Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)

Forskningsgruppeleder

Ursula-Georgine Småland Goth

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Den økende internasjonale migrasjonen og de medfølgende helseutfordringene gir nye og relativt ukjente utfordringer for samfunnet. Det økende mangfoldet medfører et nytt og større kunnskapsbehov, som inkluderer kunnskap om migrantenes spesifikke helseutfordringer, deres sykdomsforståelse, integrasjonsprosessen og interkulturell kommunikasjon. For å håndtere disse faglige utfordringene har VID vitenskapelige høgskole etablert en tverrfakultær, interprofesjonell, interregional, transnasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe "MIGHEALTH" (Migrasjonsrelatert helseforskning). Alle MIGHEALTH sine prosjekter har brukermedvirkning forankret som del av alle forsknings- og utviklingsprosjektene. I dag er forskningsgruppen MIGHEALTH bredt faglig sammensatt med medlemmer som har lang erfaring fra forskning og praksis fra inn og utlandet. MIGHEALTH´s styrke ligger i en omfattende empirisk kunnskap om migrasjon, relasjoner mellom etniske minoriteter og det norske majoritetssamfunnet, og i kombinasjoner av kvalitativ og kvantitativ forskning ofte med en helsefremmende tilnærming. Forskningsgruppen MIGHEALTH har som mål å være premissleverandør og kompetanseforum innenfor migrasjonsrelaterte utfordringer som psykisk og fysisk migrasjonshelse. Dette inkluderer alle aldersgrupper, fra de minste barna til de eldste gamle. I tillegg ser forskningsgruppen nærmere på helse- og pleietjenester, helsefaglig utdanning og frivillighet - alltid med fokus på innvandrerbefolkningen og en sterk forankring hos brukere. Dermed inkluderer MIGHEALTH´s sentrale prosjekter både forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid i pleie- og omsorgssektoren. Som pådriver for produksjon og formidling av kunnskap baserer MIGHEALTH sine prosjekter på praksisnærhet gjennom et tett samarbeid med ulike norske sykehus, høgskolen og tett samarbeid med fagfolk i inn og utlandet. I dag består forskningsgruppen MIGHEALTH av både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte på alle nivåer (professor, førsteamanuensis, høgskolelektor) med utdanning innenfor sykepleie, medisin, fysioterapi, siviløkonomi, psykologi, psykoanalyse og pedagogikk. Gruppen inkluderer ikke bare av ansatte i høgskole/universitetssystemet men også PhD- og masterstudenter og studenter i videreutdanning. MIGHEALTH´s eksterne personlige medlemmer kommer fra Universitetet i Bergen (UiB), Norges Lærerakademi (NLA), Folkehelseinstituttet (FHI), Høgskolen Sør-Østnorge (HSN), CARITAS Norge, Storbyuniversitet (OsloMet), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Desujon (Sør Korea) og Universitetet i California (UCSF).

