Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Fleirkultur og interkulturell kommunikasjon i utdanningssystemet (FLEKS)

Forskningsgruppeleder

Ane Bergersen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forsking som tek utgangspunkt i barn med minoritetsspråkleg bakgrunn og deira kvardag i barnehage og skule, knytt til didaktisk arbeid i ein fleirspråkleg og fleirkulturell barnehage og skule, læraren og barnehagelæraren si profesjonell yrkesrolle og leiing, og samarbeid med foreldre og føresette.

Publikasjoner

Praksis i utlandet - den nye dannelsesreisen? (2013)
Bergersen, Ane
Mannlige førskolelærerstudenter (2013)
Bøyum, Sigrid
Hva mener zambiske studenter at ett år i Norge som kvotestudent har betydd for egen profesjonsutøvelse i hjemlandet? (2014)
Bergersen, Ane
Danning og tverrkulturell kompetanse (2015)
Bergersen, Ane
A comparative look at social justice in South African education and Norwegian introduction programme for refugees (2015)
Sønsthagen, Anne Grethe
Kultursensitive læringsformer – økt bevissthet gjennom tverrkulturell kompetanse? (2016)
Bergersen, Ane
"Mangfald - morgondagens medarbeidar" (2016)
Bergersen, Ane
Kultursensitive læringsformer og tverrkulturell kompetanse (2017)
Bergersen, Ane
Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger (2017)
Bergersen, Ane
Fagbokforlaget
How to lead and strengthen intercultural competence - Intercultural competence in four Norwegian Preschools (2017)
Nymark, Merete Nornes;Bergersen, Ane
Estetiske læreprosesser og kulturutrykk- ein veg til kulturell brubyggjing? (2017)
Harbitz, Henriette;Svedal, Hans Mark
How do former Civic Education Students from University of Zambia describe the benefits of one year study in Norway for themselves as teachers and for the University of Zambia? (2017)
Bergersen, Ane
Zambian CIVIC Teacher Students in Norway – how did they and the University of Zambia benefit? (2017)
Bergersen, Ane
«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen (2018)
Sønsthagen, Anne Grethe
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)
Freire's critical pedagogical theory as an eye-opener for former Zambian students who went to Norway for a year (2018)
Bergersen, Ane
How do three Preschools utilize multicultural Preschool workers competences expressed by three Preschool leaders and six multicultural workers point of view? (2018)
Bergersen, Ane;Nymark, Merete Nornes
Multicultural practice in four Norwegian Preschools (2018)
Nymark, Merete Nornes;Bergersen, Ane
Cultural Bridgebuilding in Early Childhood (2018)
Harbitz, Henriette;Svedal, Hans Mark
The Importance of Dialogue and Freire’s Critical Pedagogical Theory as an Eye-Opener for Former Zambian Students Who Went to Norway for a Year (2018)
Bergersen, Ane
Kan det å forstå seg selv og egne kulturelle referanserammer etter 3 måneder i Zambia være viktig profesjonskunnskap? (2018)
Bergersen, Ane
Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year—How Do They Describe Their Transformative Learning? (2019)
Bergersen, Ane;Muleya, Gistered
Sustainability


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Barnehage som tillitsarena. Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?  
Faglig ledelse og tverrkulturell kompetane  
“How do former CIVIC Education Students from University of Zambia describe the benefits of one year study in Norway for themselves as teachers and for the University of Zambia?”  
The leadership’s work with professional development of multicultural competence: Early childhood education and care as an arena of inclusion for refugees  
Student mobilitet i Afrika: Interkulturelle kommunikasjonsferdigheter gjennom faget Utdanning og Bærekraft  

Lenker