Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Profesjonell praksis med barn, unge og familier (PROBUF)

Forskningsgruppeleder

Mari Dalen Herland

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for sosialfag

Beskrivelse

Forskningsgruppen er sammensatt av forskere fra ulike fagfelt som samles om å utvikle kunnskap om profesjonell praksis i arbeid med barn, unge og familier. Ved å utforme prosjekter innenfor denne tematikken vil gruppen frembringe viktig kunnskap for et praksisfelt i stadig utvikling, og som preges av krevende og etisk utfordrende problemstillinger. Kunnskapsutviklingen i denne er i tråd med VIDs overordnede målsetning om å utforske verdier, etiske dilemma og konflikter, makt og ansvar i helse- og sosialtjenester. Forskningsgruppen har en fler- og tverrfaglig profil og en målsetning om å utvikle praksisrelevant kunnskap for sosial og helsefeltet. En fellesnevner for forskningen i PROBUF er hvordan sosialarbeidere og/eller terapeuter interagerer med barn, unge og familier i sine profesjonelle roller. Gruppen vil også rette fokus mot profesjonell samhandling, og det handlingsrommet som gis innenfor profesjonell praksis i ulike faglige kontekster. Dette vil også innebære å rette fokus mot samhandlingsmønstre mellom profesjonelle og brukere, pårørende og frivillige. Gruppens kunnskapsfelt innbefatter også politiske og teoretiske perspektiver på barn, unge og familier i møte med velferdsstatens tjenester.

Publikasjoner

Kunnskapsoppsummering. NAV-kontoret og den kommunale barneverntjenestens oppfølging av unge med barnevernserfaring (2017)
Bennwik, Ingri-Hanne Brænne;Oterholm, Inger

Hvordan sikre best mulig tilbud for barnevernsungdom i overgangen til voksenlivet? (2017)
Oterholm, Inger;Brodtkorb, Elisabeth;Bennwik, Ingri-Hanne Brænne;Herland, Mari Dalen;Bingen, Hanne Maria S;Luckman, Ellen Petrine

Attack and Defence: from “Attacks on Linking” to “Positive Capability” in a Child Psychoanalysis (2017)
Våpenstad, Eystein Victor
Psychoanalytic psychology
Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier. (2015)
Våpenstad, Eystein Victor
Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi
Systemisk veiledning i profesjonell praksis (2017)
Ulleberg, Inger;Jensen, Per
Fagbokforlaget
Styrket og tidligere tilbud til småbarnsforeldre. Systematisk samarbeid mellom helsestasjon og familievernkontor. Evaluering av Tiltak 26 i «En god barndom varer livet ut». Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (2018)
Brodtkorb, Elisabeth;Businaro, Nicoletta;Farstad, Gunhild Regland;Glavin, Kari;Herland, Mari Dalen;Voldner, Nanna

Parents with troubled upbringings and their perception of childhood (2018)
Herland, Mari Dalen
Child & Family Social Work
Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon (2018)
Ellingsen, Ingunn Tollisen;Slettebø, Tor;Studsrød, Ingunn;Farstad, Gunhild Regland;Herland, Mari Dalen

Early prevention of couples conflicts and brake up (2018)
Farstad, Gunhild Regland;Herland, Mari Dalen
Conceptualizing motherhood in a context of inequality and vulnerability: Experiences of being a mother after a troubled upbringing doi.org/10.1177/1473325019869799 (2019)
Herland, Mari Dalen
Qualitative Social Work


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

HelseFam  
Virkninger av hjelpetiltak i barnevernet  
Hvordan skaper og forstår barnevernsarbeidere relasjoner til foreldre i hjelpetiltaket råd og veiledning [Ph.d.-prosjekt]  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)