Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Fleirkultur og interkulturell kommunikasjon i utdanningssystemet (FLEKS)

Forskningsgruppeleder

Ane Bergersen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskargruppa er tverrfagleg og tek utgangspunkt i sosial berekraft. Fokusområde er mellom anna barn og vaksne med minoritetsspråkleg bakgrunn og deira kvardag i barnehage, skule og høgare utdanning.

Publikasjoner

Praksis i utlandet - den nye dannelsesreisen? (2013)
Bergersen, Ane
Mannlige førskolelærerstudenter (2013)
Bøyum, Sigrid
Hva mener zambiske studenter at ett år i Norge som kvotestudent har betydd for egen profesjonsutøvelse i hjemlandet? (2014)
Bergersen, Ane
Danning og tverrkulturell kompetanse (2015)
Bergersen, Ane
A comparative look at social justice in South African education and Norwegian introduction programme for refugees (2015)
Sønsthagen, Anne Grethe
Kultursensitive læringsformer – økt bevissthet gjennom tverrkulturell kompetanse? (2016)
Bergersen, Ane
"Mangfald - morgondagens medarbeidar" (2016)
Bergersen, Ane
Kultursensitive læringsformer og tverrkulturell kompetanse (2017)
Bergersen, Ane
Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger (2017)
Bergersen, Ane
Fagbokforlaget
How to lead and strengthen intercultural competence - Intercultural competence in four Norwegian Preschools (2017)
Nymark, Merete Nornes;Bergersen, Ane
Estetiske læreprosesser og kulturutrykk- ein veg til kulturell brubyggjing? (2017)
Harbitz, Henriette;Svedal, Hans Mark
How do former Civic Education Students from University of Zambia describe the benefits of one year study in Norway for themselves as teachers and for the University of Zambia? (2017)
Bergersen, Ane
Zambian CIVIC Teacher Students in Norway – how did they and the University of Zambia benefit? (2017)
Bergersen, Ane
«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen (2018)
Sønsthagen, Anne Grethe
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)
Freire's critical pedagogical theory as an eye-opener for former Zambian students who went to Norway for a year (2018)
Bergersen, Ane
How do three Preschools utilize multicultural Preschool workers competences expressed by three Preschool leaders and six multicultural workers point of view? (2018)
Bergersen, Ane;Nymark, Merete Nornes
Multicultural practice in four Norwegian Preschools (2018)
Nymark, Merete Nornes;Bergersen, Ane
Cultural Bridgebuilding in Early Childhood (2018)
Harbitz, Henriette;Svedal, Hans Mark
The Importance of Dialogue and Freire’s Critical Pedagogical Theory as an Eye-Opener for Former Zambian Students Who Went to Norway for a Year (2018)
Bergersen, Ane
Kan det å forstå seg selv og egne kulturelle referanserammer etter 3 måneder i Zambia være viktig profesjonskunnskap? (2018)
Bergersen, Ane
Inclusion in kindergartens (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar gjennom personalet sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Korleis barnehagen kan fungere som ein inkluderingsarena for flyktningar gjennom personalet sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Inkluderande og ekskluderande praksisar i barnehagen - med eit fleirkulturelt perspektiv (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Fleirkulturell kompetanseheving og barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar (2018)
Sønsthagen, Anne Grethe
Etablering og utvikling av tillit mellom somaliske mødre og barnehagepersonalet (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Barnehagefolk
Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year—How Do They Describe Their Transformative Learning? (2019)
Bergersen, Ane;Muleya, Gistered
Sustainability
Leadership’s work with multicultural professional development: The kindergarten as an arena of inclusion for refugees (2019)
Sønsthagen, Anne Grethe
Early childcare as arenas of inclusion: the contribution of staff to recognising parents with refugee backgrounds as significant stakeholders (2020)
Sønsthagen, Anne Grethe
European Early Childhood Education Research Journal
Samarbeid med foreldre med minoritetsbakgrunn (2020)
Sønsthagen, Anne Grethe
‘Learning by talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning (2020)
Sønsthagen, Anne Grethe;Glosvik, Øyvind
Forskning og Forandring
Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds (2020)
Sønsthagen, Anne Grethe
‘Learning by Talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning. (2020)
Sønsthagen, Anne Grethe ;Glosvik, Øyvind
Den lærande linjeleiaren i fleirkulturell kompetanseheving (2021)
Sønsthagen, Anne Grethe
barnehage.no
Barnehagelæreres erfaringer med samarbeid med foreldre med polsk bakgrunn (2021)
Bøyum, Sigrid;Gangstad, Kristin Rostad
Å vere ein fleirkulturell barnehage - moglegheiter og utfordringar i kvardagspraksis. (2021)
Nornes-Nymark, Merete;Bergersen, Ane
"Vi blander alt sammen" - Barnehagelærerstudenters forståelse av begrepet pedagogisk ledelse. (2021)
Bergersen, Ane;Nornes-Nymark, Merete;Fimreite, Hege
Visste du at ei lærande linjeleiing ser ut til å vere nødvendig for at barnehagen skal fungere som ein inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn? (2021)
Sønsthagen, Anne Grethe


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Barnehage som tillitsarena. Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?  
Faglig ledelse og tverrkulturell kompetane  
“How do former CIVIC Education Students from University of Zambia describe the benefits of one year study in Norway for themselves as teachers and for the University of Zambia?”  
Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds  
Student mobilitet i Afrika: Interkulturelle kommunikasjonsferdigheter gjennom faget Utdanning og Bærekraft  

Lenker