Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Pedagogisk filosofi

Beskrivelse

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis. Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Videre er det et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppen er tverrfaglig og består av filosofer, disiplinfaglige pedagoger og lærerutdannere. Leder for gruppen er professor Mariann Solberg

Publikasjoner

Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung (2016)
Solberg, Mariann;Mathiasen, Helle
Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning (2017)
Løkse, Mariann Cesilie;Låg, Torstein;Solberg, Mariann;Andreassen, Helene N.;Stenersen, Mark
Chandos Publishing