Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe for Epidemiologi og Befolkningsundersøkelser (FEB-Nord)

Beskrivelse

Gruppen skal utnytte data fra større befolkningsgrupper, og gjennomføre både observasjonsstudier, beskrivende epidemiologi, samt forebygging og intervensjoner. De store folkehelseutfordringene blir prioritert, innenfor både mental og fysisk helse - og særlig samspillet mellom disse fagfeltene. Videre er helsetjenesteforskning, og studier av faktorer som påvirker helsa viktig (som eksempel nevnes fysisk aktivitet, livsstil, kulturaktiviteter og arbeidsliv). Målet er å studere hvilke faktorer som fremmer helse og hva som kan forårsake sykdom gjennom tilgjengelige data som ligger i de store helseundersøkelsene som HUNT og Tromsøundersøkelsen. Å bygge og drive en tverrfaglig forskningsgruppe innenfor psykisk helse og atferd. Med utgangspunkt i et livsløpsperspektiv skal forskningen bidra til en bedre beskrivelse av forekomst og utvikling, en bedre forståelse av årsaker og konsekvenser samt bidra i utviklingen av bedre helsetjenester. Forskningen vil utføres i tett samarbeid med brukere, utøvere og planleggere av helsetjenestene, og det benyttes ulike forskningsmetoder og forskningsdesign.

Lenker