Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Mor og Barn i Innlandet

Forskningsgruppeleder

Tor Arne Strand

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formålet med forskergruppen er å fremme forskning som kan bidra til bedre helse, diagnostikk og behandling av mødre og barn. Forskningsområdene inkluderer laboratorieforskning, translasjonsforskning, klinisk- og epidemiologisk forskning relatert til mødre og barn under svangerskap, fødsel og perinatal-periode og barns oppvekst. Forskningsgruppen er forankret i den kliniske virksomheten ved Kvinneklinikken og Barne- og Ungdomsavdelingen, SI-Lillehammer / Gjøvik samt Divisjon Medisinsk Service og Forskningsavdelingen.

Lenker