Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe Nevroutvikling

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Per Normann Andersen
Erik Winther Skogli
Jørn Isaksen
Vesna Bryn
Arild Vaktskjold
Kjell Tore Hovik
Marita Andreassen
Ola Skjeldal
Merete Glenne Øie
Tor Arne Strand

Kontakt

Sykehuset Innlandet
Erik.Winther.Skogli@sykehuset-innlandet.no


Beskrivelse

Nevroutviklingsforstyrrelser er en samlebetegnelse på en rekke tilstander kjennetegnet ved forsinket utvikling i sentralnervesystemet. Denne betegnelse omfatter blant annet tilstander som attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autismespekterdiagnoser (ASF), Tourettes syndrom (TS), narkolepsi m.fl. Til tross for at disse diagnosene ofte beskrives som klart adskilte enheter, tyder mye på at disse tilstandene utgjør et kontinuum av beslektede nevrologiske tilstander. Hensikten med etableringen av forskningsgruppen er å styrke forskningsaktiviteten rettet mot barn og unge med ulike nevroutviklingsforstyrrelser, samt annen forskning om nevroutvikling hos barn og unge.

Lenker