Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Vibeke Solbue
Elin Eriksen Ødegaard
Mette Bøe Lyngstad
Tjalve Gjøstein Madsen
May Britt Revheim Brekke
Torbjørn Lundhaug
Marianne Leikvoll Eide

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen
Inndalsveien 28
5063 Bergen
vibeke.solbue@hvl.no


Beskrivelse

Narrativ forskning er et voksende forskningsfelt som belyser menneskelig erfaring gjennom fortellingssjangre. I pedagogikk og utdanningsvitenskap i vid forstand er forskningsfeltet karakterisert av en samarbeidende tilnærming til empiriske data. Gjennom å delta, være tett på barn, studenter, lærere, lærerutdannere og andre vil forskeren forme fortellingene på ny. Gruppen studerer og utvikler metodologi og undervisningsmateriell for de utdanningene deltakerne er involvert i. Fortelling/narrativ er et interdisiplinært begrep derfor arbeider gruppen tverrfaglig og tverrestetisk. Det vil være et særlig nytt bidrag at gruppen vil arbeide med å lage virtuelle praksiser basert på fortellinger fra det virkelige livet. I utdanning som i livet ellers vil mennesker, for eksempel barn, lærere og lærerutdannere trekke på egen livserfaring. De forteller om egne nederlag og suksesser for å illustrere det de finner viktig eller for å sette spor. I utdanning, det være seg barnehage, skole eller høyere utdanning vil narrative studier gi verdifull innsikt i hvordan og hva mennesker forstår, hva de verdsetter og hva som ligger til grunn for praksis. I utdanning av lærerstudenter vil det å kunne få varierte erfaringer fra det virkelige livet ha stor betydning for å utvikle dømmekraft og for å dyktiggjøre seg for yrket. Forskergruppen arbeider med studier av og med menneskers fortellinger i ulike livsløp og i utdanningsinstitusjoner for å bidra med ny innsikt av betydning for læreryrket. Vi studerer både de yngste barnas samtalefortellinger og lek, ungdommers ulike narrative uttrykksformer, studenters fortellinger i og fra praksis, læreres og lærerutdanneres fortellinger fra høyere utdanning. Gruppen arbeider også med fortellinger som symbol, kunstform og som performative og virtuelle uttrykk. Felles for gruppen er verdiforankringen som kommer til uttrykk i målsettingen om å bidra til ny innsikt og kunnskap om fortellinger sett som både ignorerte, ikke fortalte fortellinger og kollektivt fortalte fortellinger. Tverrfaglighet ses som en ressurs for gruppens arbeid. Vi vil se nærmere på hvordan ulike faglige perspektiver kan styrke utviklingen av ny innsikt og kunnskap om inkluderings- og eksluderingsmekanismer, om danning som subjektivering og om identitetsprosesser.

Lenker