Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Anders Olof Larsson
Gunnar Liestøl
Niamh Ni Bhroin
Knut Kvale
Anders Sundnes Løvlie
Petter Bae Brandtzæg
Anders Fagerjord
Charles Melvin Ess
Terje Colbjørnsen
Marika Lüders
Lucy Küng
Tanja Storsul

Kontakt

Institutt for Medier og Kommunikasjon (IMK)
Postboks 1093 Blindern
0317 Oslo
anders.fagerjord@media.uio.no


Forskningsgruppeleder

Anders Fagerjord

Ansvarlig enhet(er)

Institutt for medier og kommunikasjon

Beskrivelse

Centre for Research on Media Innovations (CeRMI) (etablert som senter i 2012) utforsker hvordan ny teknologi og ny bruk av disse teknologiene og interaksjon med medier skaper medieinnovasjon og endrer mediesektoren. Senteret tar spesielt for seg følgende områder som har en klar samfunnsrelevans; nye media-tilbydere, nye brukermønstre og nye forretningsmodeller hos eksisterende medieorganisasjoner.

Hjemmeside:http://www.hf.uio.no/imk/english/research/center/media-innovations/index.html

CeRMI har som hovedmål å styrke og forbedre senteret til å forberede en søknad som Senter for fremragende forskning og være en leder eller partner i en eller flere søknader for forskningsmidler fra H2020-programmet i 2016/2017.

CeRMI bedriver tverrfaglig forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor medieinnovasjon, synliggjort gjennom publikasjoner og de involvertes posisjoner i fagmiljøene. Forskning er samfunnsrelevant og senteret jobber aktivt med å skaffe prosjektfinansiering og samarbeider nasjonalt og internasjonalt i denne sammenheng. Senteret er også aktiv og synlig på nett og sosiale medier for å formidle forskningen og senterets profil.

CeRMI sørger for formidling av forskningen gjennom utgivelsen av the Journal of Media Innovations (JMI, utgitt av senteret med støtte fra IMK). JMI er open access og publisert gjennom Fritt (Frie tidskrifter fra UiO).

Lenker