Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner (MIGREL)

Forskningsgruppeleder

Kari Storstein Haug

Ansvarlig enhet(er)

Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Forskningsgruppen «Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner» er en tverrfaglig forskergruppe, bestående av samfunnsvitere, historikere, religionsvitere og teologer. Den fokuserer særlig på hvordan ulike roller, identiteter og (religiøs) mening etableres og/eller forhandles i møter og samhandling mellom migranter, flyktninger og forskjellige aktører, fellesskap og institusjoner i samfunnet. Flere av underprosjektene ser også mer spesifikt på hvilke roller religiøse felleskap, diskurser og/eller praksiser spiller i ulike typer migrasjons-og integrasjonsprosesser. Forskergruppen anvender ulike metodiske og analytiske tilnærminger, men har et tyngdepunkt i kvalitativt orienterte metoder. Teoretiske perspektiver på globaliseringsprosesser og transnasjonale relasjoner, identitetsprosesser, religiøs endring, pluralisering, sekularisering, samt interkulturell kommunikasjon er sentrale i gruppens arbeid. Innenfor rammen av gruppens arbeid er det rom for både individuelle prosjekter, samt samarbeidsprosjekter og forskningsnettverk. I tillegg til seniorforskerne har gruppen flere stipendiater som alle jobber med prosjekter innenfor forskergruppens kjerneområder.

Publikasjoner

Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10) (2010)
Calzolari, Nicoletta;Choukri, Khalid;Maegaard, Bente;Mariani, Joseph;Odijk, Jan;Piperidis, Stelios;Rosner, Mike;Tapias, Daniel
European Language Resources Association
Migrasjon og teologi (2013)
Haug, Kari Storstein
Kirke og kultur
Rollemodeller blant muslimer i Stavanger (2013)
Ådna, Gerd Marie
Kirke og kultur
Globalisering, misjon og prostitusjon : (2013)
Drønen, Tomas Sundnes;Nessa, Benedicte
Kirke og kultur
Migrants dans la ville : une étude socio-anthropologique des mobilités migrantes en Espagne (2013)
Odden, Gunhild
Editions Modulaires Europeennes
The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany (2014)
Ådna, Gerd Marie
The epistemology of imagination and religious experience: a global and pentecostal approach to the study of religion (2015)
Eriksen, Stian Sørlie
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
"Av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål" : mangfold i den globale kirke i Rogaland (2015)
Drønen, Tomas Sundnes;Eriksen, Stian Sørlie
Troende, trøstende og kanskje tvilende - transnasjonal muslimsk hverdag (2015)
Ådna, Gerd Marie
PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report (2016)
Gjerstad, Brita;Herzberg, Magdalena;Nødland, Svein Ingve;Kosakowska-Berezecka, Natasza;Krys, Kuba;Odden, Gunhild;Ryndyk, Oleksandr;Vedøy, Gunn;Zadkowska, Magdalena

Church of Pentecost International : fortellingen om en migrantmenighet i Oslo. (2016)
Eriksen, Stian Sørlie
"Når så vi deg fremmed og tok imot deg?" : Migrasjon og teologi i Den norske kirke (2016)
Haug, Kari Storstein
Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen (2016)
Drønen, Tomas Sundnes;Haug, Kari Storstein;Skeie, Geir;Ådna, Gerd Marie
Hertervig Akademisk
‘They assume dirty kids means happy kids’. Polish female migrants on being a mother in Norway (2016)
Odden, Gunhild
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Re-thinking fatherhood and manhood among Polish migrant fathers in Norway (2016)
Ryndyk, Oleksandr
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Christian migrant communities : transnational, transcultural, and translocal discourses of change (2018)
Drønen, Tomas Sundnes
Method & Theory in the Study of Religion
Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring (2018)
Odden, Gunhild
Fagbokforlaget
Minoritetsfamiliers tanker om og erfaringer med familierådgivning innad i og utenfor familien (2015)
Odden, Gunhild;Ryndyk, Oleksandr;Ådna, Gerd Marie

Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families (2018)
Kosakowska-Berezecka, Natasza;Zadkowska, Magdalena;Gjerstad, Brita;Krys, Kuba;Kwiatkowska, Anna;Odden, Gunhild;Ryndyk, Oleksandr;Swidrak, Justyna;Vedøy, Gunn
Migration in Missiological Research (2018)
Haug, Kari Storstein
International Review of Mission
Interculturally competent teachers in the diverse Norwegian educational setting (2018)
Rosnes, Ellen Vea;Rossland, Bjørg Leirvik
Multicultural Education Review
En rose for Profeten – religion og transnasjonale artefakter i Stavanger. (2017)
Ådna, Gerd Marie
Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier
«Endelig var jeg hjemme.» Transformative hajj-fortellinger fra Rogaland og Mekka. (2018)
Ådna, Gerd Marie
DIN - Tidsskrift for religion og kultur
Between Utopia and Dystopia: Sectarianization through Revolution and War in Syrian Refugee Narratives (2019)
Løland, Ingrid
Religions
Negotiating Paradise Lost: Refugee Narratives of pre-war Syria. A Discursive Approach to Memory, Metaphors and Religious Identifications (2019)
Løland, Ingrid
European Journal of Cultural Studies
Conditional citizens and hostile environments: Polish migrants in pre-Brexit Britain (2019)
Burrell, Kathy;Schweyher, Mateus
Geoforum
Social work and welfare bordering: the case of homeless EU migrants in Norway (2020)
Misje, Turid
European Journal of Social Work
Abuse or Underuse? Polish Migrants' Narratives of (Not) Claiming Social Benefits in the UK in Times of Brexit (2019)
Schweyher, Mateus;Odden, Gunhild;Burrell, Kathy
Central and Eastern European Migration Review
Narrativer om plassering og posisjonering blant polske migranter med høyere utdanning på det europeiske arbeidsmarkedet (2020)
Odden, Gunhild
Norsk sosiologisk tidsskrift
Migration: A Threat to the European Identity? A Legal Analysis of the Border and Boundaries of the European Homeland (2020)
Lingaas, Carola
Navigating emotions in child welfare: Immigrant parents’ experiences and perceptions of involvement with child welfare services in Norway (2020)
Tembo, Memory Jayne
International Social Work
Governing the family: immigrant parents’ perceptions of the controlling power of the Norwegian welfare system (2020)
Tembo, Memory Jayne;Studsrød, Ingunn;Young, Susan
European Journal of Social Work
Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested (2020)
Jansen, Kirsten Elisabeth;Johannessen, Øystein Lund;Mørreaunet, Sissel
Fagbokforlaget
Åpen barnehage - pedagogisk virksomhet, mangfoldsfellesskap og torg (2020)
Berge, Anita;Johannessen, Øystein Lund
Mangfold og mangfoldskompetanse i åpen barnehage - realitet og mulighet (2020)
Johannessen, Øystein Lund
The role of labour market integration in migrants’ decisions about family reunification: a comparative study of Polish migrants in Norway, Sweden, and the UK (2020)
Ryndyk, Oleksandr
Comparative Migration Studies
Re-Inventing Everyday Life in the Asylum Centre: Everyday Tactics Among Women Seeking Asylum in Norway (2020)
Robleda, Zubia Willmann
Nordic Journal of Migration Research
Compass, Continuity and Change. Everyday Religion among Women Living in Asylum Centers in Norway (2020)
Robleda, Zubia Willmann
Religions
‘Spiritualized Islam’: Reconfigurations of Islamic Dogma Among Young Non-Organized Muslims in Norway (2020)
Aarvik, Signe
Islam and Christian-Muslim Relations
Flyktige rom og tynne steder: En transnasjonal og spatial analyse av pentekostale migrantmenigheter i Norge (2020)
Eriksen, Stian Sørlie
Thai Comparative Theologizing: Material and Methodological Reflections (2020)
Haug, Kari Storstein
Borders and bureaucracies of EU mobile citizenship: Polish migrants and the personal identification number in Sweden (2021)
Burrell, Kathy;Schweyher, Mateus
Political Geography
Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World (2021)
Ryndyk, Oleksandr;Suter, Brigitte;Odden, Gunhild
Springer
The precarious inclusion of homeless EU migrants in Norwegian public social welfare: Moral bordering and social workers’ dilemmas (2021)
Misje, Turid
Critical Social Policy


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Cracks and In-Betweens: Religion, Migration, and Transnational Relations  
Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK (FAMAC)  
Welfare, Socially Excluded EU/EEA Migrants and the Role of Diaconal Institutions [PhD project]  
EVERYDAY NEGOTIATIONS. AGENCY AND STRUCTURE IN THE EVERYDAYLIFE OF WOMEN SEEKING ASYLUM IN NORWAY  
Continuing in Discontinuity: Theological enquiry and reflection on the role of Christianity in Migration Stories of Karen Baptists in Norway  
Beliefs and negotiations with Islamic traditions among young second-generation Muslims in Norway  
Between ambitions and realities. Aspirations of and actual integration on the labour market among newly arrived refugees (MAVI)  
Migrant churches in Norway  
Narrative Battles and Bridges: Religion, Identity and Conflict in Syrian Refugee Trajectories [PhD project]  
Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments  
Ettårig kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst  
Negotiating Belonging in Contested Spaces: Queer Religious Migrants in Oslo and London [PhD project]  
The Use of Migration Terminology in Theologies of Migration: A Descriptive and Critical Analysis [PhD project]  

Lenker

http://www.migrel.com/ (Hjemmeside)
http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)