Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Tjenester og kvalitet i eldreomsorgen (TJENESTEFORSK) (Service development for older persons)

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Telenius Elisabeth
Irai Hamid Reza
Ingjerd Hvatum
Åshild Gjellestad
Ana Koncul
Babak Asadi Azarbaijanii
Zada Pajalic
Sofia E.Gustafsson Olsen
Anne Kari Tolo Heggestad
Ruth Louise Bartlett
Annabel Hamre
Hilde Thygesen
Grete Breievne
Hilde Lausund
Lorraine Jacobsen Asle Patric
Rustad Nina
Liv Wergeland Sørbye
Nina Jøranson
Iren Borgen
Abdallah Abudayya
Ingebjørg Haugen
Nima Neolene Wesseltoft-Rao
Linda Rykkje
Benedicte Sørensen Strøm

Kontakt

VID vitenskapelige høgskole
Oslo
post@vid.no


Forskningsgruppeleder

Zada Pajalic

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Den forventede befolkningsøkningen blant de eldste eldre fremover vil fremtvinge nye og innovative løsninger i helsetjenesten, i særdeleshet i førstelinjetjenesten. En slik utvikling innebærer store og nye kompetanse- og samhandlingsutfordringer innen eldreomsorgens tjenestetilbud. Implementering av nye teknologier samt fagutøvelse og tjenesteutvikling som sådan, vil endre innholdet i helsetjenesten, bl.a. ved at ansvar og oppgaver fordeles på nye måter og skaper nye praksiser. Forskningsgruppa TJENESTEFORSK driver forskning som tematiserer verdispørsmål og implikasjoner knyttet til tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid med eldre hjelpetrengende som oppholder seg i hjemmet eller på institusjon. Vi har en målsetting om å utvikle ny kunnskap på fagfeltet og skape viktige bidrag innen helse- og omsorgsforskning. Solid fagkunnskap gir mulighet for å påvirke og utfordre politiske prosesser gjennom bred og relevant kunnskap om fagfeltet. Vår styrke ligger i en bredt sammensatt gruppe med omfattende empirisk kunnskap og fagkompetanse vedrørende helsetjenester til eldre. Forskningsgruppas medlemmer har allsidig kompetanse og erfaring innen både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Våre forskningsområder knyttes til flere fagområder; fra omsorg ved livets slutt, via kvalitet i både hjemmetjeneste, sykehus og sykehjemsomsorg til etikk og verdiutfordringer knyttet til bruk av velferdsteknologi.

Publikasjoner

GPS-sporing i demensomsorgen (2014)
Thygesen, Hilde;Moser, Ingunn Brita
Geriatrisk sykepleie
Prosjekteriets dilemma: Mellom avgrenset prosjekt og muligheter for læring i teleomsorg og velferdsinnovasjon (2014)
Moser, Ingunn Brita;Thygesen, Hilde
Telemedicine journal
Hva er velferdsteknologi, og hvorfor er den viktig? En introduksjon til velferdsteknologibegrepet og den samfunnsmessige konteksten (2015)
Thygesen, Hilde
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Egenmestring som kollektiv praksis. En titt gjennom webkameraet i TrygghetsNett (2015)
Thygesen, Hilde;Pols, J.
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Group activity with Paro in nursing homes : systematic investigation of behaviors in participants (2016)
Jøranson, Nina;Pedersen, Ingeborg;Rokstad, Anne Marie Mork;Aamodt, Geir;Olsen, Christine;Ihlebæk, Camilla
International Psychogeriatrics
Change in quality of life in older people with dementia participating in Paro-activity: a cluster-randomized controlled trial (2016)
Jøranson, Nina;Pedersen, Ingeborg;Rokstad, Anne Marie Mork;Ihlebæk, Camilla
Journal of Advanced Nursing
Clinical Practice and Evidence-based Knowledge: Reducing Urinary Tract Infection in Elderly Hip Fracture patients (2016)
Sørbye, Liv Wergeland;Martinsen, Mette Irene;Grue, Else Vengnes
Symbiosis
Heldøgns omsorg – kommunenes dekningsgrad. Færre institusjonsplasser - mer omfattende hjemmejenester (2016)
Sørbye, Liv Wergeland;Schanche, Per;Sverdrup, Sidsel;Pay, Birgit Brunborg

