Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Diaconal community development CODE

Forskningsgruppeleder

Stephanie Dietrich

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

Beskrivelse

CODE fokuserer særlig på forskning på fellesskapsbyggende arbeid i lokalsamfunn og sivilsamfunn, både i en norsk og europeisk kontekst og i det globale Sør. CODE er en tverrfaglig forskningsgruppe, bestående av forskere tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelse (FTDL), Fakultet for sosialfag (FS) og Senter for interkulturell kommunikasjon. I tillegg har CODE et bredt internasjonalt nettverk, blant annet samarbeider man med fakulteter i Finland, Tsjekkia, Ethiopia, Zimbabwe, Madagaskar og Libanon/Syria. Gruppen fokuserer spesielt på lokalsamfunnsutvikling som tar sitt utgangspunkt i ressurser og styrker som finnes, gjennom kartlegging, motivering og myndiggjøring, og der mennesker forstås som den viktigste ressursen for utviklingen.