Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
HELFAM - Forskningsgruppe for Helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og familier

Forskningsgruppeleder

Bettina Holmberg Fagerlund

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Hensikten med forskningsgruppen er å støtte, inspirere og utvikle ny kunnskap om og for de kommunale helsetjenestene rettet mot barn unge og familier gjennom fagspesifikk og tverrfaglig forskning i feltet. Gruppen retter særlig oppmerksomhet på utvikling av helsesykepleietjenesten og deres brukergrupper i kommunehelsetjenesten. I forskningen inngår også samfunnsmessige og organisatoriske forhold som har innvirkning på tjenestene. Frivillige organisasjoner er aktuelle samarbeidspartnere. Gruppens forskere har samarbeid med et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Publikasjoner

Together and alone a study of interactions between toddlers and childcare providers during mealtime in Norwegian childcare centres (2018)
Klette, Trine;Drugli, May Britt;Aandahl, Anne Marie
Early Child Development and Care
Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas (2018)
Kalfoss, Mary;Low, Gail;Halvorsrud, Liv
Western Journal of Nursing Research
Helsesøsters rolle i det tverrfaglige samarbeidet i skolen (2017)
Glavin, Kari
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel (2018)
Øverlie, Anne;Grov, Ellen Karine;Ytrehus, Siri
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Symptoms, psychosocial factors, and health-related quality of life in patients with neuroendocrine tumors: An integrative review (2018)
Haugland, Trude;DeVon, Holli
Cancer Nursing
Styrket og tidligere tilbud til småbarnsforeldre. Systematisk samarbeid mellom helsestasjon og familievernkontor. Evaluering av Tiltak 26 i «En god barndom varer livet ut». Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (2018)
Brodtkorb, Elisabeth;Businaro, Nicoletta;Farstad, Gunhild Regland;Glavin, Kari;Herland, Mari Dalen;Voldner, Nanna

