Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling (PASDI)

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Hege Solberg
Marianne Kollerøs Nilsen
Anne Deinboll
Tone Kjersti Knudsen Oddvang
Rose Mari Olsen
Jorunn Bjerkan
Marianne Brattgjerd
Ingela Christina Enmarker
Ruth-Elin Ingeborg Øfsti
Siri Andreassen Devik
Victor Johannes Valderaune

Kontakt

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap/Nord universitet Trøndelag
Levanger
jorunn.bjerkan@nord.no


Forskningsgruppeleder

Jorunn Bjerkan

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om systemer og prosesser knyttet til dokumentasjon og informasjonsutveksling i helsetjenesten. Forskningsgruppen har et tverrfaglig fokus, og er forankret innen forskningsfeltet «Integrated care». Kunnskapen som frembringes skal bidra til god kvalitet og trygghet i helse- og omsorgstjenestene, og forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forsknings-, utdannings- og praksisfeltet. Pågående prosjekter: Opplæringsmodell i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten (2015-2019). Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten (2015-2019). Legemiddelinteraksjoner hos eldre utskrevet fra sykehus (2017-2018). Pasientsikkerhet hos samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten (2019-2020). Legemiddelbehandling når eldre overføres mellom tjenestenivå (2019). M-helse-løsninger (2018-2020). Sykepleieres observasjon og dokumentasjon av helsetilstand til hjemmeboende eldre med KOLS (PhD-prosjekt, 2017-2021). Sykepleieutøvelse og bruk av standardisert tiltaksplan til døende pasienter i sykehjem (PhD-prosjekt, 2016-2020).

Publikasjoner

Web-based Individual Plan in Norway: An opportunity for improved cooperation? (2010)
Bjerkan, Jorunn;Hellesø, Ragnhild
Patients and professionals in collaborative testing of a web-based tool for integrated care: an evaluation study (2010)
Bjerkan, Jorunn;Alonso, Albert
Studies in Health Technology and Informatics
Hva ønsker reseptarene i Nord-Trøndelag og Trondheim? etter- og videreutdanning (2005)
Rørvik, Elisabeth Moen;Nilsen, Marianne Kollerøs
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Mennesker med utviklingshemming; en glemt gruppe legemiddelbrukere? (2008)
Nilsen, Marianne Kollerøs
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Innføringsprosjekt. Elektronisk pasientjournal/saksbehandlingsverktøy i høgskolen (2010)
Valderaune, Victor
Barriers that influence nurses' information exchange during care transfer of older persons (2010)
Olsen, Rose Mari;Østnor, Bjørg Horntvedt;Enmarker, Ingela;Hellzen, Ove
Integrated care in Norway: the state of affairs years after regulation by law (2011)
Bjerkan, Jorunn;Richter, Marie;Grimsmo, Anders;Hellesø, Ragnhild;Brender, Jytte
International Journal of Integrated Care (IJIC)
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy : behov for og nytte av kompetansehevende utviklingsarbeid (2012)
Hallem, Une Lyngsaunet;Bjerkan, Jorunn;Brataas, Hildfrid V.

Multidose i sykehjem. Syke- og vernepleieres tanker om hvordan multidose påvirker håndtering av legemidler (2012)
Nilsen, Marianne K.;Sagmo, Lise Annie Bjørnli
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
Patients' experiences with metaphors in a solution-focused approach to improve self-management skills: A qualitative study (2012)
Nysether, Gerd;Solberg, Hege;Steinsbekk, Aslak
Scandinavian Journal of Public Health
Management of person with dementia with aggressive and violent behaviour: a systematic literature review (2011)
Enmarker, Ingela;Olsen, Rose Mari;Hellzén, Ove
International Journal of Older People Nursing
Content of nursing discharge notes: associations with patient and transfer characteristics (2012)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Skotnes, Liv Heidi;Enmarker, Ingela
Open Journal of Nursing
Sykepleieres informasjonsutveksling knyttet til pasientforløp – fokus på eldre (2011)
Olsen, Rose Mari
Dokumentere hva – hvor? : utredning og undervisningsopplegg om digitale dokumentasjonsverktøy for studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (2013)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn

