Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Learning in professional education and practice

Research group manager

Herdis Alvsvåg
Kari Røykenes
Anne Raustøl

Responsible units(s)

Faculty of Health Studies

Description

The purpose of the research group is to strengthen, coordinate and concentrate the research at VID that are addressing aspects and processes of education and learning. The research group encompasses projects exploring learning at diverse areas: in the classroom, on the web, in the skills lab and in the professional practice. Research profile The thematic area for the research group is research on learning in professional education and practice. The purpose of the group is to strengthen the quality of the research in this field and to build competence within VID through a collaborative work on research ideas, development of research designs, theoretical perspectives, methodological aspects and the process of writing and publishing research. The research group is overarching all campuses of VID and has members in all three regions of VID. VID has ambition of being a significant and distinct agent in the landscape of higher education in Norway, anchored in a diaconal tradition. A particular emphasize is hence put on research on learning of ethics and values as well as research that give insight in learning processes and formative processes that influence the quality of care and services. Research projects that emphasize partnership between professional education and professional practice in health and social care are highlighted. The following areas are particular areas of concentration: • E-learning/flexible learning • Simulation/skills learning • Learning Collaboration • Practice related learning • Learning of ethics and values • Knowledge in practice • Reflection and formation

Publications

'It is the situation that makes it difficult': Experiences of nursing students faced with a high-stakes drug calculation test (2014)
Røykenes, Kari;Smith, Kari;Larsen, Torill Marie Bogsnes
Nurse Education in Practice
Rom for omsorg? (2014)
Alvsvåg, Herdis;Førland, Oddvar;Jacobsen, Frode F.
Fagbokforlaget
Developing nurses/midwives education in South Sudan - a pre study (2014)
Tveit, Bodil;Evjen, Odd;Buyanca, Lucia;Kårstad, Haldis

Mellomrommet - forutsetning for relasjon og dialog (2014)
Alvsvåg, Herdis
Praksisnær undervisning i legemiddelregning i arbeidet med å redusere testangst og styrke selvoppfattelse hos sykepleierstudenter (2014)
Røykenes, Kari;Smith, Kari;Larsen, Torill Marie Bogsnes
Nordisk tidsskrift for helseforskning
User involvement as sharing knowledge – an extended perspective in patient education (2014)
Strøm, Anita;Fagermoen, May Solveig
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Kvalitetssystemenes grenser og profesjonsutøvernes skjønn (2014)
Tveit, Bodil;Raustøl, Anne
Rom, ting og medmennesker - en innledning (2014)
Alvsvåg, Herdis;Førland, Oddvar;Jacobsen, Frode F.
Assessing an Educational Program to Improve Documentation and Reduce Pain in Hospitalized Patients (2015)
Karlsen, Nina;Kornmo, Ragnhild Håland;Dihle, Alfhild
Open Journal of Nursing
Hva opplever sykepleierstudenter som hensiktsmessig bruk av studentresponssystem i undervisning i palliativ omsorg? (2015)
Steindal, Simen Alexander;Aasbrenn, Martin;Bingen, Hanne Maria S
UNIPED
Testangst hos sykepleierstudenter: "Alternativ behandling" (2015)
Røykenes, Kari;Smith, Kari

Balancing Identity and Diversity in Faith-Based Nursing Education: A Case Study from Northern Europe (2015)
Tveit, Bodil;Karvinen, Ikali;Damsma-Bakker, Alica;Ylönen, Merja;Oosterhoff-Zielman, Marjanne;Fanuelsen, Olav Emil;van Leeuwen, René
Christian Higher Education
Building research capacity in Malawian nursing education - a key to development and change (2015)
Tveit, Bodil;Solum, Eva Merethe;Simango, Modesta
Journal of Nursing Education and Practice (JNEP)
Omsorgsteknologi - motsetningsfullt? (2015)
Alvsvåg, Herdis
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
“My math and me”: Nursing students' previous experiences in learning mathematics (2016)
Røykenes, Kari
Nurse Education in Practice
Postgraduate students' perceptions of high-quality precepting in critical care nursing (2016)
Nyhagen, Ragnhild;Strøm, Anita
Nurse Education in Practice
Nursing students' spiritual talks with patients – evaluation of a partnership learning programme in clinical practice (2017)
Strand, Kari Synnøve;Carlsen, Liv Berit;Tveit, Bodil
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Etiske utfordringer i omsorgsteknologi? (2016)
Alvsvåg, Herdis
Tidsskrift for fag og tro
Faglig skjønn og omsorg (2015)
Alvsvåg, Herdis
Studentenes møte med polyfarmasi hos eldre pasienter (2017)
Kofoed, Eva;Jakobsen, Evelyn;Sørbye, Liv Wergeland
Geriatrisk sykepleie
Bibliotek, kunnskapsbasert praksis og informasjonsressurser i kommunehelsetjenesten: «Vi må finne rollen vår» (2017)
Opheim, Elin;Hunskår, Irene;Søvik, Margrethe Bakstad
Bob : Bok og bibliotek
Utdanning i sykepleie (2017)
Lindenskov, Line
Livets ABC. Medisinsk simulering som kvalitetssikring for pasientbehandling. Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole (2017)
Lindenskov, Line;Goth, Ursula-Georgine Småland

