Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Mat og måltider i skole og barnehage

Beskrivelse

Forskningsgruppa har som målsetning å bidra med ny kunnskap til profesjonsfeltet gjennom forskning på mat og måltider i skole og barnehage, på skolefaget mat og helse og på undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen. Forskergruppen består av ansatte med en bred faglig sammensetning, med naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige og pedagogiske bakgrunner. Pågående prosjekter om helsefremmende, bærekraftige, sosiale og pedagogiske aspekter av mat og måltid inkluderer: 1) skolelunsjen, inkl. matinntak, kobling mellom matinntak og skoleprestasjoner, og elevenes oppfatninger og fortellingen om skolelunsjen (ProMeal); 2) intervensjon i SFO der barn skal få utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden (Matjungelen); 3) helsefremmende og bærekraftige aspekter av mat og måltider i barnehagen, et prosjekt som inngår i BARNKUNNE-senteret for barnehagekunnskap; 4) oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i mat og helse, med fokus på lærer og rektor; 5) kartlegging av undervisningstilbudet i mat og helse på 1.-4. trinn for å belyse variasjoner og utfordringer i dagens undervisningspraksis. 5) tverrfaglig prosjekt innen naturfag og mat og helse med fokus på matkultur og ressursforbruk, og dets faglige relevans for praksisfeltet.

Publikasjoner

Skolen som arena for matdanning (2016)
Holthe, Asle;Fossgard, Eldbjørg;Wergedahl, Hege
Mat og helse i skolen
School meal provision, health, and cognitive function in a Nordic setting - The ProMeal-study: Description of methodology and the Nordic context (2016)
Waling, Maria;Olafsdottir, Anna Sigridur;Lagström, Hanna;Wergedahl, Hege;Jonnson, Bert;Olsson, Cecilia;Fossgard, Eldbjørg;Holthe, Asle;Talvia, Sanna;Gunnarsdottir, Ingibjorg;Hörnell, Agneta
Food & Nutrition Research
Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena (2016)
Fossgard, Eldbjørg;Holthe, Asle;Wergedahl, Hege;Aadland, Eli Kristin
Barn
Nordic children's conceptualizations of healthy eating in relation to school lunches. (2017)
Berggren, Linda;Talvia, Sanna;Fossgard, Eldbjørg;Arnfjörð, Unnur Björk;Hörnell, Agneta;Ólafsdóttir, Anna Sigríður;Gunnarsdóttir, Ingibjörg;Wergedahl, Hege;Lagström, Hanna;Waling, Maria;Olsson, Cecilia
Health Education
Sjømat som del av mattilbudet i barnehagen (2017)
Aadland, Eli Kristin
The Effect of Schooling on Basic Cognition in Selected Nordic Countries (2017)
Jonsson, Bert;Waling, Maria;Olavfsdottir, Anna S.;Lagström, Hanna;Wergedahl, Hege;Olsson, Cecilia;Fossgard, Eldbjørg;Holthe, Asle;Talvia, Sanna;Gunnarsdottir, Ingebjorg;Hörnell, Agneta
Europe's Journal of Psychology
The effect of lean-seafood and non-seafood diets on fasting and postprandial serum metabolites and lipid species: Results from a randomized crossover intervention study in healthy adults (2018)
Schmedes, Mette;Balderas, Claudia;Aadland, Eli Kristin;Jacques, Hélène;Lavigne, Charles;Graff, Ingvild Eide;Eng, Øyvin Andre Solberg;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Young, Jette Feveile;Sundekilde, Ulrik Kræmer;Liaset, Bjørn;Bertram, Hanne Christine
Nutrients
Suboptimal Iodine Status and Low Iodine Knowledge in Young Norwegian Women (2018)
Henjum, Sigrun;Brantsæter, Anne Lise;Kurniasari, Astrid;Dahl, Lisbeth;Aadland, Eli Kristin;Gjengedal, Elin Lovise Folven;Birkeland, Susanne;Aakre, Inger
Nutrients
School lunch ‐ Children's space or teachers’ governmentality? A study of 11‐year‐olds’ experiences with and perceptions of packed lunches and lunch breaks in Norwegian primary schools (2018)
Fossgard, Eldbjørg;Wergedahl, Hege;Bjørkkjær, Tormod;Holthe, Asle
International Journal of Consumer Studies
Oppskriften - den skjulte læreplanen i mat og helse (2018)
Veka, Ingfrid;Wergedahl, Hege;Holthe, Asle
Acta Didactica Norge
Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger (2019)
Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin;Lund, Tom
Acta Didactica Norge
Evaluering av Matjungelen i Hordaland (2019)
Liisberg, Ulrike;Fossgard, Eldbjørg

Upregulated PDK4 expression is a sensitive marker of increased fatty acid oxidation (2019)
Pettersen, Ina Katrine Nitschke;Tusubira, Deusdedit;Ashrafi, Hanan;Dyrstad, Sissel Elisabeth;Hansen, Lena;Liu, Xiaozheng;Hodneland, Linn I.;Løvsletten, Nils Gunnar;Berge, Kjetil;Wergedahl, Hege;Bjørndal, Bodil;Fluge, Øystein;Bruland, Ove;Rustan, Arild;Halberg, Nils;Røsland, Gro Vatne;Berge, Rolf Kristian;Tronstad, Karl Johan
Mitochondrion (Amsterdam. Print)
Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene (2019)
Holthe, Asle;Aadland, Eli Kristin;Viig, Nina Grieg
Fagbokforlaget
Skolen som matlandskap (2019)
Wergedahl, Hege;Bjørkkjær, Tormod
Mat og helse - i natur og fra natur (2019)
Aadland, Eli Kristin
Måltid og måltidsrammer i skolen (2019)
Fossgard, Eldbjørg
The Cultural History of the Potatoe In Norway. A discussion on Changes in the Status of the Potato in Norway from the Eigthteenth to the Twenty-First Century (2019)
Fossgard, Eldbjørg
Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa (2019)
Sæle, Ove Olsen;Wergedahl, Hege;Solberg, Sigurd Botnevik;Hallås, Bjørg Oddrun
Utbildning & lärande
Læreplanen og det profesjonelle handlingsrommet til mat- og helselæreren. (2020)
Veka, Ingfrid;Wergedahl, Hege;Holthe, Asle
De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering (2020)
Borgen, Jorunn Spord;Hallås, Bjørg Oddrun;Seland, Eli Heldaas;Aadland, Eli Kristin;Vindenes, Njål
Acta Didactica Norden (ADNO)


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

ProMeal - Skolemat, helse og læring  
Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse  
Tidlig innsats i skolefaget mat og helse  
Mat og måltider i barnehagen  
Evaluering av skolemåltid i Trøndelag - Har en tilrettelagt skolelunsj noen betydning for elevenes helse og trivsel?  

Lenker