Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Diaconal community development (CODE)

Organisasjonsenhetsleder(e)

Stephanie Dietrich

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

Beskrivelse

CODE fokuserer særlig på forskning på fellesskapsbyggende arbeid i lokalsamfunn og sivilsamfunn, både i en norsk og europeisk kontekst og i det globale Sør. CODE er en tverrfaglig forskningsgruppe, bestående av forskere tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelse (FTDL), Fakultet for sosialfag (FS) og Senter for interkulturell kommunikasjon, i tillegg til at den har et bredt internasjonalt nettverk man samarbeider med blant annet fakulteter i Finland, Tsjekkia, Ethiopia, Zimbabwe, Madagaskar og Libanon/Syria. Gruppen fokuserer spesielt på lokalsamfunnsutvikling som tar sitt utgangspunkt i ressurser og styrker som finnes, gjennom kartlegging, motivering og myndiggjøring, og der mennesker forstås som den viktigste ressursen for utviklingen. Gruppen ønsker å aktivt inkludere master- og PhD studenter i sitt arbeid og vektlegger internasjonalisering i både deltakelse i forskningsvirksomhet og forskningsområder. En gruppe innenfor CODE er knyttet til kompetansebyggingsprosjektet «Use your talent» i det globale Sør, en annen gruppe til forskning på gjenoppbygging av sivilsamfunnet gjennom diakonale «community centres» i Syria. CODE samarbeider med forskere og diakonale utdanningsinstitusjoner fra flere europeiske land, og ønsker å bidra til praksisrelatert og praksisrelevant forskning.

Lenker