Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Beskrivelse

Senter for praksisrettet utdanningsforskning skal initiere og drive forsknings- og utviklingsarbeid tilknyttet grunnopplæringen. Denne forskningen skal primært være praksis- og profesjonsorientert og knyttes til områder som lærerkompetanse, læringsmiljø og læringsutbytte. Senteret skal drive utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner, og skal gjennom sin forskning og formidling bidra til en mer forskingsbasert profesjonsutøvelse både i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Forskningsaktiviteten ved senteret skal bidra til en mer forskningsbasert lærerutdanning. Forskerne skal delta i studentrelatert arbeid, og det skal etableres samarbeid med andre lærerutdanningsinstitusjoner. Senter for praksisrettet utdanningsforskning skal være på et ledende nasjonalt nivå på sine områder og vil samarbeide med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Lenker