Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kairos - kunstnerisk arbeid

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Egil Haugland
Jostein Stalheim
Njål Vindenes
David Gabriel Hebert
Sonat Coscuner
Ricardo Gassent

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet
jst@hvl.no


Forskningsgruppeleder

Jostein Stalheim

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Vårt fokus vil være kunstnerisk arbeid; skapende og utøvende. Vi vil også være med på å tilrettelegge kunstarrangement for andre aktører - både interne og eksterne. Vi mener det er viktig at HVL har en faglig styring med det kunstneriske arbeidet som foregår ved institusjonen. Dette gjelder både i forhold til presentasjonen av HVL eksternt, i samarbeid med andre kultur- og utdanningsinstitusjoner og profesjonaliseringen av arrangementene som foregår «på huset”, men i like stor grad er det viktig overfor studenter og ansatte å vise at kunst er viktig i seg selv. For våre studenter vil fokus på kvalitet i kunst i det daglige forhåpentligvis også kunne smitte over på kvaliteten i studiene.

Lenker