Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskargruppe i lese- og skrivedidaktikk

Beskrivelse

Forskargruppe i lese- og skrivedidaktikk er ei tverrfagleg forskargruppe som arbeider med å skaffe ny kunnskap om lesing og skriving med relevans for heile grunnskuleløpet, med vekt både på begynnaropplæringa og den vidare lese- og skriveopplæringa. Gruppa forskar på lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter i alle fag og har pågåande prosjekt knytt til m.a. norsk, matematikk, KRLE og engelsk. Forskingsaktiviteten i gruppa vil resultere i ny kunnskap om lese- og skriveutvikling hos grunnskuleelevar, om literacy-kompetanse på tvers av fag og om didaktiske modellar tilpassa både begynnaropplæringa og den vidare lese- og skriveopplæringa. Forskargruppa legg også sterk vekt på forskingsformidling.

Lenker