Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Danning - natur, kropp, bevegelse

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Michael Grasdalsmoen
Bjørg Oddrun Hallås
Karoline Heggenes Pedersen
Tonje Sundsbak Christiansen
Ann-Kristin Nilsen
Ove Ronny Olsen Sæle
Karen Vibeke Klepsvik
Frøydis Hausmann
Signe Vibeke Vevatne
Anne Henriksen
Torunn Herfindal
Tom Lund
Åse Nylenna Akslen
Jon Øivind Hoem
Jan Egil Bjørndal
Kari Sælemyr
Tone Aarre
Eli Kristin Aadland
Gunnar Karlsen
Jorunn Spord Borgen
Erlingur Johannsson
Ronny Riise
Morten Fahlvik
Ann-Helen Odberg
Karl Løtveit
Malin Kongsvik
Sigurd Solberg
Tone Constance Martinessen

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett
Campus Bergen, Inndalsveien
Bergen
boh@hvl.no


Beskrivelse

Gruppen har en tverrfaglig profil der de praktiske og estetiske fagene er sterkt representert. Formuleringen «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor. Dette vil bli løftet frem i de ulike fagene som er representert i forskergruppen. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus. Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som blir arbeidets hovedfokus. I dette arbeidet vil danning handle om det kroppsestetisk; vi formes av våre handlinger, av det vi gjør, ved å skape. Danning omhandler å bli kjent med vår kulturtradisjon i forhold til natur, kropp og bevegelse, men også nydannelse der menneske skaper seg selv på nytt. Danning handler om hvordan mennesker blir formet gjennom en virksomhet hvor også naturen er sentral. Naturen kan være en konkret opplevelses-, dannings- og læringsarena i ulike fag. Det å oppholde seg i og i direkte kontakt med variert natur- og kulturlandskap, impliserer også kroppsaspektet og bevegelse. Nærhet til natur er også kontakt med elementer fra naturen og naturopplevelser som bevares, gjenskapes og formidles ved bruk av ulike medier som litteratur, lyd, bilder og film. Arbeidet vil også være sentrert rundt didaktiske teorier og praksiser som berører det estetiske, etiske, kroppslig, sosiale og kognitive område. Forskergruppen ønsker primært å utforske utdanningsfeltet og profesjonene; fra barnehage til videregående opplæring og barnehage-/lærerutdanningen. Arbeidet vil kunne involvere flere fag- og forskningsmiljø (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Arbeidet vil også kunne være tverrsektorielt.