The internet and nurse education (2017)
Aasbrenn, Martin;Raustøl, Anne;Bingen, Hanne Maria S
Nurse Education in Practice
Lack of compassion or poor discretion? Ways of addressing malpractice (2019)
Tveit, Bodil;Raustøl, Anne
Nursing Ethics
Munnstell og munnhygiene til medisinske pasienter. En kartlegging blant sykepleiere i medisinsk avdeling (2017)
Karlsen, Nina;Brunborg, Birgit
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Kärlek (2017)
Alvsvåg, Herdis
The art of oral handovers: A participant observational study by undergraduate students in a hospital setting (2018)
Giske, Tove;Melås, Sunniva Nese;Einarsen, Kari Anne
Journal of Clinical Nursing (JCN)
The impact of Early Warning Score and Rapid Response Systems on nurses’ competence: an integrative literature review and synthesis. (2017)
Jensen, Jørghild Karlotte;Skår, Randi;Tveit, Bodil
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Perspektiver på omsorgsforskning (2018)
Førland, Oddvar;Alvsvåg, Herdis;Tranvåg, Oscar
Tidsskrift for omsorgsforskning
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities (2019)
Bingen, Hanne Maria S;Steindal, Simen Alexander;Krumsvik, Rune Johan;Tveit, Bodil
Nurse Education in Practice
Omsorg og skjønn (2018)
Alvsvåg, Herdis;Martinsen, Kari Marie
Tidsskrift for omsorgsforskning
Introducing the National Early Warning Score – A qualitative study of hospital nurses’ perceptions and reactions (2019)
Jensen, Jørghild Karlotte;Skår, Randi;Tveit, Bodil
Nursing Open
Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology (2019)
Bingen, Hanne Maria S;Tveit, Bodil;Krumsvik, Rune Johan;Steindal, Simen Alexander
Nordic Journal of Digital Literacy
«Nei, det nytter ikke å fortelle meg det, jeg må oppleve det selv…». Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet (2020)
Nautvik, Kjellaug Tvedt;Røykenes, Kari
UNIPED
Hospital nurses' professional accountability while using the National Early Warning Score: A qualitative study with a hermeneutic design (2019)
Jensen, Jørghild Karlotte;Skår, Randi;Tveit, Bodil
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Profesjonsetikk i sjukepleie (2019)
Alvsvåg, Herdis;Aadland, Einar
Det Norske Samlaget
Student nurses’ views of right to food of older adults in care homes (2019)
Dogan, Elisabeth Irene Karlsen;Raustøl, Anne;Terragni, Laura
Nursing Ethics
Mindfulness i sykepleierutdanningen - disiplinering eller dannelse? (2019)
Lystrup, Morten;Tuven, Kristin;Oksholm, Trine;Alvsvåg, Herdis
Nordisk sygeplejeforskning
Tectonostratigraphy of the eastern Trondheim Nappe Complex (2020)
Ksienzyk, Anna Katharina;Bingen, Bernard;Bjerkgård, Terje;Ganerød, Morgan;Gasser, Deta;Grenne, Tor;Meyer, Gurli Birgitte;Nasuti, Aziz;Svendby, Anne Kathrine
Handlingskompetanse etter kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" - en kvantitativ studie fra ti norske kommuner (2019)
Skrindo, Anette Seierstad;Sæheim, Aleksandra
Suicidologi
Balancing contradictory requirements in homecare nursing: A discourse analysis (2020)
Fjørtoft, Ann-Kristin;Oksholm, Trine;Førland, Oddvar;Delmar, Charlotte;Alvsvåg, Herdis
Nursing Open
Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation. (2020)
Røykenes, Kari;Svellingen, Alette H.;Røssland, Anneline
«National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Om skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy (2020)
Jensen, Jørghild Karlotte

Developing facilitator competence in scenario-based medical simulation: Presentation and evaluation of a train the trainer course in Bergen, Norway (2020)
Forstrønen, Astrid;Johnsgaard, Tone;Brattebø, Guttorm;Reime, Marit Hegg
Nurse Education in Practice


Affiliated projects/research groups

Samarbeidslæring i nettgrupper  
Bruk av IKT som støtte i skrive- og dannelsesprosessen  
Bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter i naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen [Ph.d.-prosjekt]  
Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse  
Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår  
Faith based nursing education institutions in a pluralist society  
Livets ABC - 2013 - 2016: Simulering som didaktisk tilnærming i helsefagutdanningen  
Education for the future in a changing health landscape  
Professional Judgement in Health Care Professions. Investigating quality discourses and discretion in health care and implication for professional education.  
Skills learning by simulation- a partnership project between VID Specialized University in Norway and Mzuzu University in Malawi  
Hvordan bidrar gjentakende simulering til klinisk vurdering- og handlingskompetanse?