Overweight adolescents' views on physical activity - experiences of participants in an internet-based intervention: a qualitative study (2018)
Sundar, Turid Kristin Bigum;Løndal, Knut;Lagerløv, Per;Glavin, Kari;Helseth, Sølvi
BMC Public Health
Not just "sweet old ladies" - challenges in voluntary work in the long-term care services (2018)
Tingvold, Laila;Olsvold, Nina
Nordic Journal of Social Research
A falls case summary: Application of the public health nursing intervention wheel (2018)
Leahy-Warren, Patricia;Day, Mary Rose;Philpott, Lloyd;Glavin, Kari;Gjevjon, Edith Roth;Egge, Hilde;Healy, Elizabeth;Mulcahy, Helen;Nordhagen, Live Solveig
Public Health Nursing
Painful transitions: a study of 1-year-old toddlers’ reactions to separation and reunion with their mothers after 1 month in childcare (2018)
Klette, Trine;Killén, Kari
Early Child Development and Care
Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie (2018)
Egge, Hilde;Kvellestad, Kristine;Glavin, Kari
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Is there a common experience? Somali new mothers' childbirth experiences in Norway and the United States (2018)
Clark, Connie Lynn;Glavin, Kari;Missal, Bernita Eileen;Sæteren, Berit
Public Health Nursing
De-medicalization of birth by reducing the use of oxytocin for augmentation among first-time mothers - A prospective intervention study (2018)
Gaudernack, Lise Christine;Frøslie, Kathrine Frey;Michelsen, Trond Melbye;Voldner, Nanna;Lukasse, Mirjam
BMC Pregnancy and Childbirth
From Man to Father: Norwegian First-Time Fathers’ Experience of the Transition to Fatherhood (2018)
Solberg, Beate;Glavin, Kari
Health Science Journal
Tospannsmodellen som praksismodell for helsesøsterstudenter (2018)
Egge, Hilde;Nordhagen, Live Solveig;Aabø, Liv Sandnes;Glavin, Kari
Nordisk sygeplejeforskning
Parental concerns of allergy or hypersensitivity and the infant's diet (2019)
Holmberg Fagerlund, Bettina ;Helseth, Sølvi;Andersen, Lene Frost;Småstuen, Milada Cvancarova;Glavin, Kari
Nursing Open
Symptoms, coping and quality of life for People with Chronic Kidney Disease (2018)
Schick-Makaroff, Kara;Molzahn, Anita E.;Kalfoss, Mary
Nephrology Nursing Journal : Journal of The American Nephrology Nurses Association
Course of depression symptoms between 3 and 8 months after delivery using two screening tools (EPDS and HSCL-10) on a sample of Sudanese women in Khartoum state (2018)
Khalifa, Dina Mohammed Sami;Glavin, Kari;Bjertness, Espen;Lien, Lars
BMC Pregnancy and Childbirth
Parents' experience when their child has chronic abdominal pain: A qualitative study in Norway (2018)
Brodwall, Anne;Glavin, Kari;Lagerløv, Per
BMJ Open
Fedre ønsker en mer aktiv rolle i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen (2018)
Solberg, Beate;Glavin, Kari
Sykepleien Forskning
Food Traditions and Overweight among Pakistanis in Norway: A Qualitative Interview Study. (2018)
Khalid, Tasmia A.;Glavin, Kari;Lagerløv, Per
Health Science Journal
Feasibility of Describing Community Strengths Relative to Omaha System Concepts. (2018)
Kerr, Madeleine J.;Gargantua-Aguila, S.R.;Glavin, Kari;Honey, Michelle;Nahcivan, N.O.;Secginli, S.;Martin, K.S.;Monsen, K.A.
Public Health Nursing
The Road to Actualized Democracy. A Psychological Exploration (2018)
Wagoner, Brady;de Luna, Ignacio Bresco;Glaveanu, Vlad
Information Age Publishing
Translation and Adaption of Questionnaires: A Nursing Challenge (2019)
Kalfoss, Mary
Sage Open Nursing
An update on prevalence and risk of snus and nicotine replacement therapy during pregnancy and breastfeeding (2019)
Kreyberg, Ina;Nordhagen, Live Solveig;Bains, Karen Eline Stensby;Alexander, Jan;Becher, Rune;Carlsen, Kai-Håkon;Glavin, Kari;Carlsen, Karin C. Lødrup
Acta Paediatrica
Parents' experiences of completing the ASQ tool at the two-year consultation at the Child Health Center – a qualitative study (2019)
Herigstad, Linda;Glavin, Kari
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Parental experience of counselling about food and feeding practices at the child health centre: A qualitative study (2019)
Holmberg Fagerlund, Bettina ;Helseth, Sølvi;Glavin, Kari
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Verktøyet TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn tryggere i rollen (2018)
Lorentsen, Ingfrid Samset;Despriee, Åshild;Salvigsen, Therese;Aschjem, Siril;Glavin, Kari
Tidsskriftet sykepleien
Mediating the interface between voluntariness and coercion: a qualitative study of learning disability nurses` work in medical examinations of people with intellectual disability (2020)
Sparby, Linn Ebeltoft;Olsvold, Nina;Obstfelder, Aud
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial (2020)
Skjerven, Håvard Ove;Rehbinder, Eva Maria;Vettukattil, Muhammad Riyas;LeBlanc, Marissa Erin;Granum, Berit;Haugen, Guttorm;Hedlin, Gunilla;Landrø, Linn Aina Ysland;Marsland, Benjamin J.;Rudi, Knut;Sjøborg, Katrine Dønvold;Söderhäll, Cilla;Staff, Anne Cathrine;Carlsen, Kai-Håkon;Asarnoj, Anna;Bains, Karen Eline Stensby;Carlsen, Oda Cecilie;Endre, Kim Magnus Advocaat;Granlund, Peder Annæus;Hermansen, Johanne Uthus;Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín;Hilde, Katarina;Håland, Geir;Kreyberg, Ina;Inge Christoffer, Olsen;Mägi, Caroline-Aleksi Olsson;Nordhagen, Live Solveig;Schinagl, Carina Madelen;Skrindo, Ingebjørg;Tedner, Sandra G.;Værnesbranden, Caren Magdalena Rydland;Wiik, Johanna;Jonassen, Christine M;Nordlund, Björn;Carlsen, Karin C. Lødrup
The Lancet
The use of a communication tool about diet at the child health centre: A cluster randomized controlled trial (2020)
Holmberg Fagerlund, Bettina ;Helseth, Sølvi;Andersen, Lene Frost;Småstuen, Milada Cvancarova;Glavin, Kari
Nursing Open
Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach (2020)
Bigum Sundar, Turid Kristin;Riiser, Kirsti;Småstuen, Milada Cvancarova;Opheim, Randi;Løndal, Knut;Glavin, Kari;Helseth, Sølvi
Health and Quality of Life Outcomes
Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum (2020)
Nordhagen, Live Solveig;Kreyberg, Ina;Bains, Karen Eline Stensby;Carlsen, Kai-Håkon;Glavin, Kari;Skjerven, Håvard Ove;Småstuen, Milada Cvancarova;Hilde, Katarina;Nordlund, Björn;Vettukattil, Muhammad Riyas;Hedlin, Gunilla;Granum, Berit Brunstad;Jonassen, Christine M.;Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín;Haugen, Guttorm;Rehbinder, Eva Maria;Söderhall, Cilla;Staff, Anne Cathrine;Carlsen, Karin C. Lødrup
Acta Paediatrica


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Nye familier  
Measurement instruments for parental stress: a scoping review  

Lenker

http://https://www.vid.no/ (Hjemmeside)