Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Diaconal community development (CODE)

Forskningsgruppeleder

Stephanie Dietrich

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

Beskrivelse

CODE fokuserer særlig på forskning på fellesskapsbyggende arbeid i lokalsamfunn og sivilsamfunn, både i en norsk og europeisk kontekst og i det globale Sør. CODE er en tverrfaglig forskningsgruppe, bestående av forskere tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelse (FTDL), Fakultet for sosialfag (FS) og Senter for interkulturell kommunikasjon. I tillegg har CODE et bredt internasjonalt nettverk, blant annet samarbeider man med fakulteter i Finland, Tsjekkia, Ethiopia, Zimbabwe, Madagaskar og Libanon/Syria. Gruppen fokuserer spesielt på lokalsamfunnsutvikling som tar sitt utgangspunkt i ressurser og styrker som finnes, gjennom kartlegging, motivering og myndiggjøring, og der mennesker forstås som den viktigste ressursen for utviklingen.

Publikasjoner

Diapraksis og diakoni – Undersøkelser i feltet ved hjelp av kart, skisser og tegninger (2016)
Korslien, Kari
Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
Participation and decision-making in non-dominant Communities. A perspective from civic republicanism (2016)
Haugen, Hans Morten
International Journal on Minority and Group Rights
Human Rights and Diakonia in a Gender perspective (2016)
Haugen, Hans Morten
Conviviality, diakonia and gender (2016)
Korslien, Kari
“Poverty Has a Woman’s Face”: Theological Arguments for a Gender-based Approach to Diakonia (2016)
Dietrich, Stephanie
Global development : why a religious and gender perspective matters (2016)
Skjortnes, Marianne
Introduction : Diakonia in a Gender Perspective (2016)
Dietrich, Stephanie;Korslien, Kari;Nordstokke, Kjell;Jørgensen, Knud
The Africanisation of Diakonia: Care in Community with Femmes Pour Christ in Cameroon (2016)
Kessel, Terese Bue
""Use your talents"" : refleksjoner over en diakonal bistandsmetodes mulige relevans i norsk kontekst (2017)
Dietrich, Stephanie
Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
Felles møteplass - byggestein for robuste lokalsamfunn (2017)
Korslien, Kari
Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
Use Your talents - the congregation as primary Development agent (2017)
Haus, Sigrud

Use Your talents - diakonia in practice (2017)
Dietrich, Stephanie
Case Study (2018)
Struminska-Kutra, Marta;Koładkiewicz, Izabela
Diakoni i velferdssamfunnet. Mangfold og dilemmaer (2018)
Haugen, Hans Morten
Fagbokforlaget
The NEET concept in comparative youth research: the Nordic countries and South Africa (2019)
Holte, Bjørn Hallstein;Swart, Ignatius;Hiilamo, Heikki Tuomas
Journal of Youth Studies
Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory (2018)
Struminska-Kutra, Marta
Palgrave Macmillan
Action Research in the Health and Social Care Settings. A Tool for Solving Wicked Problems? (2018)
Struminska-Kutra, Marta
Early school leaving by children in out-of-home care: A comparative study of three Nordic countries (2018)
Kääriäläa, Antti;Berlin, M;Lausten, Mette;Hiilamo, Heikki Tuomas;Ristikari, Tiina
Children and Youth Services Review
Household debt and economic crises. Causes, consequences and Remedies (2018)
Hiilamo, Heikki Tuomas
Edward Elgar Publishing