Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Mangfold og marginalisering

Beskrivelse

Samfunnsutviklingen krever at sosialfaglig arbeid som fag og profesjon er i kontinuerlig utvikling. Dette krever at vi som utdannings- og forskningsinstitusjon må bidra til produksjon av forskningsbasert kunnskap som er nødvendig for å utøve sosialfaglig arbeid i et komplekst samfunn. Sosialfaglig arbeid handler om å synliggjøre og forhindre marginalisering samt å påvise og reparere konsekvenser av utenforskap av kortere eller lengre varighet. Hensikten med å etablere forskergruppen mangfold og marginalisering er å styrke både kvalitet og omfang på forskning og utviklingsarbeid i forhold til prosesser som klientifisering, ekskludering, kolonialisering og marginalisering, men også kulturanalytisk forståelse, inkludering, dekolonisering, selvbestemmelse og mangfold.Marginalisering betegner en prosess mot utkanten av et samfunn. Noen ganger ikke bare ut mot kanten, men også over kanten – en form for sosial eksklusjon. Det kan være utenforskap i forhold til økonomi, bolig, arbeid, utdanning, sosial tilhørighet, verdighet etc. Marginalisering rammer både enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn. Å stå utenfor har store individuelle og samfunnsmessige konsekvenser og kostnader. Sosialfaglig arbeid handler om å synliggjøre og forhindre marginalisering samt å påvise og reparere konsekvenser av utenforskap av kortere eller lengre varighet. Hensikten med å etablere forskergruppen mangfold og marginalisering er å styrke både kvalitet og omfang på forskning og utviklingsarbeid i forhold til prosesser som klientifisering, ekskludering, kolonialisering og marginalisering, men også kulturanalytisk forståelse, inkludering, dekolonisering, selvbestemmelse og mangfold. Gruppen ønsker å hente inspirasjon og kunnskap fra ikke-diskriminerende, likestillingsfremmende og selvbestemmende erfaringer som er knyttet til prosesser relatert til klasse, kjønn, livssyklus, minoritet, etnisitet, religiøsitet, seksualitet, alder og bosted. Sosialfaglig arbeid i nord vil ofte innebære møter mellom ulike kulturer og ulike kulturelle koder. Dette vil gjelde for sosialfaglige arbeid med personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn og med nasjonale minoriteter og urfolk. Forskningsgruppen Mangfold og marginalisering ved Finnmarksfakultetet vil ha et spesielt ansvar for kompetanseutvikling når det gjelder utdanning av sosialarbeidere som skal arbeide med minoriteter i det nordsamiske området. Forskningsgruppa vil derfor prioritere forskningsprosjekter med relevans for minoritetsarbeid i nord, med særlig vekt på samisk/urfolksrelaterte problemstillinger.

Lenker