Studentenes møte med polyfarmasi hos eldre pasienter (2017)
Kofoed, Eva;Jakobsen, Evelyn;Sørbye, Liv Wergeland
Geriatrisk sykepleie
Malodour in home care. A qualitative study of nurses` actions and patients experiences (2016)
Breievne, Grete
Hvordan kan aktivitet med selroboten Paro fremme helse hos sykehjemsbeboere med en demenssykdom? (2017)
Jøranson, Nina
Tidsskrift for omsorgsforskning
Contracted Care: An Ethnographic Study of Home Care Nursing in Norway (2017)
Lausund, Hilde

Should frail older adults be in long-term care facilities? (2018)
Sørbye, Liv Wergeland;Sverdrup, Sidsel;Pay , Birgit Brunborg
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Nursing students contribution to rehabilitation for home-dwelling patients (2018)
Pay , Birgit Brunborg;Sørbye, Liv Wergeland
Nurse Education in Practice
Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet (2018)
Breievne, Grete;Heggen, Kristin;Bondevik, Hilde
Sykepleien Forskning
Taking practice seriously: Ways of studying practice (2018)
Lausund, Hilde
Taking practice seriously:How does the contract influence negotiated care practice in home care services in Norway? (2018)
Lausund, Hilde
Digital Technologies as truthbearers in healthcare (2016)
Bartlett, Ruth;Balmer, Andrew;Brannelly, Tula
Nursing Philosophy
Ageing with a learning disability: Care and support in the context of austerity (2018)
Bartlett, Ruth;Power, Andrew
Social Science and Medicine
Veldig tidlig mobilisering ved akutt hjerneslag (2018)
Fure, Brynjar;Holte, Hilde H;Hov, Laila;Vist, Gunn Elisabeth;Kateraas, Liv Hege;Indredavik, Bent
Tidsskrift for Den norske legeforening
Life at Home for People with a Dementia (2018)
Bartlett, Ruth;Brannelly, Tula
Routledge
Citizenship in Action: Examining the experiences of people with dementia who campaign for social change (2014)
Bartlett, Ruth
Disability & Society
Scanning the conceptual horizons of citizenship (2016)
Bartlett, Ruth
Dementia
Strategies to improve recruitment of people with dementia. (2018)
Bartlett, Ruth;Milne, Richard;Sussams, Rebecca
Dementia
Realising disability-rights in dementia care: Using location technologies as an example. (2015)
Bartlett, Ruth
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
The emergent modes of dementia activism (2014)
Bartlett, Ruth
Ageing & Society
On Being Outdoors: How People With dementia experience and deal with vulnerabilities (2019)
Bartlett, Ruth;Brannelly, Tula
Social Science and Medicine
An Analysis of Independent Living Elderly’s Views on Robots: A Descriptive Study from the Norwegian Context (2020)
Saplacan, Diana;Herstad, Jo;Pajalic, Zada
Use of Digital Learning Environments: A Study about Fragmented Information Awareness (2020)
Saplacan, Diana;Herstad, Jo;Pajalic, Zada
ID&A Interaction design & architecture(s)
A Framework on Division of Work Tasks between Humans and Robots in the Home (2020)
Saplacan, Diana;Herstad, Jo;Tørresen, Jim;Pajalic, Zada
Multimodal Technologies and Interaction
Maternal plasma levels of oxytocin during breastfeeding-a systematic review (2020)
Uvnäs-Moberg, Kerstin;Ekström-Bergström, Anette;Buckley, Sarah;Massarotti, Claudia;Pajalic, Zada;Luegmair, Karolina;Kotlowska, Alicia;Lengler, Luise;Olza, Ibone;Grylka-Baeschlin, Susanne;Leahy-Warren, Patricia;Hadjigeorgiu, Eleni;Villarmea, Stella;Dencker, Anna
PLOS ONE


Lenker