Publikasjoner

Do mammography screening programmes reach immigrant women? (2015)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Lyshol, Heidi;Berg, John Erik
Hold Pusten
Attitudes and awareness towards weight gain among normal weight and overweight pregnant women (2015)
Haakstad, Lene Annette Hagen;Voldner, Nanna;Bø, Kari
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Fra innvandrer til medstudent og ressurs i undervisningen ved helsefaglig høyskoleutdanning (2015)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Løkhaug Jensen, Trude;Skyrud, Randi Vangen
Nordic Journal of Vocational Education and Training
Do psychological job demands, decision control and social support predict return to work three months after a return-to-work (RTW) programme? The rapid-RTW cohort study (2016)
Haveraaen, Lise;Skarpaas, Lisebet Skeie;Berg, John Erik;Aas, Randi Wågø
Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation
Love in connectedness: A theoretical study (2015)
Rykkje, Linda;Eriksson, Katie;Råholm, Maj-Britt
Sage Open
Frivillighet og sårbare grupper (2015)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Hagelin, Siw
Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
Meconium aspiration syndrome: Possible pathophysiological mechanisms and future potential therapies (2015)
Lindenskov, Paal Helge H.;Castellheim, Albert;Saugstad, Ola Didrik;Mollnes, Tom Eirik
Neonatology
Are there health effects of an economic crisis? Conflicting evidence and murky definitions (2015)
Berg, John Erik
Review of Public Administration and Management
Effect of previous chemotherapy on the quality of cryopreserved human ovarian tissue in vitro (2015)
Asadi Azarbaijani, Babak;Sheikhi, Mona;Oskam, Irma Caroline;Nurmio, Mirja;Laine, Tiina;Tinkanen, Helena;Mäkinen, Sirpa;Tanbo, Tom Gunnar;Hovatta, Outi;Jahnukainen, Kirsi
PLOS ONE
Aktivisering i eldreomsorg i Norge (2015)
Tokovska, Miroslava
Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies (2017)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Bergsli, Oddhild;Johansen, Else Marie
International Journal of Medical Education
Minimal residual disease of leukemia and the quality of cryopreserved human ovarian tissue in vitro (2016)
Asadi Azarbaijani, Babak;Sheikhi, Mona;Nurmio, Mirja;Tinkanen, Helena;Juvonen, Vesa;Dunkel, Leo;Hovatta, Outi;Oskam, Irma Caroline;Jahnukainen, Kirsi
Leukemia and Lymphoma
β-cell dysfunction in women with previous gestational diabetes is associated with visceral adipose tissue distribution (2015)
Lekva, Tove;Bollerslev, Jens;Godang, Kristin;Paasche, Marie Cecilie;Friis, Camilla Margrethe;Voldner, Nanna;Henriksen, Tore;Ueland, Thor
European Journal of Endocrinology
Kommunenes planarbeid og økt frivillig innsats blant seniorer – et bidrag til folkehelse (2016)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Hagelin, Siw
Fagbladet samfunn og økonomi
Outcomes of care at "Føderiket Midwifery Unit" 2007-2011, a freestanding midwifery-led unit in Oslo. Norway: A prospective cohort study (2016)
Huitfeldt, Anette;Voldner, Nanna;Blix, Ellen
Nordic journal of nursing research
Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst (2016)
Goth, Ursula-Georgine Småland
Gyldendal Akademisk
Barriers to health care access among undocumented migrant women in Norway. (2015)
Kvamme, Eli;Ytrehus, Siri
Society, health and vulnerability
Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning (2018)
Wolden, Anne-Catrine;Goth, Ursula-Georgine Småland;Larsen, Anne Karin
Nordic Journal of Vocational Education and Training
Aktiviteter og miljøterapi for eldre med demens, seminar for veiledere i praksisfelt for vernepleiere, 10.12.2015 (2015)
Tokovska, Miroslava
Mammography screening among immigrants. (2015)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Lyshol, Heidi;Berg, John Erik
Radiografen
FØRSTEGANGSHELSEUNDERSØKELSE HOS FASTLEGEN: Evaluering av et pilotprosjekt i Oslo. (2016)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Tvetene, Mariann

Forståelse av åndelighet og åndelig omsorg for gamle mennesker – en hermeneutisk studie (2016)
Rykkje, Linda
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Distrust and patients in intercultural healthcare: A qualitative interview study (2018)
Alpers, Lise-Merete
Nursing Ethics
Which suicides increase during the economic crisis? A commentary and a proposal (2016)
Berg, John Erik
Journal of Public Health and Epidemiology
Sykepleieres kartlegging og vurdering av postoperativ smerte hos pasienter med redusert evne til selvrapportering : (2016)
Lindenskov, Line;Bjørk, Ida Torunn
Nordisk sygeplejeforskning
Support groups for relatives of people with dementia syndromes in an international context Problematika podporných skupín príbuzných osôb so syndrómom demencie v medzinárodnom kontexte (2016)
Tokovska, Miroslava
PROHUMAN
Knowing the midwife before delivery reduces the prevalence of caesarean section on demand in a group of second time mothers with a complicated first delivery (2016)
Gaudernack, Lise Christine;Egeland, Thore;Voldner, Nanna
Nordic journal of nursing research
Occupational therapy students in Norway: Do their approaches to studying vary by year in the program? (2017)
Bonsaksen, Tore;Thørrisen, Mikkel Magnus;Sadeghi, Talieh
The Open Journal of Occupational Therapy
PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report (2016)
Gjerstad, Brita;Herzberg, Magdalena;Nødland, Svein Ingve;Kosakowska-Berezecka, Natasza;Krys, Kuba;Odden, Gunhild;Ryndyk, Oleksandr;Vedøy, Gunn;Zadkowska, Magdalena

