Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
ComCare - kommunebasert omsorgsforskning

Forskningsgruppeleder

Marianne Hedlund

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formål Forskergruppen har som formål å utvikle kunnskap som bidrar til økt helse og velferd i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Mål Formålet skal nås gjennom å 1. utvikle vitenskapelig kunnskap som bidrar til helsetjenester av høy kvalitet og sikkerhet hvor samvalg og det å ta egne valg er en gjennomgående filosofi. Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nært samarbeid med tjenestemottakere og -utøvere. 2. samforskning i prosjekter og kunnskapsoverføring av metodekunnskap Forskergruppens arbeidsfelt Forskning i helse- og omsorgstjeneste er tverrfaglig. Forskergruppens arbeidsoppgaver Forskergruppen skal • Jobbe med både forsknings- og utviklingsprosjekter • Etablere nettverk og samarbeid med forskere og fagpersoner i Nord universitet samt nasjonalt og internasjonalt • Søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt • Fremme kunnskapsformidling i forskningsmiljø, utdanning og praksisfelt • Være en arena for erfaringsutveksling og utvikling av relevante forskningsspørsmål • Fremme gruppemedlemmenes kompetanse Samarbeidspartnere: - Senter for omsorgsforskning, midt - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - OsloMet - NTNU - Høgskolen i Innlandet - Internasjonalt samarbeid med en rekke institusjoner

Publikasjoner

Patient influence in home-based reablement for older persons: qualitative research (2017)
Moe, Aud;Ingstad, Kari;Brataas, Hildfrid V.
BMC Health Services Research


Lenker