Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Professional practice with children, youth and families (PROCYF)Children, Youth and Families

Research group manager

Gunhild Regland Farstad

Responsible units(s)

Faculty of Social Studies

Description

Publications

Kunnskapsoppsummering. NAV-kontoret og den kommunale barneverntjenestens oppfølging av unge med barnevernserfaring (2017)
Bennwik, Ingri-Hanne Brænne;Oterholm, Inger

Hvordan sikre best mulig tilbud for barnevernsungdom i overgangen til voksenlivet? (2017)
Oterholm, Inger;Brodtkorb, Elisabeth;Bennwik, Ingri-Hanne Brænne;Herland, Mari Dalen;Bingen, Hanne Maria S;Luckman, Ellen Petrine

Attack and Defence: from “Attacks on Linking” to “Positive Capability” in a Child Psychoanalysis (2017)
Våpenstad, Eystein Victor
Psychoanalytic psychology
Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier. (2015)
Våpenstad, Eystein Victor
Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi
Systemisk veiledning i profesjonell praksis (2017)
Ulleberg, Inger;Jensen, Per
Fagbokforlaget
Styrket og tidligere tilbud til småbarnsforeldre. Systematisk samarbeid mellom helsestasjon og familievernkontor. Evaluering av Tiltak 26 i «En god barndom varer livet ut». Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (2018)
Brodtkorb, Elisabeth;Businaro, Nicoletta;Farstad, Gunhild Regland;Glavin, Kari;Herland, Mari Dalen;Voldner, Nanna

Parents with troubled upbringings and their perception of childhood (2018)
Herland, Mari Dalen
Child & Family Social Work
Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon (2018)
Ellingsen, Ingunn Tollisen;Slettebø, Tor;Studsrød, Ingunn;Farstad, Gunhild Regland;Herland, Mari Dalen

Early prevention of couples conflicts and brake up (2018)
Farstad, Gunhild Regland;Herland, Mari Dalen


Affiliated projects/research groups

HelseFam