Integration of ethnic minorities during group-work within tertiary training (2016)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Bergsli, Oddhild;Johansen, Else Marie
Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults (2017)
Tuntland, Hanne;Kjeken, Ingvild;Langeland, Eva;Folkestad, Bjarte;Espehaug, Birgitte;Førland, Oddvar;Aaslund, Mona Kristin
Clinical Interventions in Aging
The relatives`voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study (2016)
Hjelle, Kari Margrete;Alvsvåg, Herdis;Førland, Oddvar
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet (2016)
Gjærum, Rikke Gürgens;Clancy, Anne;Voldner, Nanna
Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie (2017)
Skarpaas, Lisebet Skeie;Berg, John Erik;Ramvi, Ellen;Haveraaen, Lise;Aas, Randi Wågø
Ergoterapeuten
Medical simulation - a collaboration between nursing education and practise (2016)
Flatlandsmo, Kristin;Lindenskov, Line
Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas (2018)
Kalfoss, Mary;Low, Gail;Halvorsrud, Liv
Western Journal of Nursing Research
"Et rikholdig ordtilfang uten å ville øve press i noen retning" - om Tanums store rettskrivningsordbok (2016)
Kjelsvik, Bjørghild
LexicoNordica
Forskningen om hverdagsrehabilitering og hverdagsrehabilitering i et samfunnsperspektiv (2017)
Førland, Oddvar
Associations between self-esteem, general self-efficacy and approaches to studying in occupational therapy students: A cross-sectional study (2017)
Bonsaksen, Tore;Sadeghi, Talieh;Thørrisen, Mikkel Magnus
Occupational Therapy in Mental Health
‘They assume dirty kids means happy kids’. Polish female migrants on being a mother in Norway (2016)
Odden, Gunhild
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Reducing Old-Age Social Exclusion: Elderly men in Norway (2017)
Småland, Erik;Goth, Ursula-Georgine Småland
Spilleproblemer og eldre (2017)
Tokovska, Miroslava;Weihe, Hans-Jørgen Wallin
Forebygging.no
Developmental effects of imatinib mesylate on follicle assembly and early activation of primordial follicle pool in postnatal rat ovary (2017)
Asadi-Azarbaijani, Babak;Santos, Regiane R.;Jahnukainen, Kirsi;Braber, Saskia;van Duursen, Majorie BM;Toppari, Jorma;Saugstad, Ola Didrik;Nurmio, Mirja;Oskam, Irma Caroline
Reproductive Biology
Effect of the Sonas Programme on Communication in People with Dementia: A Randomized Controlled Trial (2017)
Strøm, Benedicte Sørensen;Engedal, Knut;Saltyte Benth, Jurate;Grov, Ellen Karine
Dementia and geriatric cognitive disorders extra
Health status in Europe: comparison of 24 urban areas to the corresponding 10 countries (EURO-URHIS 2) (2017)
Koster, E M;de Gelder, R;Di Nardo, R;Williams, G;Harrison, A;van Buren, L P;Lyshol, Heidi;Patterson, L;Birt, C A;Higgerson, J;Achterberg, P W;Verma, A;van Ameijden, E J C
European Journal of Public Health
Helsepersonelss handlingskompetanse i akutte pasientsituasjoner - Er simulering veien å gå? (2017)
Flatlandsmo, Kristin;Lindenskov, Line
Meanings Given To Professional Care: Focus Group Results (2017)
Kalfoss, Mary;Owe, Jenny
Open Journal of Nursing
Attitudes to ageing among older Norwegian adults living in the community (2017)
Kalfoss, Mary
British Journal of Community Nursing
Dropout From an eHealth Intervention for Adults With Type 2 Diabetes: A Qualitative Study (2017)
Lie, Silje Stangeland;Karlsen, Bjørg;Oord, Ellen Renate;Graue, Marit;Oftedal, Bjørg Frøysland
Journal of Medical Internet Research
Attack and Defence: from “Attacks on Linking” to “Positive Capability” in a Child Psychoanalysis (2017)
Våpenstad, Eystein Victor
Psychoanalytic psychology
Public health nursing interventions to promote quality of life in older adult populations: A systematic review (2017)
Schaffer, Marjorie Ann;Kalfoss, Mary;Glavin, Kari
Journal of Nursing Education and Practice (JNEP)
Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier. (2015)
Våpenstad, Eystein Victor
Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi
Roter det til igjen (2017)
Våpenstad, Eystein Victor
Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Undervisning i flerkulturelle klasserom (2018)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Økland, Øyvind
Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten (2019)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Brente, Trine Lise
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)
The effect of the Sonas programme on communication (2017)
Strøm, Benedicte Sørensen
Sensory stimulation for people with dementia. The effect of the Sonas programme on communication (2017)
Strøm, Benedicte Sørensen