Publikasjoner

Fysisk aktivitet hos 11 - 12-åringar i skulen (2007)
Grønningsæter, Ivar;Hallås, Oddrun;Kristiansen, Torbjørn;Nævdal, Folkvard
Tidsskrift for Den norske legeforening
Stedsframstilling i digitale rom (2010)
Hoem, Jon;Schwebs, Ture
Kulturforskjeller i barnehagen (2012)
Akslen, Åse Nylenna
Long-term vegetation stability in northern Europe as assessed by changes in species co-occurrences (2013)
Kapfer, Jutta;Birks, Harry John Betteley;Felde, Vivian Astrup;Klanderud, Kari;Martinessen, Tone Constance;Ross, Louise C.;Schei, Fride Høistad;Virtanen, Risto;Grytnes, John Arvid
Plant Ecology & Diversity
Rammefaktorenes betydning for tilretteleggingen av opplæringen i de praktisk-estetiske fagene : en casestudie (2013)
Holthe, Asle;Hallås, Bjørg Oddrun;Styve, Eldbjørg Tveitevåg;Vindenes, Njål
Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
"Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet (2013)
Arnesen , Trond Egil;Nilsen, Ann-Kristin;Leirhaug, Petter Erik
FoU i praksis
De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene (2013)
Hallås, Bjørg Oddrun;Holthe, Asle;Vindenes, Njål;Styve, Eldbjørg Tveitevåg
Comparison of the Physical Activity of 11–12 Year Old Pupils in Two Schools in Norway and Iceland, using Pedometer Registrations and Activity Diaries (2014)
Hallås, Bjørg Oddrun;Herfindal, Torunn;Wergedahl, Hege
Netla
Age and impacts of the caldera-forming Aniakchak II eruption in western Alaska (2014)
Blackford, Jeffrey J.;Payne, Richard J.;Heggen, Marianne Presthus;De La Riva, Arguitxu Caballero;van der Plicht, Johannes
Quaternary Research
Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie (2014)
Aadland, Eli Kristin;Holthe, Asle;Wergedahl, Hege;Fossgard, Eldbjørg
Nordisk Barnehageforskning
Pedagogic Creed: a Formation Pathway for Preschool Teacher Students (2014)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Ronny
Educational Practice and Theory
Digital commonplacing (2015)
Hoem, Jon;Schwebs, Ture
First Monday
Lean-seafood intake reduces cardiovascular lipid risk factors in healthy subjects: results from a randomized controlled trial with a crossover design (2015)
Aadland, Eli Kristin;Lavigne, Charles;Graff, Ingvild Eide;Eng, Øyvin Andre Solberg;Paquette, Martine;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Jacques, Hélène;Liaset, Bjørn
American Journal of Clinical Nutrition
Lesson study model: The challenge of transforming a global idea into local practice (2015)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
Policy Futures in Education
Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Karlsen, Gunnar
Fagbokforlaget
Kroppsarbeid i skogen (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Farestveit, Camilla Helene Hallås
Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Odberg, Ann-Helen
Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie (2015)
Holthe, Asle;Hallås, Bjørg Oddrun;Styve, Eldbjørg Tveitevåg
Ta naturen tilbake i barnehagen (2015)
Klepsvik, Karen;Heggen, Marianne Presthus
Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram (2015)
Hoem, Jon
Studenters syn på arbeidsmåter i naturfag (2015)
Bjørndal, Jan Egil;Erstad, Karstein;Sælemyr, Kari
Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer (2016)
Grimsæth, Gerd
FoU i praksis
Preschool Teacher Students' Thinking of Play - in the light of Charles Taylor (2015)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Olsen
Journal of Education and Human Development (New York)
I believe: John Dewey og hva studentene har troen på (2015)
Akslen, Åse Nylenna
Lesson study i en nordisk kontekst (2016)
Hallås, Bjørg Oddrun;Grimsæth, Gerd
Gyldendal Akademisk
Lesson Study i en nasjonal satsing for bedre klasseledelse (2016)
Hope, Christine;Grimsæth, Gerd
Applying memory theory in game design (case study) (2015)
Løvskar, Trude;Hoem, Jon;Linares-Pellicer, Jordi
Proceedings of the ... European conference on games-based learning
Å transformere en global pedagogisk ide i lokale kontekster (2016)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun;Holthe, Asle
Lean seafood intake reduces postprandial c-peptid and lactate concentrations in healthy adults in a randomized controlled trial with a crossover design (2016)
Aadland, Eli Kristin;Graff, Ingvild Eide;Lavigne, Charles;Eng, Øyvin Andre Solberg;Paquette, Martine;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Madsen, Lise;Jacques, Hélène;Liaset, Bjørn
Journal of Nutrition
Lean-seafood intake decreases urinary markers of mitochondrial lipid and energy metabolism in healthy subjects: Metabolomics results from a randomized crossover intervention study (2016)
Schmedes, Mette;Aadland, Eli Kristin;Sundekilde, Ulrik Kræmer;Jacques, Hélène;Lavigne, Charles;Graff, Ingvild Eide;Eng, Øyvin Andre Solberg;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Young, Jette Feveile;Bertram, Hanne Christine;Liaset, Bjørn;Clausen, Morten Rahr
Molecular Nutrition & Food Research
Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena (2016)
Fossgard, Eldbjørg;Holthe, Asle;Wergedahl, Hege;Aadland, Eli Kristin
Barn
Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? (2016)
Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun;Løtveit, Karl;Riise, Ronny
Tidsskriftet Utmark
Sjømat som del av mattilbudet i barnehagen (2017)
Aadland, Eli Kristin
Elevmedvirkning i Ungdomstrinn i utvikling (2017)
Hope, Christine;Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study' (2017)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
Netla
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget (2017)
Sæle, Ove Olsen
Fagbokforlaget
Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet - ved, på og i sjø (2017)
Hallås, Bjørg Oddrun;Sæle, Ove Olsen;Løtveit, Karl
Vann


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Outdoor Education - didactic practices  
Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet  
Grunnleggende ferdigheter i alle fag  
Gården som dannings- og læringsarena  
Blågrønne strukturer - Arenaer for danning, didaktiske praksiser og økt fysisk aktivitet.  
Naturfagundervisning – praktisering og synspunkter hos lærerstudenter og lærere og elever i grunnskolen  
Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk  
Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager  
Sirkus som danning  
KROPPSØVING - Grunnleggende ferdigheter. Muntlig kompetanse. Danning. Svømming.  
Landscapes and Beings in Formative Practices  
Pedagogic Creed.  
Monografi Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget  
Kroppsestetisk dannelse i kroppsøvingsfaget - "å spille hverandre gode".  
Physical Education and the Ideal Body  
Fair Play - et dydsetisk perspektiv på idretten  
Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning  
Idrett og etikk - mellom ideal og virkelighet  
Kroppsøving og idrettsfag - læreprofesjonalitet og vurdering  

Lenker