Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Misjons- og diakonihistorisk forskning (MiDiHi)

Forskningsgruppeleder

Ellen Vea Rosnes

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Misjons- og diakonihistorisk forskning er en forskningsgruppe knyttet til Misjons- og diakoniarkivet, VID (https://www.vid.no/historisk-arkiv/), og andre aktuelle arkiv. Formålet er å sette fokus på det forskningsmessige potensialet som kildematerialet i arkivene utgjør, internt og eksternt. Forskningsgruppen jobber på tvers av fag, fakultet, institusjon og er internasjonal i sitt fokus. Gruppen består av medlemmer som jobber innen arkivforvaltning og/eller som arbeider historisk innen temaområdene misjon, diakoni, helsefag og medievitenskap. Forskningsgruppen har et felles faglig fokus, det historiske, samt tverrfaglige perspektiver. Den er et forum hvor forskere innen misjons- og diakonihistorie kan utveksle faglig arbeid. Gruppen utforsker videre teoretiske og metodiske tilnærminger til misjons- og diakonihistorisk forskning. Forskningsgruppen tar sikte på å videreutvikle seg som en gruppe på tvers av fakultetene ved VID vitenskapelige høgskole og involvere eksterne og internasjonale forskningsmiljø. Målet er å utvikle forskningsprosjekter med utgangspunkt i historiske arkiv. Profilbildet viser lege og misjonsprest Jørgen Edvin Nilssen (1871-1922) i det kombinerte apoteket og laboratoriet ved Det Norske Misjonsselskaps sykehus i Taohualun, Yiyang, Kina, ca. 1905-1909. Foto: Ukjent. Referanse: VID-MA-A-1045-Uc. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet, VID.

Publikasjoner

Communication and conversion in Northern Cameroon : the Dii people and Norwegian missionaries, 1934-1960 (2009)
Drønen, Tomas Sundnes
Brill Academic Publishers
Misjonærer mellom selvrealisering og selvfornektelse: Norsk misjonærmaskulinitet 1870-1930 (2013)
Tjelle, Kristin Fjelde
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap
Missionary masculinity, 1870-1930 : the Norwegian missionaries in South-East Africa (2014)
Tjelle, Kristin Fjelde
Palgrave Macmillan
Christianisation, Frenchification and Malgachisation: mission education during war and rebellion in French colonial Madagascar in the 1940s (2017)
Rosnes, Ellen Vea
History of Education
Skole og misjon: læring til tro eller læring til liv? (2017)
Rosnes, Ellen Vea
Misjonsbevegelsen og barnas pris (2017)
Skjortnes, Marianne;Tjelle, Kristin Fjelde
Misjon som kvinnesak (2017)
Tjelle, Kristin Fjelde
Manns- og kvinneideal i NMS (2017)
Tjelle, Kristin Fjelde
The Norwegian Mission’s Literacy Work in Colonial and Independent Madagascar (2018)
Rosnes, Ellen Vea
Routledge
A time of destiny for Norwegian mission schools in Zululand and Natal under the policy of Bantu Education (1948–1955) (2019)
Rosnes, Ellen Vea
History of Education
Reformation in the Context of World Christianity : Theological, political and social interactions between Africa, Asia, the Americas and Europe (2019)
Ludwig, Frieder;Laaser, Mirjam;Richebaecher, Wilhelm;Ekué, Amèle Adamavi-Aho;Pong, Pui-Yee
Harrassowitz Verlag
The First World War as a Turning Point. The impact of the years 1914-1918 on Church and Mission (with special focus on the Hermannsburg Mission) (2020)
Ludwig, Frieder
LIT Verlag
Behandling av døende – Diakonhjemmet 1897-2017. «Et historisk tilbakeblikk» (2020)
Sørbye, Liv Wergeland


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

The Norwegian Mission’s Educational Work in Zululand and Natal (1940-1955)  
Connected Histories - Contested Values. World Lutheranism and Decolonisation: Processes of Transloyalties, 1919-1970 (CHCV)