Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Diversity in Education (DivE)

Forskningsgruppeleder

Thor Andre Skrefsrud

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

“Diversity in Education” (DivE) is an interdisciplinary group that brings together researchers from the fields of Pedagogy, Social Sciences and Religious Education. The scientific goal of DivE is to explore contemporary processes of cultural diversification and their relevance to the field of education. In order to contribute to the understanding of education in heterogeneous and complex societies, the group aims to produce empirically and theoretically informed knowledge on how diversity manifests itself in kindergarten, school and teacher education, to unpack narratives and discourses on migration, and to expand theoretical and methodological knowledge. The research activities focus on three significant strands: multicultural education, inclusion and globalization.

Publikasjoner

Årsplanlegging i barnehagen: En oversikt over teoretiske perspektiver og planleggingsredskaper (2011)
Engen, Thor Ola;Sand, Sigrun
The Multicultural Kindergarten in rural areas in Norway - a good place for learning and participation for all children? (2011)
Andersen, Camilla Eline;Sand, Sigrun
Journal of Teacher Education and Teachers' Work
Den flerkulturelle barnehage i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene (2011)
Andersen, Camilla Eline;Engen, Thor Ola;Gitz-Johansen, Thomas;Kristoffersen, Chamilla;Obel, Lise Skoug;Sand, Sigrun;Zachrisen, Berit
Høgskolen i Hedmark
Strategies of differentiation in a multi-linguistic, multi-religious and multi-cultural school (2011)
Engen, Thor Ola;Lied, Sidsel
Journal of Teacher Education and Teachers' Work
Lærerutdanningsfag, forskning og forskerutdanning. Bidrag til kunnskapsområder i endring (2011)
Dyndahl, Petter;Engen, Thor Ola;Kulbrandstad, Lise Iversen
Oplandske Bokforlag
Fra lærerutdanning til forskerutdanning (2011)
Dyndahl, Petter;Engen, Thor Ola;Kulbrandstad, Lise Iversen
Pedagogikk – fra basisfag til lærerutdanningsfag : en prosjektreise i tid og rom (2011)
Engen, Thor Ola
Profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen: Et bidrag fra en survey om språklig og kulturelt mangfold utenfor de største byene (2012)
Andersen, Camilla Eline
Digital historiefortelling og interkulturell kommunikasjon (2012)
Haug, Inger;Mølster, Terje
Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen: Idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk" (2012)
Andersen, Camilla Eline;Sand, Sigrun
Oplandske Bokforlag
'Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold': Diskursive lesninger av inkludering i barnehagen (2012)
Otterstad, Ann Merete;Andersen, Camilla Eline
Nordisk Barnehageforskning
Vurdering som tilpasset opplæring? (2012)
Nes, Kari;Sand, Sigrun
Å være lærer i interkulturell kontekst. Om dialogens betydning for lærerkompetansen (2012)
Skrefsrud, Thor-Andre;Bergmann, Sigurd;Engen, Thor Ola

What Competences Does the Inclusive Teacher Need? (2012)
Nes, Kari
Årsplanlegging i barnehagen (2012)
Engen, Thor Ola;Sand, Sigrun
10 Sosiale bevegelser: kamp for arbeid, jord og verdighet i Latin-Amerika (2013)
Sønneland, Anne-Margrethe;Leer, Lars
Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration (2013)
Dewilde, Joke;Hvistendahl, Rita Elisabeth;Dobson, Stephen R;Igland, Mari-Ann

Det flerkulturelle som forsvant - tilbakeblikk på en rammeplanprosess (2013)
Skrefsrud, Thor-Andre
Prismet
Networked lives for learning: digital media and Young practices across formal and informal contexts (2013)
Roth, Solveig;Erstad, Ola
Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering? (2013)
Nes, Kari
Paideia
Individualistic strategies of teaching in relation to linguistic minority pupils’ needs. A discussion based on field work at Meadows school, Oslo, Norway (2013)
Engen, Thor Ola
Interetniske møter i barnehagen: Vilkår for barns samhandling i lek (2013)
Zachrisen, Berit

Researching the assemblage of cultural diversity in Norway: Challenging simplistic research approaches (2014)
Andersen, Camilla Eline;Otterstad, Ann Merete
International review of Qualitative Research
Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt (2014)
Johansson, Eva Marianne;Fugelsnes, Kristin;Mørkeseth, Elisabeth Ianke;Röthle, Monika Anna;Tofteland, Berit;Zachrisen, Berit

Discursive shadowing as a methodological approach in a study of bilingual teachers (2014)
Dewilde, Joke
Affektive data og Deleuzeoguattari-inspirerte analyser: Eksperimentasjoner over "rase"-hendelser (2015)
Andersen, Camilla Eline
RE teachers' religious literacy : a qualitative analysis of RE teachers' interpretations of the biblical narrative The prodigal son (2014)
Kjørven, Ole Kolbjørn

Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors (2014)
Wikan, Gerd Nora;Bugge, Liv Susanne
European Journal of Teacher Education
Distansens betydning hos Martin Buber (2014)
Skrefsrud, Thor-Andre
Norsk Filosofisk Tidsskrift
Critical thinking and intercultural communication: Responses in secondary school textbooks to curricula changes (2014)
Haug, Inger
Inclusive Education in Norway: Historical Roots and Present Challenges (2014)
Nes, Kari
Journal of Special Education Research
What did you learn in school today? A study of learning achievements in primary schools in Namibia (2015)
Wikan, Gerd Nora
Tojned: the Online Journal of New Horizons in Education
Religion og livssyn i klasserommet (2014)
Skrefsrud, Thor-Andre
Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet (2015)
Dobson, Stephen R;Kulbrandstad, Lars Anders;Sand, Sigrun;Skrefsrud, Thor-Andre
Fagbokforlaget
Tilpasset opplæring i superdiversiteten? (2014)
Engen, Thor Ola
The recognition of students' origin in liquid times (2014)
Engen, Thor Ola
Kvalifisering i det flerkulturelle samfunnet. Dobbeltkvalifiseringsbegrepet sett i lys av et transkulturelt og transspråklig perspektiv (2015)
Dewilde, Joke;Skrefsrud, Thor-Andre
Recruitment and certification of immigrant teachers: Roles and requirements (2014)
Dewilde, Joke;Kulbrandstad, Lars Anders
International Journal of Education for Diversities
Between Rhetoric and Reality. How Diversity Was Dismissed from Curriculum (2014)
Skrefsrud, Thor-Andre
International Journal of Education for Diversities
En multikulturell barnehage i et monokulturelt sosialt landskap - analytiske innspill til framtidig mangfoldstenkning i barnehagen (2015)
Andersen, Camilla Eline;Sand, Sigrun;Zachrisen, Berit
En inkluderende skole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn? (2015)
Nes, Kari;Nordahl, Thomas
Interaksjoner i lek mellom barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn (2015)
Zachrisen, Berit
Dansk pædagogisk tidsskrift
Mot en mindre profesjonalitet: "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser (2015)
Andersen, Camilla Eline

Møter, makt og multimodale fortellinger: En studie av et digitalt fortellingsformat anvendt i en migrasjonskontekst (2015)
Haug, Inger
Global perspectives in teacher education: a study of international practicum (2015)
Wikan, Gerd Nora;Klein, Jørgen
Investigating student teachers' understanding of multicultural society (2015)
Bugge, Liv Susanne;Løtveit, Morten
What do we mean by multicultural awareness? (2015)
Løtveit, Morten;Bugge, Liv Susanne
Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder (2015)
Skrefsrud, Thor-Andre;Østberg, Sissel
Norsk pedagogisk tidsskrift
Positional identities in educational transitions: connecting contemporary and future trajectories among multiethnic girls (2016)
Roth, Solveig;Erstad, Ola
Ethnography and Education
"No problem, janem": en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving. (2015)
Dewilde, Joke;Igland, Mari-Ann
Does the “Pupil Enterprise Programme” Influence Grades Among Pupils With Special Needs? (2016)
Johansen, Vegard;Somby, Hege Merete
Scandinavian Journal of Educational Research
Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen (2015)
Zachrisen, Berit
Universitetsforlaget
Verdipedagogikk i barnehagen (2015)
Johansson, Eva Marianne;Fugelsnes, Kristin;Mørkeseth, Elisabeth Ianke;Röthle, Monika Anna;Tofteland, Berit;Zachrisen, Berit
Universitetsforlaget
Reconfiguring quality: Experimentint/t(h)ing with quality as matter in Norwegian early childhood education and care (2016)
Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Andersen, Camilla Eline
Diversitet i lærerutdanningene (2015)
Skrefsrud, Thor-Andre
Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag (2015)
Lindboe, Inger Marie;Randen, Gunhild Tveit;Skrefsrud, Thor-Andre;Østberg, Sissel
Pedagogikken som vitenskapelig profesjonsfag - i en flerkulturell samfunnskontekst (2015)
Skrefsrud, Thor-Andre
Å forske i egen profesjon - ettertanker (2015)
Skrefsrud, Thor-Andre
Tospråklig eller enspråklig opplæring? Har kritikken fra Melby-Lervåg og Lervåg svekket det forskningsmessige grunnlaget for en flerkulturell pedagogikk? (2015)
Engen, Thor Ola
Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school (2016)
Dewilde, Joke;Skrefsrud, Thor-Andre
International Journal of Inclusive Education
The Intercultural Dialogue - Preparing Teachers for Diversity (2016)
Skrefsrud, Thor-Andre
Waxmann Verlag
Ungrounding earth: An ontological take on professionalism and race in early childhood education and care (2016)
Andersen, Camilla Eline
Exploring funds of knowledge during educational transitions: Learning identities, positionings and future trajectories (2016)
Roth, Solveig
RLE-lærere som bibellesere (2016)
Kjørven, Ole Kolbjørn
Prismet
Discursiv shadowing in linguistic ethnography: Situated practices and circulating discourses in multilingual schools (2016)
Dewilde, Joke;Creese, Angela
Anthropology & Education Quarterly
«Det er bare i hjertet mitt.» Portrett av en transspråklig ungdom som diktskriver (2016)
Dewilde, Joke
Skandinaviske Sprogstudier


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Lærerutdanning som bidragsyter til multikulturell nasjonsbygging: en flerfagligtilnærming  
Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk  
Speed-prosjektet  
Intercultural competence and global awareness in teacher education – a study of an international practicum  
Student Teachers and Multicultural Awareness  
Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries  
Diversitet i lærerutdanningene (DILUT)  
Inclusive Practices or Exotic Happenings? A Study of International Weeks in Norwegian Primary School  

Lenker