Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Misjons- og diakonihistorisk forskning (MiDiHi)

Forskningsgruppeleder

Ellen Vea Rosnes

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Misjons- og diakonihistorisk forskning er en forskningsgruppe knyttet til Misjons- og diakoniarkivet, VID (https://www.vid.no/historisk-arkiv/), og andre aktuelle arkiv. Formålet er å sette fokus på det forskningsmessige potensialet som kildematerialet i arkivene utgjør, internt og eksternt. Forskningsgruppen jobber på tvers av fag, fakultet, institusjon og er internasjonal i sitt fokus. Gruppen består av medlemmer som jobber innen arkivforvaltning og/eller som arbeider historisk innen temaområdene misjon, diakoni, helsefag og medievitenskap. Forskningsgruppen har et felles faglig fokus, det historiske, samt tverrfaglige perspektiver. Den er et forum hvor forskere innen misjons- og diakonihistorie kan utveksle faglig arbeid. Gruppen utforsker videre teoretiske og metodiske tilnærminger til misjons- og diakonihistorisk forskning. Forskningsgruppen tar sikte på å videreutvikle seg som en gruppe på tvers av fakultetene ved VID vitenskapelige høgskole og involvere eksterne og internasjonale forskningsmiljø. Målet er å utvikle forskningsprosjekter med utgangspunkt i historiske arkiv. Profilbildet viser lege og misjonsprest Jørgen Edvin Nilssen (1871-1922) i det kombinerte apoteket og laboratoriet ved Det Norske Misjonsselskaps sykehus i Taohualun, Yiyang, Kina, ca. 1905-1909. Foto: Ukjent. Referanse: VID-MA-A-1045-Uc. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet, VID.