Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Praxeologi

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Karin Anna Petersen
Jeanne Helene Boge
Gudmund Ågotnes
Kjersti Lea
Åshild Lunde
Yngvild Brandser Alvsåker
Torbjørn Lundhaug
Callewaert Staf
Oddrunn Sortland

Kontakt

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Kalfarveien 31
5018 BERGEN
karin.petersen@uib.no


Forskningsgruppeleder

Karin Anna Petersen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Praxeologi arbeider med human- og samfunnsvitenskaelige metodologiske refleksjoner og verktøy og studerer den reproduktive sektoren generelt og pleie-, omsorgs- og medisinske praksiser spesielt. Ambisjonen er utvikling/konstruksjon av stringente og metodisk transparente begrep som kan skape ny innsikt og hjelpe oss til bedre å forstå og forklare de sosiale praktikker vi agerer innafor. På den bakgrunn kan det skapes rom for at forskere og praktikere kan utvikle nye strategier for alternative fremtidige praktikker.