Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe for Psykisk Helse, Nord universitet

Beskrivelse

Gruppen utgår fra Masterutdanningen i Psykisk Helsearbeid, FSH ved Nord Universitet, og er også åpen for medlemmer fra andre fakultet i Nord. Forskningsområder: Psykisk Helsearbeid (primært lokale/kommunale tjenester) og Folkehelse, inkludert forebygging, intervensjon og helsetjenesteforskning. Satsingsområder: barn og unges psykiske helse, særlig sårbare grupper i samfunnet, recovery. Gruppens målsetning er å bygge og drive en faglig robust forskningsgruppe som dekker ulike forsknings- metoder og -design, inkludere forskere på tvers av fagretninger, fakultet og institusjoner. Gruppen skal aktivt bidra til rekruttering og ivaretaking av PhD- kandidater på feltet. Forskningen skal bidra til utvikling av bedre helsetjenester og –tilbud i et livsløpsperspektiv, i tett samarbeid med brukerne, utøvere og planleggere av tjenestene. Forskningsgruppen skal til enhver tid ha prosjekter som er tematisk knyttet til utdanningen, og som er relevante for undervisningen i MPH.

Lenker