Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling (PASDI)

Forskningsgruppeleder

Rose Mari Olsen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om systemer og prosesser knyttet til dokumentasjon og informasjonsutveksling i helsetjenesten. Forskningsgruppen har et tverrfaglig fokus, og er forankret innen forskningsfeltet «Integrated care». Kunnskapen som frembringes skal bidra til god kvalitet og trygghet i helse- og omsorgstjenestene, og forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forsknings-, utdannings- og praksisfeltet. Pågående prosjekter: Opplæringsmodell i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten (2015-2019). Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten (2015-2019). Legemiddelinteraksjoner hos eldre utskrevet fra sykehus (2017-2018). Pasientsikkerhet hos samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten (2019). Legemiddelbehandling når eldre overføres mellom tjenestenivå (2019). M-helse-løsninger (2018-2020). Sykepleieres observasjon og dokumentasjon av helsetilstand til hjemmeboende eldre med KOLS (PhD-prosjekt, 2016-2020). Sykepleieutøvelse og bruk av standardisert tiltaksplan til døende pasienter i sykehjem (PhD-prosjekt, 2016-2020).

Publikasjoner

Web-based Individual Plan in Norway: An opportunity for improved cooperation? (2010)
Bjerkan, Jorunn;Hellesø, Ragnhild
Patients and professionals in collaborative testing of a web-based tool for integrated care: an evaluation study (2010)
Bjerkan, Jorunn;Alonso, Albert
Studies in Health Technology and Informatics
Hva ønsker reseptarene i Nord-Trøndelag og Trondheim? etter- og videreutdanning (2005)
Rørvik, Elisabeth Moen;Nilsen, Marianne Kollerøs
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Mennesker med utviklingshemming; en glemt gruppe legemiddelbrukere? (2008)
Nilsen, Marianne Kollerøs
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Innføringsprosjekt. Elektronisk pasientjournal/saksbehandlingsverktøy i høgskolen (2010)
Valderaune, Victor
Barriers that influence nurses' information exchange during care transfer of older persons (2010)
Olsen, Rose Mari;Østnor, Bjørg Horntvedt;Enmarker, Ingela;Hellzen, Ove
Integrated care in Norway: the state of affairs years after regulation by law (2011)
Bjerkan, Jorunn;Richter, Marie;Grimsmo, Anders;Hellesø, Ragnhild;Brender, Jytte
International Journal of Integrated Care
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy : behov for og nytte av kompetansehevende utviklingsarbeid (2012)
Hallem, Une Lyngsaunet;Bjerkan, Jorunn;Brataas, Hildfrid V.

Multidose i sykehjem. Syke- og vernepleieres tanker om hvordan multidose påvirker håndtering av legemidler (2012)
Nilsen, Marianne K.;Sagmo, Lise Annie Bjørnli
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Patients' experiences with metaphors in a solution-focused approach to improve self-management skills: A qualitative study (2012)
Nysether, Gerd;Solberg, Hege;Steinsbekk, Aslak
Scandinavian Journal of Public Health
Management of person with dementia with aggressive and violent behaviour: a systematic literature review (2011)
Enmarker, Ingela;Olsen, Rose Mari;Hellzén, Ove
International Journal of Older People Nursing
Content of nursing discharge notes: associations with patient and transfer characteristics (2012)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Skotnes, Liv Heidi;Enmarker, Ingela
Open Journal of Nursing
Sykepleieres informasjonsutveksling knyttet til pasientforløp – fokus på eldre (2011)
Olsen, Rose Mari
Dokumentere hva – hvor? : utredning og undervisningsopplegg om digitale dokumentasjonsverktøy for studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (2013)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn

Nurses' information exchange during older patient transfer: prevalence and associations with patient and transfer characteristics (2013)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Enmarker, Ingela
International Journal of Integrated Care
Barriers to information exchange during older patients' transfer: nurses' experiences (2013)
Olsen, Rose Mari;Østnor, Bjørg Horntvedt;Enmarker, Ingela;Hellzèn, Per Ove
Journal of Clinical Nursing
Fra Kardex til Prosjektor (2013)
Oddvang, Tone Knudsen
Tidsskriftet sykepleien
Patients' contribution to the development of a web-based plan for integrated care-A participatory design study (2015)
Bjerkan, Jorunn;Hedlund, Marianne;Hellesø, Ragnhild
Informatics for Health and Social Care
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy (2014)
Bjerkan, Jorunn;Hallem, Une;Brataas, Hildfrid V.
Utprøving av kommunal behandlingsenhet : erfaringer og utfordringer i bruk av akuttplasser i sykeheim (2014)
Enmarker, Ingela;Olsen, Rose Mari

Breakdown in informational continuity of care during hospitalization of older home-living patients: A case study (2014)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Skotnes, Liv Heidi;Enmarker, Ingela
International Journal of Integrated Care
Web-based collaboration in individual care planning challenges the user and the provider roles – toward a power transition in caring relationships (2014)
Bjerkan, Jorunn;Vatne, Solfrid;Hollingen, Anne
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Informasjonsutveksling mellom 1. og 2.linjetjenesten i forhold til eliminasjon (2014)
Olsen, Rose Mari
The health care providers’ experiences during the introduction of an intermediate care unit in a nursing home (2014)
Olsen, Rose Mari;Enmarker, Ingela
Tverrfaglig samhandling kan gi riktigere legemiddelbehandling blant eldre (2014)
Wannebo, Wenche;Devik, Siri Andreassen
Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten – erfaringer fra læringsnettverk i Nord Trøndelag (2014)
Devik, Siri Andreassen

