Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold (MMM)

Forskningsgruppeleder

Ådne Valen-Sendstad
Ingrid Christine Reite Christensen

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Beskrivelse

MMM er per. 01.03.2019 avsluttet og delt opp i forskergruppene DiCE (Diversity and Citizenship in Education), og Human Rights and Diversity. Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i profesjonsutøvelse er et strategisk satsningsområde ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Kunnskap er et viktig vern mot framveksten av vold, rasisme, ekstremisme, fremmedfrykt, forskjellsbehandling og intoleranse. Yrkesutøverne møter i økende grad nye utfordringer knyttet til menneskerettigheter i et stadig mer mangfoldig samfunn. Mange av utfordringene handler om den rollen profesjonsutøvere har i velferdsstaten, deres evne til å håndtere mangfold, etiske dilemmaer, samt demokratiske og menneskerettslige utfordringer. Vi utgjør et stort tverrfaglig miljø som arbeider med tematikken, både som forskere og inn i utdanningene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskergruppens målsetting er å frembringe ny kunnskap om hvilke komplekse problemstillinger samfunnet og profesjonsutøvere møter, samt utvikle nye metoder for å adressere dette på en effektiv måte.

Publikasjoner

Medvirkning, danning og demokrati i barnehagen. En casestudie av et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling (2012)
Pettersvold, Mari
Barn
Democracy and diveristy: teaching for human rights and citizenship in post-conflict Iraqi Kurdistan (2012)
Ahmad, Niroj;Lybæk , Lena;Mohammed, Izzudin;Osler , Audrey
Race Equality Teaching
En undersøkelse av RLE-faget med blikk for det lokale (2012)
Krogstad, Kari
Prismet
Det autentiske menneske : kropp og spiritualitet i neopaganismen (2012)
Winje, Geir
Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge
Respekt, toleranse, dialog? Holdninger til østlige religioner i de første lærebøkene i KRL (2013)
Winje, Geir
Why Education for Sustainable Development Needs Early Childhood Education: The Case of Norway (2013)
Eriksen, Kristin Gregers
Journal of Teacher Education for Sustainability
The impact of gender, culture, and sexuality on Mauritian nursing: Nursing as a non-gendered occupational identity or masculine field? Qualitative study (2014)
Hollup, Oddvar
International Journal of Nursing Studies
Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering (2013)
Pettersvold, Mari;Østrem, Solveig
Arr. Idéhistorisk tidsskrift
Formativ vurdering i språkopplæringen (2014)
Burner, Tony
Promoting dialogical democracy. Dialogos dialogues in intercultural and interfaith education (2014)
Stokke, Christian;Helskog, Guro Hansen
Studies in Interreligious Dialogue
Enhancing relational spirituality. Dialogos dialogues in intercultural and interfaith education (2014)
Helskog, Guro Hansen;Stokke, Christian
Studies in Interreligious Dialogue
Om demokratisk praksis i skolen (2014)
Biseth, Heidi;Madsen, Janne
MÅ vi snakke om demokrati? (2014)
Biseth, Heidi
Demokratisk vurdering i skolen (2014)
Bueie , Agnete Andersen;Burner, Tony
Demokratisk deltakelse med bruk av sosiale medier (2014)
Madsen, Janne;Biseth, Heidi
Matematikk med mening (2014)
Madsen, Janne;Gustavsen, Trond Stølen;Nylund, Nina Gudmundsen
Menneskerettighetsundervisning i samfunnsfag 8.-19.trinn (2014)
Jenssen, Line
Naturfag som læringsarena for demokrati (2014)
Madsen, Janne;Strande , Anne Lise
Religion, livssyn og etikk (RLE) som et demokratifag: pluralisme og demokratiske verdier (2014)
Valen-Sendstad, Ådne
Om demokratiske trender i skolen (2014)
Biseth, Heidi;Madsen, Janne
Demokratiforståelser og barns demokratiske deltakelse (2014)
Pettersvold, Mari
Nordic Studies in Education
Det fleirkulturelle perspektivet i grunnskolelærarutdanningane (2014)
Duesund, Knut Henning;Aamaas, Åsmund
Prismet
Re-imagining "Bildung zur Humanität": How I developed the Dialogos approach to practical philosophy through action inquiry research (2015)
Helskog, Guro Hansen
Educational Action Research
Høytidsmarkering i barnehagen (2014)
Krogstad, Kari
FoU i praksis
Educating ‘the new Norwegian we’: an examination of national and cosmopolitan education policy discourses in the context of extremism and Islamophobia (2014)
Osler , Audrey Helen;Lybæk , Lena
Oxford Review of Education
Hvordan lese islamske ornamenter i skolen? (2014)
Winje, Geir
Prismet
Elevers lesing av bilder i RLE (2014)
Winje, Geir
Norsk pedagogisk tidsskrift
På leting etter religion. En diskursanalyse av begrepet «det flerkulturelle» i politiske tekster om barnehage (2015)
Krogstad, Kari
Norsk pedagogisk tidsskrift
Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager (2015)
Krogstad, Kari;Hidle, Kari-Mette Walmann
Nordisk Barnehageforskning
En utvidelse av begrepet "mangfold" (2015)
Nyléhn, Jorun;Biseth, Heidi
Norsk pedagogisk tidsskrift
Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager (2015)
Hidle, Kari-Mette Walmann;Krogstad, Kari
Prismet
Critical Mathematical Competence for Active Citizenship within the Modern World (2015)
Ali, Sikunder
Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference
Navigating race and ethnicity in research: reflections on working with Norwegian schools (2016)
Lindquist, Hein;Osler, Audrey Helen
Race Equality Teaching
Integrering av teori- og praksisstudier i profesjonsutdanning: Å bli vernepleier med egen arbeidsplass som læringsarena. (2015)
Hauge, Hans Abraham;Henriksen, Fred Tore;Lund, Anne Grete;Nærum, Bjarne;Hollup, Oddvar;Nordlund, Inger
Fontene forskning
Tilrettelagt trosopplæring? Læring og mestring hos sårbare unge (2015)
Reite, Ingrid Christine
Barns perspektiver på demokrati i barnehagen (2015)
Pettersvold, Mari
Utbildning och Demokrati
Bildung towards wisdom, through philosophical dialogue in teacher education (2016)
Helskog, Guro Hansen
Arts and Humanities in Higher Education
"Her har vi masse muligheter!" Evaluering av et samarbeidsprosjekt om utdanning for ungdom med kort botid i Norge: Samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune/Åssiden videregående skole og Introduksjonssenteret i Drammen (2016)
Biseth, Heidi;Changezi, Sofie Haug

Openness in Scandinavian Classrooms: Student Perceptions of Teaching Practices and High Achievers of Civic Knowledge (2016)
Huang, Lihong;Biseth, Heidi
Creative Education
From mutualism to individual competitiveness. Implications and challenges for social justice within career guidance in neolibaral times (2016)
Kjærgård, Roger;Plant, Peter
Journal of the National Institute for Career Education and Counselling
The multicultural and multi-religious Norwegian kindergarten (2016)
Krogstad, Kari
Journal of Religious Education
A Critical Analysis of an Innovative Approach: A Case of Diversity in Norwegian Education (2016)
Burner, Tony;Biseth, Heidi
Sage Open


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Kompetanse for mangfold Buskerud  
Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere  
Lærerstudenters syn på mangfold  
Kompetanse for mangfold i Telemark  
Mangfald i lærarutdanning  
Kompetanse for mangfold i Vestfold 2017-2018  

Lenker

http://www.usn.no/mmm (Hjemmeside)