Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Oppvekst og Utdanning

Forskningsgruppeleder

Inger Kjersti Lindvig
Elisabeth Gulløy
Kathrine Bordevich

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker barn og unges oppvekst og utdanning. I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor skole -og arbeidsliv. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i regionen, mener vi kunnskapsgrunnlaget ved våre utdanningsprogram og hos våre regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud lokalt, regionalt, nasjonaltog internasjonalt. Gruppen ledes av Inger Kjersti Lindvig, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og Kathrine Bordevich, Institutt for pedagogikk Mer informasjon: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/oppvekst-og-utdanning/

Publikasjoner

Tilpasset opplæring på videregående nivå. Elever som aktører i eget læringsarbeid (2015)
Bunting, Mette
Bedre Skole
Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent. (2017)
Bunting, Mette;Moshuus, Geir
Studia Paedagogica
Vi skal ha fest hver dag. - Om kommunikative utfordringer i omsorgsarbeid med enslige asylbarn. (2017)
Kjelaas, Irmelin;Eide, Ketil
Barn i Norge
Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid (2017)
Strandbu, Åse;Gulløy, Elisabeth;Andersen, Patrick Lie;Seippel, Ørnulf Nicolay;Dalen, Håvard Bergesen
Norsk sosiologisk tidsskrift
Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap (2017)
Bunting, Mette;Moshuus, Geir
Cappelen Damm Akademisk
Selvregulering i møte med samfunnsendringene – stabile karaktertrekk eller kompetanser som skolen kan forme? (2017)
Bunting, Mette;Lødding, Berit
Hva får minoritetsspråklige ungdommer til å fullføre videregående skole? (2017)
Lindvig, Inger Kjersti;Mousavi, Saleh
Skolesamfunnet - unges fortellinger om sin oppvekst i dag (2017)
Moshuus, Geir
Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet? (2017)
Gulløy, Elisabeth
Språkets avgjørende posisjon i læring: et komparativt blikk på undervisningsspråkets betydning (2017)
Halvorsen, Torill Aagot
Building bridges. Digital Storytelling as a Participatory Research Approach (2017)
Lindvig, Inger Kjersti
Young peoples’ own stories about dropping out in Norway : an indirect qualitative approach (2017)
Bunting, Mette;Moshuus, Geir H
Acta Didactica Norge
The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway (2017)
Lidén, Hilde;Stang, Elisabeth Gording;Eide, Ketil
Social Work & Society
Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary findings from a longitudinal study of young people at the margins of Upper Secondary School in Norway (2017)
Bunting, Mette;Halvorsen, Torill Aagot;Moshuus, Geir H
International Journal for Research in Vocational Education and Training
Places to belong? Everyday life, knowledge and work across three generations. A case studyfrom coastal Norway (2017)
Kjørholt, Anne Trine;Bunting, Mette
My Face is more than Me. A Nordic researcher in the South: An autoethnographic retrospective perspective (2018)
Halvorsen, Torill Aagot
International Review of Education
Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway (2018)
Eide, Ketil;Lidén, Hilde;Haugland, Bergit;Fladstad, Torunn;Hauge, Hans A.
European Journal of Social Work
Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Systematic Review (2018)
Borsch, Anne Sofie;de Montgomery, Christopher Jamil;Gauffin, Karl;Eide, Ketil;Heikkilä, Elli;Smith Jervelund, Signe
Scandinavian Journal of Public Health
Åpen dør. Arbeid med grunnleggende ferdigheter i videregående skole. Sluttrapport. (2018)
Wikstøl, Eva Augestad

Ung i Telemark 2018. https://www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Materiell-fra-Folkehelse/Rapport-Ung-i-Telemark-2018 (2018)
Aase, Kjersti Norgård;Kristiansen, Rosanne;Vardheim, Ingvild;Bentsen, Asle;Gulløy, Elisabeth;Bordevich, Kathrine;Bunting, Mette;Krane, Vibeke

