Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Bjørg Oddrun Hallås
Bjørn Bjørlykke
Per Bjørnar Grande
Eldar Heide
Bente Opheim
Kari Thorkildsen
Tor-Helge Allern
Stig Audun Eriksson
Mette Bøe Lyngstad
Vigdis Vangsnes
Nils Tore Gram Økland
Jorunn Spord Borgen
Heidi Dahlsveen
Daniel Sävborg
Tommy Kuusela
Olof Sundqvist
Ivar Svare Holand

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet /v Eldar Heide
Møllendalsveien 6
5009 Bergen
eldar.heide@hvl.no


Beskrivelse

Gruppa utforskar skjeringspunktet mellom forteljing og meiningsskaping i fortid og notid. I førmoderne samfunn vart verda og samfunnet – både det nære og det fjerne – i stor grad forstått gjennom mytar, eventyr og segner som vart fortalde og dramatiserte. Dei skisserte korleis det lokale landskapet, universet og kreftene i verda kom til, sa noko om samfunnsklassane, kva som var normalt og unormalt, kva som var god og dårleg moral, osb. Slik strukturerte forteljingane verda og samfunnet og gav meining i tilværet, eller, rettare sagt: Slik skapte folk meining gjennom forteljingane, på nytt og på nytt, men i samspel med tradisjonen. Fascinerande nok appellerer dei same forteljingane til svært mange i dagens samfunn, trass i at livsvilkåra har endra seg så sterkt at det er vanskeleg å fatte. Ikkje minst i barnehage og grunnskule har denne typen forteljingar ei sentral rolle. Kvifor har dei det? Kva er det i desse forteljingane som talar til oss gjennom alle tider? Korleis kan vi forstå dei, djupast sett? Som samfunnsbyggande? Som tilslørande? Som avslørande? Korleis vart dei framførde / formidla den gongen, og korleis blir dei det i dag? – og korleis kan dei framførast / formidlast i dag? Kva funksjon har dei i dag, når natur- og samfunnsvitskap har overteke så mykje av den opphavlege forklaringsfunksjonen? Kva meining skaper folk ut frå slike forteljingar i dag?

Publikasjoner

Om Gustav og Sigrid - og nye utfordringer for den pedagogiske historieforskningen (1987)
Thuen, Harald

Spinning seiðr (2006)
Heide, Eldar
Gand, seid og åndevind (2006)
Heide, Eldar;Mundal, Else

Christmas traditions and performance rituals: A look at Christmas celebrations in a Nordic context (2003)
Eriksson, Stig A.
Applied Theatre Researcher
Antigone and Rachel Corrie. The stories of two female activists. Reflections on a process drama exploration (2007)
Eriksson, Stig A.
Volden og etterligningen av Kristus (2008)
Grande, Per Bjørnar
Norsk Teologisk Tidsskrift
Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard (2009)
Grande, Per Bjørnar

The culture path: On subjects and practice in teacher education and kindergarten (2003)
Bjørlykke, Bjørn;Økland, Nils Tore Gram
Segner på nettet (2006)
Bjørlykke, Bjørn;Økland, Nils Tore Gram
Læring gjennom arbeid med tekst (2009)
Økland, Nils Tore Gram
Holy Islands and the Otherworld: Places Beyond Water (2011)
Heide, Eldar
Loki, the vätte and the Ash Lad. A study combining Old Norse and late material (2011)
Heide, Eldar
Viking and Medieval Scandinavia
Sola og gudane på Tysnesøya (2013)
Heide, Eldar
Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier
Violence and Desire (2014)
Grande, Per Bjørnar
Norse religion (2014)
Grande, Per Bjørnar
Contradictory cosmology in Old Norse myth and religion - but still a system? : (2014)
Heide, Eldar
Maal og Minne
Hǫrgr in Norwegian names of mountains and other natural features (2014)
Heide, Eldar
Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking
Imitation, Myth and Violence, Today and in the Past (2016)
Grande, Per Bjørnar
Gammalnordiske sjelsførestellingar i samband med angrep (2016)
Heide, Eldar
Balders død i klasserommet. Baldermyten som didaktisk utfordring i norsk skole (2016)
Grande, Per Bjørnar
Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge
The term leizla in Old Norse vision literature – contrasting imported and indigenous genres? (2016)
Heide, Eldar
Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok
The Violence Workshop & The Violence Workshop re-visited (2017)
Eriksson, Stig Audun
NJ (Drama Australia journal)
Lærarens roller - veksling mellom ulike lærarposisjonar i didaktisk praksis (2018)
Vangsnes, Vigdis;Økland, Nils Tore Gram
Acta Didactica Norge
New perspectives on archival shortcomings. A note on self-perception, history and methodology within folkloristics, ethnology and cultural studies (2018)
Heide, Eldar
The Literary Re-Use of Myths in Þorsteins þáttr bǿjarmagns: A Key Elf Queen Legend and Another Twist on the Twist (2018)
Heide, Eldar
Áns saga bogsveigis – A Counterfactual Egils saga and yet another Twist on the Myth of Þórr’s Visit to Útgarða-Loki (2018)
Heide, Eldar
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017 (2019)
Eriksson, Stig Audun;Hallås, Bjørg Oddrun;Heide, Eldar;Brathetland, Bente Opheim;Grande, Per Bjørnar;Lyngstad, Mette Bøe
InFormation - Nordic Journal of Art and Research


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv  
Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy  
Moderne mytar om vikingtida  
Framstillingar av norrøn og samisk religion i KRLE-, norsk- og historielærebøkene i norsk skule  
Stadnamn og landskap i segner  
Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.  

Lenker