Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Forskningsgruppeleder

Marianne Hedlund

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppen fokuserer primært på forskning knyttet til å fremme kvalitet og nytenking i kommunal helse – og omsorgstjeneste. Forskergruppen vil blant annet jobbe med FOU- prosjekt og eksterne søknader, samt være en arena for erfaringsutveksling, og for å diskutere forskningsspørsmål. Mål: Å etablere samarbeid mellom forskere og fagpersoner i Nord universitet for å utvikle et robust forskningsmiljø innen kommunal helse- og omsorgstjeneste på individ og tjenestenivå. Formålet med forskergruppen er å: • Fremme forskningsaktivitet • Fremme kunnskapsformidling i forskningsmiljø, utdanning, og praksisfeltet • Fremme nettverksbygging • Legge til rette for et møtested i forskergruppa Samarbeidspartnere: - Senter for omsorgsforskning midt - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Høgskolen i Oslo og Akershus - NTNU - Høgskolen i Hedmark

Publikasjoner

Patient influence in home-based reablement for older persons: qualitative research (2017)
Moe, Aud;Ingstad, Kari;Brataas, Hildfrid V.
BMC Health Services Research


Lenker