Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)

Forskningsgruppeleder

Tove Giske
Oddgeir Arne Synnes

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag
Senter for diakoni og profesjonell praksis

Beskrivelse

VID EKSISTENSFORSK vil utvikle kunnskap om det eksistensielle/åndelige grunnlaget for menneskers liv, og om hvordan disse grunnleggende betingelsene forholder seg til helse og velferd. Vi undersøker fenomener over hele livsløpet slik som verdighet, lidelse, sårbarhet, skam, skyld, håp, kjærlighet, tilhørighet, mening, det hellige, døden, estetikk, kunst mm. Vi ser også på hvoredan mennesker erfarer og tolker dette i forhod til livssyn, kultur, verdier og tradisjoner. EKSISTENSFORSK er også interessert i hvordan slike grunnleggende fenomener kan komme til uttrykk i ulike sammenhenger der pasienter/brukere og deres nærmeste mottar omsorg og sosial hjelp. Videre retter vi oppmerksomhet mot hvilke implikasjoner dette har for utdanning til profesjonell praksis. VID EKSISTENSFORSK er åpen for alle i VID som har forskningsinteresser innenfor dette området. Bildet til høyre er malt av Edvard Munch og har tittelen "Selvportrett. Mellom klokken og sengen" Kunstneren er kjent for å bruke sin angst og sykdom som subjekter i kunsten. (Foto: Munchmuseet)

Publikasjoner

Love in connectedness: A theoretical study (2015)
Rykkje, Linda;Eriksson, Katie;Råholm, Maj-Britt
Sage Open
Discerning the healing path - how nurses assist patient spirituality in diverse health care settings (2015)
Giske, Tove;Cone, Pamela H
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom. (2016)
Lavik, Marta Høyland;Braut, Geir Sverre
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke (2016)
Grung, Anne Hege;Danbolt, Lars Johan;Stifoss-Hanssen, Hans
Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
Dignity in cancer care : a discussion based on three narratives written by nurses (2016)
Mæland, Marie Kvamme;Eriksen, Elin Overaa
Daring involvement and the importance of compulsory activities as first-year students learn person-centred care in nursing homes (2016)
Haugland, Britt Øvrebø;Giske, Tove
Nurse Education in Practice
Storytelling as a dignity-preserving practice in palliative care (2016)
Synnes, Oddgeir
"Vi er tre når vi er to" Ansvar og rettferdighet i Emmanuel Levinas' filosofi (2016)
Thomassen, Magdalene
Fontene forskning
Searching for Life Meaning: Spiritual Discourses in Dementia Leadership Using Interpretative Phenomenological Analysis (2016)
McSherry, Wilfred;Suckling, Steve;Boughey, Adam
Journal for the Study of Spirituality
To Make Room or Not to Make Room: Clients’ Narratives About Exclusion and Inclusion of Spirituality in Family Therapy Practice (2017)
Holmberg, Åse;Jensen, Per;Ulland, Dagfinn
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy
Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller (2017)
Austad, Anne
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Tilknytning og bønn : sammenhenger mellom tilknytningserfaringer og opplevd relasjon til Gud i bønn (2017)
Mæland, Elisabeth
Tidsskrift for sjelesorg
Er det rom for livssynstemaer i dagens psykisk helsearbeid? (2017)
Borge, Lisbet;Mæland, Elisabeth
Klinisk Sygepleje


Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)