Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Teaching and learning in Physical Education

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Marte Amundsen
Ida Storberget
Trude Nordli Teksum
Kjersti Mordal Moen
Øyvind Førland Standal
Knut Westlie
Lars Bjørke

Kontakt

Inland Norway University of Applied Sciences
Elverum
kjersti.mordal.moen@inn.no


Forskningsgruppeleder

Kjersti Mordal Moen

Ansvarlig enhet(er)

Høgskolen i Innlandet

Beskrivelse

Gruppen skal være en viktig kunnskapsformidler av kvalitativt god forskning innen kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, nasjonalt og internasjonalt Gruppen skal drive forskning for og med praksisfeltet, både i skolen og UH-sektoren Forskergruppens ambisjoner: Gruppen skal med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, være politisk engasjert ved avdelingen og i samfunnet Gruppen skal være en bærebjelke i det idrettsvitenskapelige miljøet ved HINN Gruppen skal gjennom sin forskningsaktivitet bidra til forskningsbasert utdanning ved HINN

Publikasjoner

Neither shaking nor stirring: a case study of reflexivity in Norwegian physical education teacher education (2014)
Mordal-Moen, Kjersti;Green, Kenneth Stanley
Sport, Education and Society
Physical education teacher education in Norway: the perceptions of student teachers (2014)
Moen, Kjersti Mordal;Green, Kenneth Stanley
Sport, Education and Society
Theory and practice in the context of practicum: The perspectives of Norwegian physical education student teachers (2014)
Standal, Øyvind Førland;Moen, Kjersti Mordal ;Moe, Vegard Fusche
European Physical Education Review
Student teachers' perceptions of the practicum in physical education teacher education in Norway (2014)
Moen, Kjersti Mordal ;Standal, Øyvind Førland
Nordic Studies in Education
Helse er den nye religionen (2014)
Westlie, Knut;Moen, Kjersti Mordal
Dagsavisen
Et vellykket alternativ til forelesning (2014)
Moen, Kjersti Mordal ;Brattli, Vidar
Utdanning
Kroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (2015)
Moen, Kjersti Mordal;Westlie, Knut;Brattli, Vidar;Bjørke, Lars;Vaktskjold, Arild

Mye idrett - noe refleksjon - svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn : (2015)
Moen, Kjersti Mordal;Frenning, Ingrid
FoU i praksis
Practicum in Physical Education Teacher Education: An Educational Partnership? (2016)
Moen, Kjersti Mordal;Standal, Øyvind Førland
Sage Open
Bruk garderoben som læringsarena (2016)
Moen, Kjersti Mordal;Brattli, Vidar
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
Kroppsøving og folkehelse (2015)
Brattli, Vidar;Moen, Kjersti Mordal
Tiltaket fysisk aktivitet er ikke kroppsøving (2016)
Moen, Kjersti Mordal;Brattli, Vidar Hammer;Westlie, Knut;Bjørke, Lars;Hagen, Krister
Utdanning
Kroppsøvingsforskning.no - forskningsblogg (2016)
Bjørke, Lars;Moen, Kjersti Mordal;Westlie, Knut;Brattli, Vidar Hammer;Teksum, Trude Nordli;Standal, Øyvind Førland
Nakenhet som allmenndanning: Garderobesituasjon og kroppsøving slik norske grunnskoleelever opplever det (2017)
Moen, Kjersti Mordal;Westlie, Knut;Skille, Eivind Åsrum
Norsk pedagogisk tidsskrift
Ungdom er mindre blyge enn vi tror (2017)
Moen, Kjersti Mordal;Westlie, Knut;Skille, Eivind Åsrum
Praksisopplæring i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling (2017)
Standal, Øyvind Førland;Moen, Kjersti Mordal
Journal for Research in Arts and Sports Education
Temaredaktørenes innledning. Temanummer om forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen. (2017)
Borgen, Jorunn Spord;Moen, Kjersti Mordal
Journal for Research in Arts and Sports Education
Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn) (2018)
Moen, Kjersti Mordal;Westlie, Knut;Bjørke, Lars;Brattli, Vidar Hammer

Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving. (2018)
Moen, Kjersti Mordal;Rugseth, Gro
Journal for Research in Arts and Sports Education


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) i kroppsøvingslærerutdanningen  
Kroppsøving i GLU-utdanningen - et komparativt studie i og på tvers av 5 lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr kroppsøving 1-7  
Kroppsøving i UNGDATA  
Nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøving  
Self regulation in physical education  
Teaching and learning in PE, grade 1.-4.  
Educating for Equitable Health Outcomes - the Promise of School Helath and Physcial Education  
Å bli kroppsøvingslærer: Studentenes utdanningsreise i tre utdanningsløp  

Lenker