Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Sirius - spesialpedagogisk forskning

Beskrivelse

Spesialpedagogisk forskergruppe har som mål å styrke det teoretiske grunnlaget for de spesialpedagogiske fagområdene og for de pedagogiske mulighetene som ligger i en tilpasset opplæring. Gruppen ønsker gjennom forskning å få fram både de spesialpedagogiske fagfeltenes bredde og å kunne gå i dybden på spesielle tema.

Publikasjoner

Lærerutdanningen må ta mobbeansvar (2016)
Grimsæth, Gerd;Irgan, Tom
Bergens Tidende
Og bakom står læreren. Lærerkompetanse i møte med samspills- og atferdsvansker. (2016)
Grimsæth, Gerd;Irgan, Tom
Bedre Skole
Så konsentrer deg da! Hvordan lærerstudenter oppfatter en ukonsentrert elev (2018)
Hvidsten, Bente Isabell Borthne;Wilhelmsen, Gunvor Birkeland
Nordic Studies in Education
Eine inklusive Schule in Norwegen - Historische Perspektive (2019)
Wilhelmsen, Gunvor Birkeland
Synsvansker - aspekter ved læring og utvikling (2019)
Wilhelmsen, Gunvor Birkeland;Larssen, Tone
Ungdomsskolelærernes erfaring med oppmelding til PPT og samarbeid med aktuelle aktører når elever oppfattes å ha konsentrasjonsvansker (2019)
Hvidsten, Bente;Wilhelmsen, Gunvor Birkeland
Spesialpedagogikk
Begrepet konsentrasjonsvansker og dets sensus communis. Siste års lærerstudenters, erfarne læreres og rådgiveres oppfatninger av og erfaringer med det operative begrepet konsentrasjonsvansker (2020)
Hvidsten, Bente

Learning is Visual: Why Teachers Need to Know about Vision (2020)
Wilhelmsen, Gunvor Birkeland;Felder, Marion
TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGIKK I TEORI OG PRAKSIS (2020)
Hvidsten, Bente;Kuginyte-Arlauskiene, Ieva;Söderlund, Göran
Fagbokforlaget
LÆRERES ERFARINGER MED UNDERVISNING AV UNGDOMSSKOLEELEVER SOM OPPFATTES Å HA KONSENTRASJONSVANSKER (2020)
Hvidsten, Bente
ET UTVIKLINGSØKOLOGISK PERSPEKTIV PÅ HVORDAN MUSIKK KAN BRUKES I FOREBYGGENDE ARBEID FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET (2020)
Krüger, Viggo;Hvidsten, Bente
SAMARBEID MELLOM LÆRERE PÅ BARNESKOLE OG PP-RÅDGIVER (2020)
Baraldsnes, Dziuginta;Hvidsten, Bente
Reading starts as a vision process (2020)
Wilhelmsen, Gunvor Birkeland;Knudsen, Eldbjørg


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Securing education for children in Tanzania  
Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd  

Lenker