Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
REDINOR

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Mette Nilsen
Saeed Manshadi
Anita Movik Simensen
Mona Kvivesen
Stig Misund
Bjørn Tore Esjeholm
Stig Uteng
Inger Wallem Krempig
Jo Espen Tau Strand
Tove Aagnes Utsi

Kontakt

UIT Norges arktiske universitet
Alta
saeed.d.manshadi@uit.no


Beskrivelse

Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk. Formålet er å styrke og stimulere til realfagsdidaktisk forskning og utviklingsarbeid. Gruppa ønsker å øke realfagskompetansen i praksisfeltet (barnehage og grunnskole), og synliggjøre realfagsdidaktikken ved vår institusjon og nasjonalt.

Publikasjoner

Defining and Mapping Teacher Practice in Technology Classrooms (2011)
Lloyd, Margaret;Esjeholm, Bjørn-Tore
Teknologisk kunnskap i noen teknologi- og designprosjekter (2011)
Esjeholm, Bjørn-Tore
Normal design versus radikal design i et T & D- prosjekt (2011)
Esjeholm, Bjørn-Tore
Teknologisk kunnskap -hva er det? (2011)
Esjeholm, Bjørn-Tore
Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design (2012)
Manshadi, Saeed Dehghan;Lysne, Dag Atle
Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst (2012)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Design knowledge and teacher-student interactions in an inventive construction task (2013)
Esjeholm, Bjørn-Tore;Bungum, Berit
International Journal of Technology and Design Education
Technology & design as contexts for science and mathematics? An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools (2012)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Technology & design as contexts for science and mathematics?An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools (2012)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
The relation between students' creativity and technological knowledge in cross-curricular technology and design projects (2012)
Esjeholm, Bjørn-Tore
The relation between students' creativity and technological knowledge in cross-curricular technology and design projects (2012)
Esjeholm, Bjørn-Tore
Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen (2012)
Bungum, Berit;Hoveid, Halvor;Lysne, Dag Atle;Esjeholm, Bjørn-Tore;Byrkjeflot , Liv;Bentsen , Birgitte;Manshadi, Saeed
Naturfag
Teknologi og design som kontekst for læring i matematikk (2012)
Manshadi, Saeed
Forskningsresultater fra prosjektet " Teknologi og design- en kompetanseskaper for en framtid i nord" (2012)
Lysne, Dag Atle;Esjeholm, Bjørn-Tore
Hva er det teknologiske i teknologisk kunnskap? (2012)
Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Fire elevprosjekter innenfor teknologi og design (2012)
Lysne, Dag Atle;Esjeholm, Bjørn-Tore;Byrkjeflot , Liv;Bentsen , Birgitte;Manshadi, Saeed
Naturfag
Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst (2013)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design (2013)
Manshadi, Saeed ;Lysne, Dag Atle
Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen (2013)
Simensen, Anita Movik;Anundsen , Inger Wallem
MONA Matematikk og naturfagdidaktik
Students' use of science and mathematics in practical projects in design & technology: a case study from Norwegian schools (2013)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Forskningstorg under forskningsdagene (2013)
Kvivesen, Mona;Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik
Students' use of science and mathematics in practical projects in design & technology (2014)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Science and Mathematics as part of practical projects in technology and design: An analysis of challenges in realising the curriculum in Norwegian schools (2014)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Nordic Studies in Science Education
Matematikk i teknologi & design aktiviteter. Noen refleksjoner over elevenes arbeid med matematikk i prosjektet “ Teknologi og design en framtid i nord” 2007-2012 (2013)
Manshadi, Saeed
Mathematical speech and practical action: a case study of the challenges of including mathematics in a school technology project (2014)
Bungum, Berit;Manshadi, Saeed ;Lysne, Dag Atle
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
Slakting og partering (2014)
Utsi , Tove Aagnes
“This Multiplied By That”; the Role of Spech and Gestures in Students’ Meaning Making Process (2014)
Simensen, Anita Movik;Fuglestad, Anne Berit;Vos, Pauline
Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education
TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS (2014)
Sundtjønn, Trude;Opheim, Linda Gurvin;Simensen, Anita Movik
Design knowledge interplayed with student creativity in D&T Projects (2015)
Esjeholm, Bjørn-Tore
International Journal of Technology and Design Education
Matematikk i naturen - natur i matematikken (2014)
Anundsen , Inger Wallem;Simensen, Anita Movik
Lokale matressurser fra naturen i barnehagen (2014)
Utsi , Tove Aagnes
Regionkontakter reflekterer (2014)
Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen;Misund, Stig;Munkebye, Eli;Fjørtoft, Ingunn;Husby, Jon-Arve
Naturfag
TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag (2015)
Simensen, Anita Movik;Sundtjønn, Trude

Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling? (2014)
Gabrielsen, Anja Napstad;Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen;Misund, Stig
Høsting i barnehage - hva kan det gi av fysisk aktivitet og matopplevelser (2015)
Anundsen, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes
Høsting med barnehagen– hva kan det gi av fysisk aktivitet og matopplevelser? (2015)
Anundsen, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes
Vitenuka, utviklingsarbeid og forskning (2014)
Kvivesen, Mona
Kjemi i barnehagen (2014)
Kvivesen, Mona
Students’ Use of Science and Mathematics in Practical Projects in Design and Technology (2016)
Bungum, Berit;Esjeholm, Bjørn-Tore;Lysne, Dag Atle
Kjøttet kommer jo ikke fra butikken (2015)
Utsi, Tove Aagnes
Fant ut "hvordan det er å være rein og bli død" (2015)
Utsi, Tove Aagnes
Mat fra naturen i barnehagen - høsting, mat og bevegelse (2015)
Anundsen, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes
Brøkvafler og desimalsaft (2015)
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa
Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe (2015)
Simensen, Anita Movik
Reisautløpet Naturreservat - et ressursområde for samfunn og skole (2015)
Misund, Stig;Remmen, Ottar
TUNDRA Schoolnet (2014)
Misund, Stig
Naturfag
«Helt elektrisk» – et undervisningsopplegg for 6.-klassinger om vannkraft og elektrisitet (2014)
Misund, Stig
Naturfag
Sopp på matfatet (2015)
Misund, Stig;Strand, Jo Espen Tau
Lokale mattradisjoner i Nedre Bardu (2014)
Misund, Stig
Naturfag
How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group? (2015)
Simensen, Anita Movik;Fuglestad, Anne Berit;Vos, Pauline
Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen (2016)
Simensen, Anita Movik;Anundsen, Inger Wallem
How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group? (2015)
Simensen, Anita Movik
Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn) (2015)
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa
Innføring i algebra. (2013)
Simensen, Anita Movik
Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn) (2016)
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik
Brøkvafler og desimalsaft (2016)
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik
Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning
Tar med barnehagen på reinslakting (2016)
Brøndbo, Stig;Utsi, Tove Aagnes
TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid (2014)
Raen, Kristina Markussen;Simensen, Anita Movik
Små ornitologer! Fugler som tema i barnehagen året rundt (2016)
Strand, Jo Espen Tau
Lappmeisen
Mat fra naturen i barnehagen (2016)
Anundsen, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes
Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren (2016)
Misund, Stig;Strand, Jo Espen Tau
Children harvesting Wild food (2015)
Anundsen, Inger Wallem
CONTEXT AS MEAN FOR COMMUNICATION IN MATHEMATICS CLASSROOMS (2016)
Manshadi, Saeed
SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES (2016)
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik
Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices? (2016)
Simensen, Anita Movik;Fuglestad, Anne Berit;Vos, Pauline
Digital tools and meaning making in mathematics (2016)
Manshadi, Saeed
Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge (2017)
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa
Hvor kommer maten fra? Høsting av "vill" mat med barnehagen (2017)
Krempig, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes
"Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn (2019)
Utsi, Tove Aagnes;Krempig, Inger Wallem;Bøe, Kari Wallem
Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen (2019)
Bøe, Kari Wallem;Utsi, Tove Aagnes;Krempig, Inger Wallem
Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen (2019)
Utsi, Tove Aagnes;Krempig, Inger Wallem;Bergan, Veronica
Being and becoming ecocitizens (2020)
Heggen, Marianne Presthus;Sageidet, Barbara Maria;Bergan, Veronica;Goga, Nina;Grindheim, Liv Torunn;Krempig, Inger Wallem;Lynngård, Anne Myklebust;Utsi, Tove Aagnes
The three-factor model: A study of common features in students' attitudes towards studying and learning science and mathematics in the three countries of the North Calotte region (2020)
Tomperi, Päivi;Ryzhkova, Inna;Shestova, Yulia;Lyash, Oleg;Lazareva, Irina;Lyash, Asya;Kvivesen, Mona;Manshadi, Saeed;Uteng, Stig
LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education (2021)
Bergan, Veronica;Krempig, Inger Wallem;Utsi, Tove Aagnes;Bøe, Kari Wallem
Sustainability
Meaning making in a sixth-grade mathematics classroom through touch screen technology (2021)
Manshadi, Saeed
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic (2020)
Golishnikova, Elena;Simensen, Anita Movik
Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen (2021)
Utsi, Tove Aagnes;Bøe, Kari Wallem;Krempig, Inger Wallem
Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak (2021)
Utsi, Tove Aagnes;Krempig, Inger Wallem;Isaksen, Marianne;Bøe, Kari Wallem
In-service and Preservice Teachers` Conseptions of nature of Science (2021)
Tomperi, Päivi;Kvivesen, Mona