Patient participation in system development and use: -is Healtcare prepared for real interaction? (2015)
Bjerkan, Jorunn
Relationships between emotional well-being, patient activation and social support among adults with severe obesity who have undergone gastric bypass surgery. (2015)
Solberg, Hege;Aarflot, Morten;Skotnes, Liv Heidi;Graue, Marit
Open Journal of Nursing
“IPLOS” - countable care? Use of care mapping for statistical purposes in Norwegian municipalities – what are the challenges for nurses? (2015)
Bjerkan, Jorunn;Brataas, Hildfrid V.;Hallem, Une Lyngsaunet
ICT in ICP: Analysing user participation in testing of a web-based tool for Individual Care Plans (2015)
Bjerkan, Jorunn;Faxvaag, Arild;Hellesø, Ragnhild

The Evidence of Interdisciplinary Teamwork in the Rehabilitation of Stroke Patients with Aphasia (2016)
Vallumrød, Signe;Oddvang, Tone Kjersti Knudsen;Severinsson, Ingeborg Elisabeth
Open Journal of Nursing
Omsorg ved livets slutt. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med bruk av Liverpool Care Pathway i sykehjem (2016)
Brattgjerd, Marianne;Olsen, Rose Mari
Tidsskrift for omsorgsforskning
Patient safety through documentation: barriers identified by healthcare professionals and students (2016)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Pasientsikkerhet gjennom dokumentasjon – barrierer identifisert av helsepersonell og studenter (2016)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Potential drug-to-drug interactions in older patients discharged from hospital to home care (2016)
Olsen, Rose Mari
Pasientsikkerhet i hjemmetjenesten (2016)
Olsen, Rose Mari
The Talk About the Psychiatric Patient (2016)
Eivergård, Kristina;Enmarker, Ingela;Hellzèn, Per Ove
Issues in Mental Health Nursing
Quality collaboratives used to improve drug safety for older patients in primary care in Norway (2016)
Devik, Siri Andreassen;Enmarker, Ingela Christina
Pasientsikkerhet gjennom dokumentasjon – barrierer identifisert av helsepersonell og studenter (2017)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Legemiddelbruk og pasientsikkerhet. Oppsummering av kunnskap. (2016)
Olsen, Rose Mari;Devik, Siri Andreassen

Å synliggjøre sykepleiefaget. Sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Master i praktisk kunnskap. (2015)
Deinboll, Anne;Alteren, Johanne

Sikkert nok? En kvantitativ studie av holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmesykepleien (2017)
Olsen, Rose Mari;Bjerkan, Jorunn
Tidsskrift for omsorgsforskning
Interdiciplinary Teamwork in the Rehabilitation for Stroke Patients With Aphasia (2017)
Oddvang, Tone Kjersti Knudsen;Vallumrød, Signe
Patient Documentation in Home Health Nursing in Norway -A Study of Attitudes Among Professionals (2017)
Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
CEUR Workshop Proceedings
Patient safety culture in Norwegian home health nursing: a cross-sectional study of healthcare provider’s perceptions of the teamwork and safety climates (2017)
Olsen, Rose Mari;Bjerkan, Jorunn
Safety in health
DRUG-RELATED PROBLEMS AMONG OLDER PERSONS IN NORWEGIAN NURSING HOMES AND HOME-BASED CARE (2017)
Devik, Siri Andreassen;Kuzina, Natalia;Fiskvik, Inger Lise;Enmarker, Ingela Christina
Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene – En oppsummering av kunnskap (2017)
Olsen, Rose Mari;Ness, Tove Synnøve Mentsen;Devik, Siri Andreassen

EHealth communication and the citizen - Social, organisational and human aspects (2017)
Gilstad, Heidi;Khodambashi, Soudabeh;Bjerkan, Jorunn
CEUR Workshop Proceedings
Nurses’ information exchange during older patient transfer between hospital and home health care (2018)
Olsen, Rose Mari
Potential drug-to-drug interactions: a cross-sectional study among older patients discharged from hospital to home care (2018)
Olsen, Rose Mari;Sletvold, Hege
Safety in health
Variations in drug-related problems detected by multidisciplinary teams in Norwegian nursing homes and home nursing care (2018)
Devik, Siri Andreassen;Olsen, Rose Mari;Fiskvik, Inger Lise;Halbostad, Terje;Lassen, Tone;Kuzina, Natalia;Enmarker, Ingela Christina
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Team Supervision of Doctoral Students: A Qualitative Inquiry (2019)
Johansen, Bjørn Tore;Olsen, Rose Mari;Øverby, Nina Cecilie;Garred, Rudy;Enoksen, Elisabeth
International Journal of Doctoral Studies
Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene - Oppsummering av kunnskap (2019)
Devik, Siri Andreassen;Olsen, Rose Mari

Using an Integrated Care Pathway in Caring for Dying Patients in Nursing Homes: Nurses Experiences (2019)
Brattgjerd, Marianne;Næss, Grethe Bøgh;Olsen, Rose Mari
Attitudes towards Nursing documentation - a cross-sectional study among healthcare providers in home nursing care in Norway (2019)
Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring (2019)
Hellesø, Ragnhild;Olsen, Rose Mari
Cappelen Damm Akademisk
Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie. (2019)
Brattgjerd, Marianne;Danielsen, Inger Jorun;Næss, Grethe Bøgh;Olsen, Rose Mari
Journalføring og pasientsikkerhetskultur i hjemmesykepleien (2019)
Olsen, Rose Mari;Wibe, Torunn


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten  
Opplæringsmodell i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten  

Lenker