Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Religion og livstolkning

Beskrivelse

Forskergruppen «Religion og livstolkning» har som mål å sette søkelys på danning, religion og kulturmøter. Vi ønsker å bidra med forskning som kan belyse utfordringer knyttet til et flerkulturelt og religiøst mangfoldig samfunn. Vi arbeider med religiøse, filosofiske, etiske og estetiske tema knyttet til barnehage, skole og samfunn. Sentralt i dette bildet står kulturmøter som faktor i barn og unges læring og danning. Gruppen er tverrfaglig sammensatt. Forskerne har bakgrunn i pedagogikk, religionsvitenskap, teologi, filosofi, etikk, idrettsfag og litteraturvitenskap.

Publikasjoner

Det liturgiske møte : språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse (2009)
Rong, Marit
Universitetet i Bergen
Kristendommen. En innføring Christianity. An Introduction (2005)
Grande, Per Bjørnar
Gyldendal Akademisk
Volden og etterligningen av Kristus (2008)
Grande, Per Bjørnar
Norsk Teologisk Tidsskrift
Den ortodokse kirke (2009)
Grande, Per Bjørnar
Cappelen Damm Høyskoleforlaget
Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard (2009)
Grande, Per Bjørnar

Arvesynden og begjæret : (2010)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
Proustian Desire (2011)
Grande, Per Bjørnar
Contagion
Et epistemologisk blikk på kjønn i musikkpedagogikken (2011)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Capture the unexpressed:Anecdote as a device in hermeneutic phenomenological research (2011)
Eilifsen, Margareth
Indo-Pacific Journal of Phenomenology
Musikk, kjønn og skole: Perspektiver på elevers kjønnsperformans gjennom musikk (2012)
Onsrud, Silje Valde
Norsk pedagogisk tidsskrift
Liturgisk språk i skjæringsfeltet mellom skjønnhet og tilbedelse (2013)
Rong, Marit
Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering (2013)
Onsrud, Silje Valde
Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814 (2014)
Bjørnstad, Fred Ola;Olsen, Eiliv;Rong, Marit
Novus Forlag
Mellom kultur og tro. Salmene i skolesangbøkene (2014)
Rong, Marit;Holter, Stig Wernø
"Slike gutter det vil gamle Norge ha". Kjønnsperspektiver i tekster fra norske skolesangbøker (2014)
Onsrud, Silje Valde
Den luksuriøse kroppen: En kritisk drøftelse av Jean Baudrillards kroppskonsept i lys av hans postmoderne tenkning om hyperrealitet (2014)
Sæle, Ove Ronny
Theofilos
Utviklingsoptimisme. Antropologiske, filosofiske og teologiske perspektiver omkring historisk utvikling. (2015)
Grande, Per Bjørnar
Vidarforlaget AS
Praksisfortellingen - mulighet for sammenheng mellom teoretisk og praktisk kunnskap (2015)
Eilifsen, Margareth
Desire in The Great Gatsby (2015)
Grande, Per Bjørnar
Anthropoetics
Dagens kroppsidealisering og kristen kroppsrealisme (2015)
Sæle, Ove Olsen
Prismet
Den hellige ånd og historieutviklingen (2015)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
Med Gud på banen. Idrett og religion. En flerdimensjonal tilnærming (2015)
Sæle, Ove Olsen
Portal forlag
Salmer i kirke og skole (2015)
Rong, Marit
Prismet
Gender Performativity through Musicking: Examples from a Norwegian Classroom Study (2015)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Desire in Madame Bovary (2016)
Grande, Per Bjørnar
Contagion
Religiøse fotballsupportere (2016)
Sæle, Ove Olsen
Gud hos Dag Solstad (2016)
Grande, Per Bjørnar
Kirke og kultur
New Times, new Gender, new Paradoxes (2017)
Onsrud, Silje Valde


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Refleksjon rundt praksisfortellinger  
Dåp og konfirmasjon i folkekirkesammenheng  
Religiøs praksis i skole og samfunn  
Gudsbilde og språkteori  
Tekster om idrett og religiøsitet  

Lenker