Reablement team`s roles: A qualitative study of interdisciplinary teams`experiences (2018)
Hjelle, Kari Margrete;Skutle, Olbjørg;Alvsvåg, Herdis;Førland, Oddvar
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Frontline workers’ competency in activation work (2018)
Sadeghi, Talieh;Fekjær, Silje Bringsrud
International Journal of Social Welfare
Hverdagsrehabilitering-spesialisert eller integrert? (2018)
Birkeland, Arvid;Langeland, Eva;Tuntland, Hanne;Jacobsen, Frode F.;Førland, Oddvar
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families (2018)
Kosakowska-Berezecka, Natasza;Zadkowska, Magdalena;Gjerstad, Brita;Krys, Kuba;Kwiatkowska, Anna;Odden, Gunhild;Ryndyk, Oleksandr;Swidrak, Justyna;Vedøy, Gunn
Health education students in Norway and their responsiveness to diversity - possebilities within (2018)
Goth, Ursula-Georgine Småland
European Journal of Public Health
Impact of the Sonas Programme on Communication over a Period of 24 Weeks in People with Moderate-to-Severe Dementia (2018)
Strøm, Benedicte Sørensen;Saltyte Benth, Jurate;Engedal, Knut
Dementia and geriatric cognitive disorders extra
Eye-movements, training structures, and equivalence class formation (2018)
Sadeghi, Pedram;Arntzen, Erik
The Psychological Record
Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in homebased palliative care – a qualitative study (2018)
Danielsen, Britt Viola;Sand, Anne Marit;Rosland, Jan Henrik;Førland, Oddvar
BMC Palliative Care
Slik kan eldre få god trening (2018)
Rykkje, Linda;Engevik, Tor
Geriatrisk sykepleie
Kærlighed som en styrke i ældres liv (2018)
Rykkje, Linda
Discovering the ethos of serving in nursing leadership from the first half of the 20th century in three Nordic countries - an idea-historical research approach. (2018)
Honkavuo, Leena;Eriksson, Katie;Nåden, Dagfinn
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Nurses´ Experiences of Supporting Sleep in Hospitals - A Hermeneutical Study (2018)
Honkavuo, Leena
International Journal of Caring Sciences


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Professional education: Core values today  
Hjemmesykepleie i et flerkulturelt perspektiv  
Reproduktiv helse blant papirløse migranter i Norge  
Fertility-related communication of healthcare professionals with childhood cancer patients  
Safe, Correct, and Effective Drug Therapy for the Prevention of AKI and Dialysis after Surgery in Children with CHD; MiLed 1 and TAKICARDd 1 projects  
Sensory stimulation for people with dementia  
Eldreomsorg i et indisk perspektiv  
Dental Education at the Crossroads: Challenges and Change.