Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Research group manager

Anita Gjermestad

Responsible units(s)

Faculty of Health Studies

Description

Publications

Citizens' stories - or theatre as performing citizenship in Zimbabwe (2011)
Glørstad, Vibeke
Fortellinger kan bidra til nye innsikter hos omsorgspersonalet i botilbud til personer med multifunksjonshemming : (2016)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila
Psykologi i kommunen (PIK)
Challenges from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equal Access to Theology and Church Practice in The Church of Norway (2017)
Lid, Inger Marie
Journal of Religion, Disability & Health
Everyday life of persons with intellectual disability living in residential settings: a systematic review of qualitative studies (2017)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Disability & Society
Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Cappelen Damm Akademisk
Livets mangfold som gave og oppgave (2017)
Lid, Inger Marie
Fra heterotopi til medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie;Wyller, Trygve
Medborgerskap i spennet mellom ekskludering og inkludering: Funksjonshemming, fremmedhet og nye fellesskap (2017)
Lid, Inger Marie
Martha C. Nussbaums politiske teori om rettferdighet som bidrag til et teoretisk grunnlag for likeverd og medborgerskap (2017)
Lid, Inger Marie
Fontene forskning
Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne (2017)
Lid, Inger Marie
Tidsskrift for kjønnsforskning
Narrative competence in caring encounters with persons with profound intellectual and multiple disabilities (2017)
Gjermestad, Anita
International Practice Development Journal
Medborgerskap og alvorlig utviklingshemming (2018)
Gjermestad, Anita;Fjetland, Kirsten Jæger
Tidsskrift for velferdsforskning
'Min stemme teller også!' Personer med utviklingshemmings praktisering av politisk medborgerskap (2019)
Glørstad, Vibeke
Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar? (2019)
Eiane, Gunvor Helle;Gjermestad, Anita
Tidsskriftet aldring og helse
Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det? (2019)
Askheim, Ole Petter;Lid, Inger Marie;Østensjø, Sigrid
Preparing a dialogue conference together with persons with intellectual disabilities (2019)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Nordic Social Work Research
Involvering av personer med utviklingshemning i forskningssirkler (2019)
Chalachanova, Anna;Gjermestad, Anita;Lid, Inger Marie
Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming (2019)
Fjetland, Kirsten Jæger;Gjermestad, Anita;Berge, Ulf;Glørstad, Vibeke;Kiær, Elisabeth;Luteberget, Laila
Fontene forskning
Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling. (2019)
Gjermestad, Anita;Luteberget, Laila;Midjo, Turid;Witsø, Aud Elisabeth
Forskningssirkler som modell for fagutvikling (2019)
Luteberget, Laila;Gjermestad, Anita
Kvalitetsarbeid og fagutvikling – to sider av samme sak (2019)
Glørstad, Vibeke
Omsorg i tjenester til personer med utviklingshemming (2019)
Fjetland, Kirsten Jæger;Gjermestad, Anita;Glørstad, Vibeke
Kartlegging i tjenester til personer med utviklingshemming (2019)
Gjermestad, Anita;Glørstad, Vibeke;Kiær, Elisabeth
«Sjelden får vi løfte blikket» (2019)
Glørstad, Vibeke;Berge, Ulf


Affiliated projects/research groups

Potensialet for fornybar energi i Norge  
Signo: Historieprosjekt  
Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming  
PhD prosjekt: Inclusive research, active citizenship, people with learning disabilities  
Samarbeidsprosjekt i praksisfeltet; praksis som lærinsarena  
Citizenship in theory and praxis  
Samarbeid om kunnskapsutvikling for trosopplæring  
Laget rundt læreren og eleven  
PhD prosjekt: Selvbestemmelse uten ord - utfordrende relasjoner mellom person med alvorlig utviklingshemming og profesjonelle