Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppen bevegelse og funksjon (BeFu)

Beskrivelse

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og er en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av tidligere erfaringer, nåværende situasjon, sosiale og kulturelle forhold. Denne kunnskapen gir et godt grunnlag til å forstå hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Forskningen i BeFu har to hovedretninger: 1) Forskning innen langvarige muskelskjelettlidelser inkludert undersøkelse og rehabilitering av ulike pasientgrupper, og forhold knyttet til arbeidsmulighet og helse. 2) Forskning innen hjerte- og lungelidelser inkludert oppfølging av ekstremt premature barn, samt treningskapasitet, pustemønstre og pustevansker hos ungdom og voksne.

Publikasjoner

Examination and treatment of patients with unilateral vestibular damage, with focus on the musculoskeletal system: A case series (2014)
Wilhelmsen, Kjersti Thulin;Kvåle, Alice
Physical Therapy
Experiences with a brief functional evaluation for employees with musculoskeletal disorders as perceived by the employees and their supervisors (2015)
Ask, Tove;Magnussen, Liv Heide;Skouen, Jan Sture;Skaar, Anne;Kvåle, Alice
European Journal of Physiotherapy
Self-reported and tested function in health care workers: Is there a difference in function between workers on full, partial or not on sick leave? (2015)
Ask, Tove;Skouen, Jan Sture;Assmus, Jörg;Kvåle, Alice
Journal of occupational rehabilitation
Basic body awareness therapy and patient education in hip osteoarthritis: A multiple case study (2016)
Strand, Liv Inger;Olsen, Aarid Liland;Nygard, Heid;Furnes, Ove;Magnussen, Liv Heide;Lygren, Hildegunn;Sundal, Mary Anne;Skjærven, Liv Karin Helvik
European Journal of Physiotherapy
Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis - a qualitative study of patients' movement learning experiences (2016)
Olsen, Aarid Liland;Strand, Liv Inger;Skjærven, Liv Karin Helvik;Sundal, Mary Anne;Magnussen, Liv Heide
Disability and Rehabilitation


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).  
Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste  
Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)  
Funksjon, aktivitet og re-skader to år etter korsbåndsoperasjon  
Et video og tredemølleprosjekt: testing av balanse under gange  

Lenker