Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Research in Learning and Teaching (RiLT)

Forskningsgruppeleder

Eirik Sørnes Jenssen
Sigve Høgheim

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskingsgruppa er opptatt av å utvikle kunnskap knytt til læring og undervisning både i grunnskule, vidaregåande opplæring og høgre utdanning. Gruppa arbeider tematisk med forskings- og utviklingsarbeid knytt til læring, vurdering, motivasjon, læringsleiing, rettleiing, tilpassa opplæring, pedagogisk entreprenørskap, høgskulepedagogikk og digital læring.

Publikasjoner

Eliciting Mathematics Interest: New Directions for Context Personalization and Example Choice (2017)
Høgheim, Sigve;Reber, Rolf
Journal of Experimental Education
Level, strength, and facet-specific self-efficacy in mathematics test performance (2017)
Street, Karin Elisabeth Sørlie;Malmberg, Lars-Erik;Stylianides, Gabriel
ZDM: Mathematics Education
Making math interesting. An experimental study of interventions to encourage interest in mathematics (2017)
Høgheim, Sigve
Universitetet i Bergen
Omvendt undervisning i matematikkfaget (2018)
Sekkingstad, Dorthea;Hauge, Helene
Interesting, but Less Interested: Gender Differences and Similarities in Mathematics Interest (2019)
Høgheim, Sigve;Reber, Rolf
Scandinavian Journal of Educational Research
Investigating self-efficacy expectations and mastery experiences across a sequence of lessons in mathematics. (2018)
Street, Karin Elisabeth Sørlie;Stylianides, Gabriel;Malmberg, Lars-Erik
Utfordringar og moglegheiter i overgangen til vidaregåande opplæring (2019)
Sandal, Ann Karin
Korleis opplever elevar møtet med yrkesfaglege utdanningsprogram? (2019)
Sandal, Ann Karin
"It Partly Breaks Up the Class Environment" - Experiences with Flipped Classroom as a Teaching Model in Higher Education (2019)
Sekkingstad, Dorthea;Fossøy, Ingrid Karin
"Spør oss, vi vil bidra" - lærarar som lokomotiv for å fremje skuleutvikling - ein mogleg modell (2019)
Sekkingstad, Dorthea;Syse, Ingrid
Læreres opplevelse av muligheter i skole-hjem-samarbeidet (2019)
Faugstad, Randi;Jenssen, Eirik S.
Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis
Masteroppgaven i GLU (2020)
Høgheim, Sigve
Fagbokforlaget
Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen (2020)
Jenssen, Eirik S.;Fossøy, Ingrid Karin;Uglum, Marit Irene
Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis
Use Of Facebook Group As Learning Arena - Experiences From A Higher Education Course In Law Education (2020)
Sekkingstad, Dorthea;Fossøy, Ingrid Karin;Bøyum, Borgtor
WEI International Academic Conference Proceedings
Utvikling av tilpasset opplæring som organisasjonslæring (2020)
Jenssen, Eirik Sørnes
"Poenget er at du gjer klasserommet til ein stad der det skjer meir dynamisk aktivitet" - lærarar sine erfaringar med omvendt undervisning som undervisningsdesign (2020)
Sekkingstad, Dorthea;Fossøy, Ingrid Karin


Lenker