Nurses' information exchange during older patient transfer: prevalence and associations with patient and transfer characteristics (2013)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Enmarker, Ingela
International Journal of Integrated Care (IJIC)
Barriers to information exchange during older patients' transfer: nurses' experiences (2013)
Olsen, Rose Mari;Østnor, Bjørg Horntvedt;Enmarker, Ingela;Hellzèn, Per Ove
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Fra Kardex til Prosjektor (2013)
Oddvang, Tone Knudsen
Tidsskriftet sykepleien
Patients' contribution to the development of a web-based plan for integrated care-A participatory design study (2015)
Bjerkan, Jorunn;Hedlund, Marianne;Hellesø, Ragnhild
Informatics for Health and Social Care
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy (2014)
Bjerkan, Jorunn;Hallem, Une;Brataas, Hildfrid V.
Utprøving av kommunal behandlingsenhet : erfaringer og utfordringer i bruk av akuttplasser i sykeheim (2014)
Enmarker, Ingela;Olsen, Rose Mari

Breakdown in informational continuity of care during hospitalization of older home-living patients: A case study (2014)
Olsen, Rose Mari;Hellzèn, Per Ove;Skotnes, Liv Heidi;Enmarker, Ingela
International Journal of Integrated Care (IJIC)
Web-based collaboration in individual care planning challenges the user and the provider roles – toward a power transition in caring relationships (2014)
Bjerkan, Jorunn;Vatne, Solfrid;Hollingen, Anne
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Informasjonsutveksling mellom 1. og 2.linjetjenesten i forhold til eliminasjon (2014)
Olsen, Rose Mari
The health care providers’ experiences during the introduction of an intermediate care unit in a nursing home (2014)
Olsen, Rose Mari;Enmarker, Ingela
Tverrfaglig samhandling kan gi riktigere legemiddelbehandling blant eldre (2014)
Wannebo, Wenche;Devik, Siri Andreassen
Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten – erfaringer fra læringsnettverk i Nord Trøndelag (2014)
Devik, Siri Andreassen

Patient participation in system development and use: -is Healtcare prepared for real interaction? (2015)
Bjerkan, Jorunn
Relationships between emotional well-being, patient activation and social support among adults with severe obesity who have undergone gastric bypass surgery. (2015)
Solberg, Hege;Aarflot, Morten;Skotnes, Liv Heidi;Graue, Marit
Open Journal of Nursing
“IPLOS” - countable care? Use of care mapping for statistical purposes in Norwegian municipalities – what are the challenges for nurses? (2015)
Bjerkan, Jorunn;Brataas, Hildfrid V.;Hallem, Une Lyngsaunet
ICT in ICP: Analysing user participation in testing of a web-based tool for Individual Care Plans (2015)
Bjerkan, Jorunn;Faxvaag, Arild;Hellesø, Ragnhild

The Evidence of Interdisciplinary Teamwork in the Rehabilitation of Stroke Patients with Aphasia (2016)
Vallumrød, Signe;Oddvang, Tone Kjersti Knudsen;Severinsson, Ingeborg Elisabeth
Open Journal of Nursing
Omsorg ved livets slutt. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med bruk av Liverpool Care Pathway i sykehjem (2016)
Brattgjerd, Marianne;Olsen, Rose Mari
Tidsskrift for omsorgsforskning
Patient safety through documentation: barriers identified by healthcare professionals and students (2016)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Pasientsikkerhet gjennom dokumentasjon – barrierer identifisert av helsepersonell og studenter (2016)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Potential drug-to-drug interactions in older patients discharged from hospital to home care (2016)
Olsen, Rose Mari
Pasientsikkerhet i hjemmetjenesten (2016)
Olsen, Rose Mari
The Talk About the Psychiatric Patient (2016)
Eivergård, Kristina;Enmarker, Ingela;Hellzèn, Per Ove
Issues in Mental Health Nursing
Quality collaboratives used to improve drug safety for older patients in primary care in Norway (2016)
Devik, Siri Andreassen;Enmarker, Ingela Christina
Pasientsikkerhet gjennom dokumentasjon – barrierer identifisert av helsepersonell og studenter (2017)
Valderaune, Victor;Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Legemiddelbruk og pasientsikkerhet. Oppsummering av kunnskap. (2016)
Olsen, Rose Mari;Devik, Siri Andreassen

