Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Church and practice

Forskningsgruppeleder

Hans Austnaberg

Ansvarlig enhet(er)

VID vitenskapelige høgskole
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Forskningsgruppen har som mål å utforske ulike tema i skjæringsfeltet mellom kirke og praksis. Det kan handle om problemstillinger som oppstår i spennet mellom teoretiske fortolkninger av kirken som fellesskap og kirken som (sosialt) praksisfellesskap. Det kan også handle om forskningsmessig behandling av ulike (sosiale) praksiser i lys av en kirkelig kontekst, i vid forstand. En åpen forståelse av praktisk teologi fungerer som den primære disiplinære innrammingen, men gruppen arbeider tverrfaglig, og inkluderer derfor både empiriske tilnærminger og mer teoretiske og hermeneutiske metoder. Forskere med interesse for og med prosjekter med relevans for det kirkelige praksis-fagfeltet er velkomne i forskningsgruppen. Gruppen, som er en videreføring av forskningsgruppen Religion, kropp og helse i globale kontekster, fortsetter å utforske sider ved skjæringsfeltet religion/helse. Prosjekter som fokuserer på praktisk-kirkelige problemstillinger, eksempelvis religionspedagogikk, formidling og ulike sider ved utvikling av kirkens arbeid, hører inn i gruppen, samt prosjekt med praksisrelevans innen det teologiske fagfeltet, lokalt og globalt. Forskerne tilknyttet gruppen representerer ulike fagfelt, med vekt på teologi. Gruppen er tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag og Senter for misjon og globale studier, men har medlemmer fra flere fakultet i VID, NLA Høgskolen, andre institusjoner og praksisfeltet.

Publikasjoner

No Nuts? No Problem! : Disability, Stigma and the Baptized Eunuch in Acts 8:26-40 (2016)
Solevåg, Anna Rebecca
Biblical Interpretation
Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom. (2016)
Lavik, Marta Høyland;Braut, Geir Sverre
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
Dødekommunikasjon for helse, fred og familie på "begge sider": ei utfordring for religionsbegrepet? (2016)
Kalvig, Anne Kathrine
AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet
Lysandakt - en kilde til personsentrert åndelig omsorg? (2016)
Kessel, Terese Bue
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
The Africanisation of Diakonia: Care in Community with Femmes Pour Christ in Cameroon (2016)
Kessel, Terese Bue
Monsteret Judas : Papias' beskrivelse av Judas' død (2016)
Solevåg, Anna Rebecca
Patristica Nordica Annuaria
Hysterical Women? : Gender and Disability in Early Christian Narrative (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
"Mitt rike er ikke av denne verden." Om forholdet mellom nåde og politikk (2018)
Alfsvåg, Knut
Kirke og kultur
Negotiating the Disabled Body : Representations of Disability in Early Christian Literature (2018)
Solevåg, Anna Rebecca
Society of Biblical Literature (SBL) Press
Negotiating Church Space: The Relations between Pastors and Shepherds in the Malagasy Lutheran Church (2018)
Austnaberg, Hans
Journal of Theology for Southern Africa
The Four Speeches Every Leader Has to Know (2020)
Norheim, Bård Eirik Hallesby;Haga, Joar
Palgrave Pivot
Helbredelsesforkynnelse og kristen tro (2020)
Alfsvåg, Knut
Infertilitet som sosial og kulturell funksjonshemming: Et perspektiv fra Kamerun (2020)
Kessel, Terese Bue
Til ungdommens frelse? Nye sanger og gamle salmer i konfirmasjonstiden (2020)
Krupka, Bernd
Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja (2020)
Austnaberg, Hans
Scandinavian Journal for Leadership & Theology
Imago Dei og kroppsliggjort væren: en funksjonshemmingsteologi i lys av Thomas Aquinas (2020)
Bjørnaas, Therese Marie Ignacio


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Presten si rolle i trusopplæringa  
An empirical study of what and who is of particular importance for the establishment, transmission and modeling of Christian faith [PhD project]  
An unexpected calling? - A qualitative and systematic theological study of calling as a source of identity among pastors in The Church of Norway. [PhD project]  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)