Why Push Outs rather than Drop-Outs? A Critical Approach Addressing Some Institutional Mechanisms Causing Student Exclusion in the North and the South (2018)
Halvorsen, Torill Aagot
Developing an equalities literacy for practitioners working with children, young people and families through action research (2019)
Stuart, Kaz;Bunting, Mette;Boyd, Pete;Cammack, Paul;Frostholm, Peter Hornbæck;Gravesen, David Thore;Mikkelsen, Sidse Hølvig;Moshuus, Geir H;Walker, Steve
Educational Action Research
Utdanning og danning (2019)
Damsgaard, Hilde Larsen;Lindvig, Inger Kjersti
Kom inn i skolesamfunnet (2019)
Lindvig, Inger Kjersti;Damsgaard, Hilde Larsen
Tilrettelegging for læring. Læringsstrategier- en vei til læring. (2019)
Bunting, Mette
Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring (2019)
Bunting, Mette;Halvorsen, Torill Aagot
Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole? (2019)
Moshuus, Geir H;Bunting, Mette;Halvorsen, Torill Aagot
Sted, trivsel og skoleavbrudd - individuelle og strukturelle mekanismer i skolen synliggjort gjennom ungdoms fortellinger En studie med Henri Lefebvres triademodell som analytisk prisme (2019)
Halvorsen, Torill Aagot;Bunting, Mette
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)
Stedsløse slaur - Ungdom, skole og lokal forankring (2019)
Gulløy, Elisabeth;Moshuus, Geir H
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)
Leisure and community assessments: Emotional place relations among young teenagers in a Norwegian industrial stronghold (2020)
Gulløy, Elisabeth
Norsk Geografisk Tidsskrift
Starten på et vendepunkt og en livslang dannelsesprosess : Skoleåret 1982-83 (2021)
Lindvig, Inger Kjersti
Fellesskap og mesteringstro i Koronaens tid (2020)
Lindvig, Inger Kjersti
Telemarksavisa
Taushetsplikten er et tveegget sverd. Taushetsplikten i barnevernet kan hindre at barnevernsbarn som sliter med skolegang får hjelp. (2017)
Bunting, Mette;Lindvig, Inger Kjersti
Står opp for barna og barnevernet- Å lære å ytre seg skriftlig, kjenne på eget ubehag og ikke skygge unna debatt og nettroll, har vært en viktig prosess for disse barnevernspedagog-studentene som snart skal ut i jobb. (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Damsgaard, Hilde Larsen
Om forskningsdagene 2018, forskergruppa "Oppvekst og utdanning" og aktuell ungdomsforskning deriblant bruk av digitale fortellinger som forskningsmetodisk tilnærming til ungdoms erfarte virkelighet. (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Bunting, Mette
Erasmus+ prosjektet, Common Good First og USN pilot-workshop med fokus på spørsmålet: "How to work together with immigrants, refugees, students and the local society to solve our common social challenges regarding integration in a new, innovative way by using Digital Storytelling approach?" (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter
Digital historiefortelling som audio-visuell etnografisk tilnærming til minoritetsforskning om barnevern. Vitenskapelig Essay, PhD-emne: SPVKMF Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltakende observasjon (10 studiepoeng). OsloMetropolian University. (2018)
Lindvig, Inger Kjersti

Profesjonsfaglige utfordringer i barnevernets arbeid med minoritetsetniske familier og kulturdimensjons posisjon i profesjonskvalifiseringen. Vitenskapelig Essay, PhD-emne: SPOPT/Profesjonsteori (10 studiepoeng). Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. (2015)
Lindvig, Inger Kjersti

Sentrale vitenskapsteoretiske utfordringer i relasjonen mellom forsker og forskningsobjekt, med minoritetsforskning som eksempel. Vitenskapelig Essay, PhD-emne: 9201, Vitenskapsteori, (10 studiepoeng). Kulturstudier, Høgskolen I Telemark. (2014)
Lindvig, Inger Kjersti

Idealer og virkelighet i barnevernets arbeid, særlig med minoritetsetniske barn. Vitenskapelig Essay, PhD-emne: 9200, Kulturteori, (10 studiepoeng). Kulturstudier, Høgskolen I Telemark. (2013)
Lindvig, Inger Kjersti