Å synliggjøre sykepleiefaget. Sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Master i praktisk kunnskap. (2015)
Deinboll, Anne;Alteren, Johanne

Sikkert nok? En kvantitativ studie av holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmesykepleien (2017)
Olsen, Rose Mari;Bjerkan, Jorunn
Tidsskrift for omsorgsforskning
Interdiciplinary Teamwork in the Rehabilitation for Stroke Patients With Aphasia (2017)
Oddvang, Tone Kjersti Knudsen;Vallumrød, Signe
Patient Documentation in Home Health Nursing in Norway -A Study of Attitudes Among Professionals (2017)
Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
CEUR Workshop Proceedings
Patient safety culture in Norwegian home health nursing: a cross-sectional study of healthcare provider’s perceptions of the teamwork and safety climates (2017)
Olsen, Rose Mari;Bjerkan, Jorunn
Safety in health
DRUG-RELATED PROBLEMS AMONG OLDER PERSONS IN NORWEGIAN NURSING HOMES AND HOME-BASED CARE (2017)
Devik, Siri Andreassen;Kuzina, Natalia;Fiskvik, Inger Lise;Enmarker, Ingela Christina
Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene – En oppsummering av kunnskap (2017)
Olsen, Rose Mari;Ness, Tove Synnøve Mentsen;Devik, Siri Andreassen

EHealth communication and the citizen - Social, organisational and human aspects (2017)
Gilstad, Heidi;Khodambashi, Soudabeh;Bjerkan, Jorunn
CEUR Workshop Proceedings
Nurses’ information exchange during older patient transfer between hospital and home health care (2018)
Olsen, Rose Mari
Potential drug-to-drug interactions: a cross-sectional study among older patients discharged from hospital to home care (2018)
Olsen, Rose Mari;Sletvold, Hege
Safety in health
Variations in drug-related problems detected by multidisciplinary teams in Norwegian nursing homes and home nursing care (2018)
Devik, Siri Andreassen;Olsen, Rose Mari;Fiskvik, Inger Lise;Halbostad, Terje;Lassen, Tone;Kuzina, Natalia;Enmarker, Ingela Christina
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Team Supervision of Doctoral Students: A Qualitative Inquiry (2019)
Johansen, Bjørn Tore;Olsen, Rose Mari;Øverby, Nina Cecilie;Garred, Rudy;Enoksen, Elisabeth
International Journal of Doctoral Studies (IJDS)
Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene - Oppsummering av kunnskap (2019)
Devik, Siri Andreassen;Olsen, Rose Mari

Using an Integrated Care Pathway in Caring for Dying Patients in Nursing Homes: Nurses Experiences (2019)
Brattgjerd, Marianne;Næss, Grethe Bøgh;Olsen, Rose Mari
Attitudes towards Nursing documentation - a cross-sectional study among healthcare providers in home nursing care in Norway (2019)
Bjerkan, Jorunn;Olsen, Rose Mari
Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie (2019)
Nordtug, Bente;Torvik, Karin;Bjerkan, Jorunn;Hellesø, Nanna;Brataas, Hildfrid V.
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring (2019)
Hellesø, Ragnhild;Olsen, Rose Mari
Cappelen Damm Akademisk
Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie. (2019)
Brattgjerd, Marianne;Danielsen, Inger Jorun;Næss, Grethe Bøgh;Olsen, Rose Mari
Journalføring og pasientsikkerhetskultur i hjemmesykepleien (2019)
Olsen, Rose Mari;Wibe, Torunn
End-of-Life Care and the Use of an Integrated Care Pathway (2020)
Brattgjerd, Marianne;Olsen, Rose Mari;Danielsen, Inger Jorun
Qualitative Report


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i hjemmetjenesten  
Opplæringsmodell i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten  

Lenker