Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
ComCare - kommunebasert omsorgsforskning

Forskningsgruppeleder

Marianne Hedlund

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formål Forskergruppen har som formål å utvikle kunnskap som bidrar til økt helse og velferd i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Mål Formålet skal nås gjennom å 1. utvikle vitenskapelig kunnskap som bidrar til helsetjenester av høy kvalitet og sikkerhet hvor samvalg og det å ta egne valg er en gjennomgående filosofi. Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nært samarbeid med tjenestemottakere og -utøvere. 2. samforskning i prosjekter og kunnskapsoverføring av metodekunnskap Forskergruppens arbeidsfelt Forskning i helse- og omsorgstjeneste er tverrfaglig. Forskergruppens arbeidsoppgaver Forskergruppen skal • Jobbe med både forsknings- og utviklingsprosjekter • Etablere nettverk og samarbeid med forskere og fagpersoner i Nord universitet samt nasjonalt og internasjonalt • Søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt • Fremme kunnskapsformidling i forskningsmiljø, utdanning og praksisfelt • Være en arena for erfaringsutveksling og utvikling av relevante forskningsspørsmål • Fremme gruppemedlemmenes kompetanse Samarbeidspartnere: - Senter for omsorgsforskning, midt - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - OsloMet - NTNU - Høgskolen i Innlandet - Internasjonalt samarbeid med en rekke institusjoner

Publikasjoner

How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture (2017)
Landstad, Bodil;Hedlund, Marianne;Vinberg, Stig
International Journal of Workplace Health Management
Tightrope walking: external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises (2017)
Hedlund, Marianne;Landstad, Bodil J;Vinberg, Stig
Society, health and vulnerability
Transforming identity through participation in music and theatre: exploring narratives of people with mental health problems (2017)
Ørjasæter, Kristin Berre;Stickley, Theodore;Hedlund, Marianne;Ness, Ottar
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Patient influence in home-based reablement for older persons: qualitative research (2017)
Moe, Aud;Ingstad, Kari;Brataas, Hildfrid V.
BMC Health Services Research
Part-time or Full-time Employment: Choices and Constraints (2017)
Ingstad, Kari;Hedlund, Marianne
Nordic Journal of Working Life Studies
Methodology in research for better social services for Sàmi people (2017)
Moe, Anne;Hedlund, Marianne
Ambiguity among Managers in Small-Scale Enterprises: How to Handle Business and Workplace Health Management (2017)
Vinberg, Stig;Hansen, Elisabeth;Hedlund, Marianne;Landstad, Bodil
Societies
“I now have a life!” Lived experiences of participation in music and theater in a mental health hospital (2018)
Ørjasæter, Kristin Berre;Davidson, Larry;Hedlund, Marianne;Bjerkeset, Ottar;Ness, Ottar
PLOS ONE
The disciplining of self-help: Doing self-help the Norwegian way (2019)
Hedlund, Marianne;Landstad, Bodil;Tritter, Jonathan
Social Science and Medicine
“Does training in Motivational Interviewing affect the ability to build working alliance? – an intervention study” (2019)
Haugan, Paula Sofie;Berge, Maria Charlotte;Breiseth, Vegard;Sund, Erik;Hedlund, Marianne
Society, health and vulnerability


Lenker