Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Språk og samfunn

Forskningsgruppeleder

Agnete Nesse

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppen i språk og samfunn ble opprettet av Petter Haugereid, Agnete Nesse (leder), Randi Neteland og Kristel Zilmer ved Norskseksjonen, Avdeling for lærerutdanning, desember 2015. Høsten 2016 fikk vi fire nye medlemmer: Dagmar Cejka, Magnhild Selås, Eldar Heide og Edit Bugge. Andre ansatte og masterstudenter som skriver om relevante emner vil kunne bli invitert inn til deltakelse, enten på enkelte møter eller som medlemmer av gruppen. Forskningsinteresser Medlemmene i forskergruppen arbeider med temaet språk og samfunn fra ulike teoretiske og metodiske perspektiver, og har som mål å frembringe ny kunnskap både om språket som system og språket i bruk. Sosiolingvistikk: Studiet av korrelasjon mellom språk og det samfunnet som omgir språkbrukeren. Korpuslingvistikk Bruk av digitaliserte tekstsamlinger i studiet av språklige regelmessigheter. Historisk lingvistikk og literacy: Studiet av språk, språkbruk og skriftkyndighet i historisk og komparativt perspektiv. Relevans for undervisning og veiledning ved AL, BLU, GLU, Master, ph.d. , etter- og videreutdanning Medlemmene i forskingsgruppen er med sin forsking med på å bygge opp kunnskapen om språk, språkbruk og relasjonene mellom språk og samfunn. Forskingen har direkte relevans for den forskingsbaserte undervisningen Høgskolen i Bergen tilbyr i emner som grammatikk, barns språkutvikling, sosiolingvistikk, språkhistorie, literacy, språk- og tekstkunnskap. Den får også indirekte relevans for undervisningen høgskolen tilbyr i emner som språklig bevissthet, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og vurdering. I tillegg vil forskergruppen kunne bidra i veiledning av studenter, for eksempel ved å inkludere studenter i forskingsprosjekter, henvise til relevant faglitteratur og relevante søkemotorer. Internasjonale kontakter – internasjonal betydning Medlemmene i gruppen er representert i internasjonale forskingsnettverk og deltar i tillegg jevnlig på internasjonale konferanser og i internasjonale publikasjoner, og bidrar derved både til å gjøre HiB kjent utenfor Norge og til å bringe internasjonale impulser til HiB. For medlemmenes publiseringer og andre aktiviteter, henviser vi til innføringene i CHRIstin. Aktiviteter Forskergruppens medlemmer har individuelle prosjekter, og samarbeidet i gruppen handler om å gi hverandre faglig respons og å utnytte deltakernes ulike kompetanser. Det er planlagt følgende aktiviteter: ◾Arbeidsmøter knyttet til tekster skrevet av medlemmene i forskergruppen. Diskusjon rundt tekstoppbygging, argumentasjon, presentasjon av teori og metode og lignende. ◾Samarbeid om metoder og databehandling. ◾Seminar der medlemmene og/eller studenter presenterer pågående arbeid. ◾Seminar der eksterne fagfeller innleder til diskusjon over relevante tema.

Lenker