Prosjekt offentlig debatt-ytringer fra fremtidens profesjonsutøvere. Podcast, SOSIALPODDEN • EPISODE 7. (2020)
Lindvig, Inger Kjersti;Damsgaard, Hilde Larsen;Snartland, Vegard;Vikholt, Steinar
Kritisk refleksjon og dette aktualisert med eksempler fra prosjekt offentlig debatt. Podcast. (2019)
Lindvig, Inger Kjersti;Hem, Hans-Einar;Tjelta, Thomas
VideoInformasjon om undervisningsopplegget i"Prosjekt offentlig debatt". Formidlet til studentene i forkant av prosjektgjennomføring høsten 2019 (2019)
Damsgaard, Hilde Larsen;Lindvig, Inger Kjersti
VideoPresentasjon av faglige undervisningsressurser til "Prosjekt offentlig debatt". Lagt ut til studentene i forkant av prosjektgjennomføring høsten 2019 (2019)
Lindvig, Inger Kjersti;Damsgaard, Hilde Larsen
Fagpresentasjon 24. Januar. Digital storytelling experiences and transformation to the Common Good First project. (2017)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter
Fagpresentasjon 8.Oktober Digital storytelling–The academic & community perspectives. (2019)
Hornby, Diana;Lindvig, Inger Kjersti
Fagpresentasjon 21.Mai. «Digital Storytelling- An educational approach to help students to reflect on their learning experiences after three months practical training internationally (International Social work)». (2019)
Lindvig, Inger Kjersti
Fagpresentasjon 8.Mai. «Digital Storytelling Module Pilot in Porsgrunn: A new collaboration and the use of DS as an innovative approach in our common work to get refugees involved and integrated in the social community.» (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter
Deltakelse og bidrag i work-shop. «Community engagement & Social Innovation Symposium.» (2018)
Lindvig, Inger Kjersti
Faglig deltakelse (2017)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter
Fagansvarlig for Erasmus+ program med workshop knyttet til Work Package 4. (2017)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter;Adair, Julie;Paphitis, Sharli;Hornby, Diana;Nærum, Bjarne;Jamissen, Grete
Fagansvarlig for Erasmus+ Pilot, Porsgrunn. «How to involve and integrate refugees as resources in the society”, by using Digital Storytelling as a new and innovative approach to solve social issues in integrational work.» As a part of this pilot, USN (HEI), established a new collaboration with Porsgrunn municipality, Introductory Program for refugees (public), NAV, the Norwegian Labour and Welfare Organisation (public), Church City Mission (NGO) and Kunsthall Grenland (Art Gallery). (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter
Deltakelse i panelsamtale og diskusjon på Litteratuthuset i Oslo i anledning boklansering av biografien om Øystein Tveter: «I kamp med kjemper». http://litteraturhuset.no/program/2017/06/BOKLANSERING.html (2017)
Lindvig, Inger Kjersti
Bokuttalelse til Universitetsforlaget og Fritt ord ad boka: Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Randi Edland Kroken (red.). (2018). Universitetsforlaget. (2018)
Lindvig, Inger Kjersti
Premierefest for visning av de digitale fortellingene med ca 80 tilstedeværende publikum som utenom deltakerne og deres familier også inkluderte folk fra offentlig og privat sektor, politikere etc». (2018)
Lindvig, Inger Kjersti;Karlsson, Nils-Petter;Nærum, Bjarne;Lie, Rita
Workshop 17. April 2018. Giving Voice to the Real Life-How to work together with refugees and the society in a new an innovative way by using Digital Storytelling Approach? (2018)
Lindvig, Inger Kjersti
Ungdoms digitale fortellinger- når det som teller, best kan formidles digitalt- hva da? (2018)
Lindvig, Inger Kjersti
Ungdoms digitale fortellinger- når det som teller, best kan formidles digitalt- hva da? (2018)
Lindvig, Inger Kjersti
Deltakelse Internasjonalt webinar conference i regi av Marginalisation and Co-created Education (MaCE) (2019)
Lindvig, Inger Kjersti
Digital Storytelling- an audio-visual participant based approach in Higher Education Institutions regarding partnering with refugees and civil society. (2019)
Lindvig, Inger Kjersti
Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som døtrene i utdanningssystemet? (2021)
Amundsen, Marie-Lisbet;Lindvig, Inger Kjersti
Psykologi i kommunen (PIK)


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Kosthold blant ungdom i Porsgrunn.  
Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)  
Telemarkstudien  
Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet  
Marginalisation and Co-created Education  
Ungdata i Vestfold og Telemark  
Vulnerable positions in the school society  
Grunnleggende ferdigheter. Et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommmune og Universitetet i Sørøst-Norge. Følgeforskning. sluttrapport oktober 2021  
Tverrsektorielt om tiltak for ungdom utenfor skole og arbeid. Følgeforskning av prosjekt for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Sluttrapport mars 2022.  

Lenker