Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Lek, spill og deltakende læring

Forskningsgruppeleder

Tor-Helge Allern

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppen Lek, spill og deltakende læring er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer. Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekt, og flere av gruppens medlemmer deltar også i prosjekt med forskere utenfor høgskolen og internasjonalt.

Publikasjoner

Distansering på nært hold. En undersøkelse av betydningen av distansering i dramapedagogikk. I Østern, Anna-Lena; Björkgren, Mårten & Snickars-von-Wright, Birgitta (eds.) 2010. Drama in three movements. An Ulyssean encounter (2010)
Eriksson, Stig A.
Pedagogiska fakulteten
Distancing as a poetic and didactic device in process drama - a rhetoric arts education perspective. I Jagiello-Rusilowski, Adam (ed.) 2010. Drama as dialogue for social change (2010)
Eriksson, Stig A.

Distancing at close range: making strange devices in Dorothy Heathcote's process drama Teaching Political Awareness Through Drama (2011)
Eriksson, Stig A.
Research in Drama Education
Distancing (2011)
Eriksson, Stig A.
Teaterprøven som danningsarena. Perspektiver på skuespillerens danning (2013)
Eriksson, Stig A.
Exploring distancing in the work of Dorothy Heathcote: Estrangement as poetic distortion (2014)
Eriksson, Stig A.
Drama Research: International Journal of Drama in Education
‘Rolling the DICE’. Introduction to the international research project Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (2014)
Eriksson, Stig A.;Heggstad, Kari Mjaaland;Heggstad, Katrine;Cziboly, Ádám
Research in Drama Education
Å lære av å være i rolle: det eksistensielle aspektet i fiksjoner og rollespill (2015)
Allern, Tor-Helge
Dramaturgi i undervisning og læring (2015)
Allern, Tor-Helge
Fakta, fiksjon og læring: levende rollespill (LAIV) i historieundervisning (2016)
Allern, Tor-Helge
Norsk pedagogisk tidsskrift
Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning (2017)
Sæbø, Aud Berggraf;Eriksson, Stig Audun;Allern, Tor-Helge
Fagbokforlaget
Digitale fortellinger i barnehagen (2017)
Undheim, Marianne;Vangsnes, Vigdis
Nordisk Barnehageforskning
Flukten fra Syria. Et prosessdrama med rolle- og perspektivbytte i matematikk (2017)
Allern, Tor-Helge;Drageset, Ove G.
Out of Syria: A process drama in mathematics with change of roles and perspectives. (2017)
Allern, Tor Helge;Drageset, Ove Gunnar
Applied Theatre Research
Teater og demokrati i den athenske bystaten. (2017)
Allern, Tor Helge
Utforskende teater i barnehagen. En vei til medskaping. (2017)
Stangeland, Tone


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama  
Robotassistert undervisning  

Lenker