Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
COMPARE - Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

Forskningsgruppeleder

Erlend Eidsvik

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskargruppa er ei tverrfagleg gruppe som skal fasilitere og styrke utdanningsrelevant forsking gjennom samarbeid med partnarar i sørlege Afrika og i Norden. Gruppa skal bidra i forskingsfeltet med konkret deltaking i internasjonale konferansar arrangert gjennom SANORD-nettverket (The Southern African-Nordic Centre) , i tillegg til andre relevante nasjonale og internasjonale konferansar. Forskargruppa skal vere ein premissleverandør til SANORD Teacher Education Partners (STEP), der potensial og utfordringar innan skule, utdanning og lærarutdanning i Norden og Sørlige Afrika er heilt sentrale tematikkar. Konferansebidraga skal munne ut i publikasjonar, og gjerne i medforfattarskap med forskarar frå fleire institusjonar (og regionar). Forskingstema i gruppa er mellom anna: a. Lærebokstudiar (i kva kontekst er lærebøkene skrive / korleis er dei ulike fagdisiplinane formidla i lærebøkene i ulike nasjonale og regionale kontekstar b. Læreplanstudiar (kva er prosessane bak utforming av læreplanar / korleis blir læreplanar implementert i skulen) c. Korleis er historie undervist og formidla? d. Korleis blir kjønn og utdanning problematisert i dei ulike regionane? e. Kva er læraren si rolle i dei ulike regionane? Forskargruppa vil vere eit bidrag i internasjonaliseringsstrategien til nye HVL. Aktiviteten til gruppa er kopla til studentutvekslingsinitiativ som allereie er etablert (University of KwaZulu-Natal, University of Western Cape og University of Cape Town), og til aktivitetane gjennom SANORD-nettverket.

Publikasjoner

The Global Teacher: New challenges in a development 2030-agenda (2015)
Eidsvik, Erlend;Vågenes, Vibeke;Manik, Sadhana;Maistry, Suriamurthee
Book review: Contesting the Arctic: Politics and Imaginaries in the Circumpolar North (2016)
Eidsvik, Erlend
Norsk Geografisk Tidsskrift
Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger (2017)
Bergersen, Ane
Fagbokforlaget
Inequality, coloniality and genocide: The construction of hegemonic memory in Namibia (2017)
Eidsvik, Erlend
Norway as an Example in the UK Women’s Suffrage Campaign (2017)
Rosland, Sissel
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa (2017)
Maistry, Suriamurthee;Eidsvik, Erlend
Recolonising the Learner? Imagined Geographies and geographical imaginations in ‘Urban Settlement Issues’ in South African Geography Textbooks (2017)
Manik, Sadhana;Eidsvik, Erlend;Sefara, Jacob
Student teachers’ cognitions on being an English teacher: A South African-Norwegian comparative study (2017)
Rimmereide, Hege Emma;Möller-Omrani, Christine;Pillay, Ansurie;Campbell, Bridget
Which Right is Right? An Exploration of the Intersection between Religious Identity and the Human Right to Gender Equality in Two Different Teacher Education Contexts: South Africa and Norway (2018)
Jarvis, Janet;Mthiyane, Ncamisile;Ruus, Olav Christian;Lindhardt, Eva Mila
Journal of Religion and Society
Verda og vi. Innføring i geografi (2019)
Eidsvik, Erlend;Kolstad, Erik Wilhelm;Nielsen, Pål Ringkjøb;Vågenes, Vibeke
Det Norske Samlaget


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

The Role of History in Post-Conflict Society and Education  

Lenker