration in Missiological Research (2018)
Haug, Kari Storstein
International Review of Mission
The Origins of Deuteronomy 32: Intertextuality, Memory, Identity (2018)
Nilsen, Tina Dykesteen
Peter Lang Publishing Group
Negotiating the Disabled Body : Representations of Disability in Early Christian Literature (2018)
Solevåg, Anna Rebecca
Society of Biblical Literature (SBL) Press
En rose for Profeten – religion og transnasjonale artefakter i Stavanger. (2017)
Ådna, Gerd Marie
Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier
Did Moses Sing? Perspectives on Deuteronomy 32 (2019)
Nilsen, Tina Dykesteen
The Bible and Interpretation
Gitamahatmya! Paratexts in Miniature Bhagavad Gitas with Special Reference to Pictures and Gender (2019)
Skarpeid, Jon
Postscripts: The Journal of Sacred Texts and Contemporary Worlds


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Potentials and problems of popular inculturation hermeneutics in Maasai biblical interpretation  

Lenker